O nás

Sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre osobnú starostlivosť a starostlivosť o domácnosť, potravín a nápojov. Naše produkty, ktoré denne používajú 2,5 miliardy spotrebiteľov, predávame vo viac ako 190 krajinách sveta.

Robíme z udržateľnosti samozrejmosť

Po našich výrobkoch siahne každý deň veľké množstvo ľudí, pretože chcú vyzerať dobre, cítiť sa dobre a užívať si život na maximum. Približne tretina celosvetovej populácie si vyberá z globálne obľúbených značiek, akými sú napríklad Hellmann’s, Knorr, Algida, Lipton, Axe, Rexona, Dove nebo Domestos, a z kultových lokálnych značiek, ako Míša či Savo v Českej republike a na Slovensku. Trinásť z 50 najlepších svetových značiek vlastní práve naša spoločnosť.

Náš geografický dosah nám zaisťuje prítomnosť na celom svete, a to vrátane mimoriadnej pozície na rozvojových trhoch, ktoré nám prinášajú 58 % nášho obratu.

Naše obchodné aktivity pokrývajú komplexný globálny reťazec hodnôt. Spolupracujeme s niekoľko tisíc dodávateľov a investujeme asi 34 miliárd euro do tovarov a služieb, vrátane asi 13 miliárd euro do prísad a surovín, z ktorých vyrábame výrobky v našich viac ako 300 továrňach naprieč 69 krajinami. Tieto výrobky sa následne distribuujú k 25 miliónom maloobchodných predajcov, od supermarketov po malé obchody so zmiešaným tovarom, cez ďalšie rýchlo sa rozvíjajúce kanály, napríklad e-commerce. Sme druhým najväčším inzerentom do médií na svete.

190

krajín, v ktorých podnikáme.

160 tis.

ľudí zamestnávame.

1 mld. euro

ročne investujeme do výskumu a vývoja.

Globálny dosah so sebou prináša zodpovednosť

Žijeme vo veľmi dynamickom svete. Teploty stúpajú, suchá prichádzajú stále častejšie, zásob jedla je menej, rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa zväčšujú a miliardy ľudí stále nemajú prístup k základným hygienickým zariadeniam.

Spoločnosť sa však tiež mení. Stále viac sa ukazuje posun k zmysluplnejšej a udržateľnejšej spotrebe, pričom jednotlivci stále viac preberajú osobnú zodpovednosť za dopad svojich rozhodnutí týkajúcich sa nákupov.

Z toho dôvodu je náš cieľ jednoduchý: urobiť z udržateľnosti samozrejmosť.

Tým máme na mysli podporu vytvorenia takého sveta, kde sa nám bude všetkým žiť dobre a kde budeme žiť v rámci prírodných limitov našej planéty.

A spoločne s našou širšou komunitou – partnermi, dodávateľmi a spotrebiteľmi – dosahujeme pokrok.

Náš pokrok v súčasnosti poháňa podobný priekopnícky prístup, ktorý dal základ spoločnosti Unilever v 90. rokoch 19. storočia obyčajnou tabletou mydla, ktorá vo viktoriánskom Anglicku pomohla urobiť z čistoty samozrejmosť.

V súčasnosti sa zameriavame na tieto oblasti:

Zdravie a životný štýl

Chceme pomôcť viac ako miliarde ľudí zlepšiť ich zdravie a životný štýl.

Dopad na životné prostredie

Chceme znížiť svoj dopad na životné prostredie o polovicu.

Zlepšovanie životných podmienok

Chceme zlepšiť životné podmienky miliónom ľudí.

Tieto odvážne ambície sú srdcom Unilever plánu udržateľného rozvoja (USLP). Od svojho predstavenia v roku 2010, odkedy poháňa náš rast, pomáha budovať dôveru, znižuje náklady a minimalizuje riziká, USLP dokazuje, že zodpovedné podnikanie je jediná možná cesta.

70 %

nárast obratu sme v roku 2017 získali vďaka našim udržateľným značkám.

V 44

krajinách sme „najžiadanejším zamestnávateľom“.

> 490 mil. euro

bolo od roku 2008 ušetrených vďaka efektívnejšiemu využívaniu energie vo výrobných závodoch.

56 %

poľnohospodárskych surovín sa získava udržateľným spôsobom.

Udržateľnosť je pohonom pre inovácie

Nedostatok vody je obrovským problémom v mnohých častiach sveta. Z tohto dôvodu vyvíjame inovatívne produkty pre úsporu vody, spolupracujeme s dodávateľmi a farmármi a pomáhame im s vodou lepšie hospodáriť. Takisto redukujeme množstvo vody používané v našich závodoch.

Zároveň čelíme zvyšovaniu množstva odpadov. Preto podporujeme cirkulárnu ekonomiku tým, že prehodnocujeme naše plastové obaly a vyrábanie energie pri produkcii odpadu.

Naše plány, aby sme do roku 2030 dosiahli pozitívnu uhlíkovú bilanciu, zahŕňajú získavanie 100 % energie naprieč všetkými našimi činnosťami z obnoviteľných zdrojov, zavedenie zmrzlinových boxov, ktoré budú šetrnejšie voči klíme, a znižovanie emisií vznikajúcich z našej prepravy.

Značky s ambicióznymi plánmi

Naše značky, ktoré podporujú udržateľnosť, teda majú jasný cieľ z hľadiska sociálnych a ekologických výziev a prispievajú k napĺňaniu USLP, inšpirujú ľudí po celom svete a dosahujú skutočné zmeny. Dove napríklad pomáha mladým ľuďom posilniť svoje sebavedomie, naše značky pracích prostriedkov Dirt is Good podporujú deti v tom, aby si užívali svoje hranie, a Knorr sa snaží zmeniť potravinový systém tak, aby fungoval štýlom „z farmy na stôl“.

>55 mil.

ľudí získalo od roku 2005 prístup k bezpečnej pitnej vode.

>10 mil.

ľudí získalo v rokoch 2012 až 2016 lepší prístup k toaletným zariadeniam.

~78 mil.

ľudí získalo od roku 2010 prístup k programom zubného zdravia a ústnej hygieny.

S partnermi toho môžeme dokázať ešte viac

Naše pôsobenie po celom svete a spolupráca s lokálnymi komunitami nám zaisťujú taký rozsah pôsobenie a vplyv, že sme schopní dosiahnuť ešte väčší dopad. Nedokážeme to však sami. Z tohto dôvodu spolupracujeme s ostatnými partnermi v oblastiach, ako je napríklad zastavenie odlesňovania, zlepšovanie prístupu ľudí k vode, sanitácii a hygiene a podpora drobných poľnohospodárov farmáriť udržateľne. Spolupráca je rovnako kľúčom k posilneniu postavenia žien, pretože veríme, že práve to je tým najväčším pohonom ľudského rozvoja a hospodárskeho rastu.

Uznanie za naše úsilie

1. miesto

V roku 2017 sme sa opäť umiestnili v čele rebríčka Dow Jones Sustainability Index v kategórii Produkty určené pre osobnú starostlivosť.

1. miesto

Unilever v roku 2017 bol na čele zoznamu udržateľných lídrov, tzv. Global Corporate Sustainability Leaders v rámci každoročného prieskumu GlobeScan/SustainAbility.

Hodnotenie „A“

V roku 2018 sme získali hodnotenie „A“ za aktivity zamerané na boj s klimatickými zmenami, ochranu vody a lesov v reportu CDP zameranom na globálny dodávateľský reťazec.

Takéto uznanie nás inšpiruje k ešte vyšším cieľom a ukazuje, že chceme byť otvorenejší, a to najmä v oblastiach, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, ako napríklad ľudské práva, znižovanie obsahu soli a cukru, či palmový olej.