1. Domov
  2. ...
  3. Nadácia Unilever
  4. O Nadácii

O Nadácii

Nadácia Unilever sa zameriava na zlepšenie kvality života v oblasti poskytovania hygieny, sanitácie, prístupu k nezávadnej pitnej vode, základnej výživy a zvyšovania sebavedomia.

Replace this image

V spoločnosti Unilever, chceme zdvojnásobiť veľkosť nášho podnikania, zároveň však znižovať dopad na životné prostredie a zvyšovať náš sociálny vplyv.

Nadácia Unilever je kľúčom ako pri napĺňaní nášho ambiciózneho cieľa pomôcť viac ako 1 miliarde ľudí zlepšiť ich zdravie a životný štýl a súčasne vytvárať udržateľnú budúcnosť, základný záväzok Unilever plánu udržateľného rozvoja.

“Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Jeden kde populácia rastie, voda je stále vzácnejšia, a kde potravinová bezpečnosť je rastúcim problémom. Unilever sa zaväzuje k riešeniu pálčivých problémov sociálnych potrieb, pretože naša spoločnosť môže hrať jedinečnú úlohu pri ich riešení. To platí najmä v rozvojových a rozvíjajúcich sa trhoch, kde máme hlboké korene, "

Keith Weed, generálny riaditeľ marketingu a komunikácie.

Nadácia spolupracuje s piatimi poprednými svetovými organizáciami - Oxfam, Population Services International (PSI), Save the Children, UNICEF a World Foor Programme. Touto spoluprácou budeme schopní rozšíriť prinášanie život zachraňujúce riešenia a prispieť k systémovým sociálnym zmenám.

Týchto päť globálnych partnerov bude našimi prvoradými príjemcami v čase katastrofy a naliehavých situáciách. Takto budeme schopní zabezpečiť kritické prostriedky rýchlo, kedy je najväčšia potreba a taktiež pri dlhodobejších projektoch na pomoc obnove komunít.

Dnes čelíme výrazným zložitým problémom týkajúcich sa kvality nášho života a života našich budúcich generácií::

  • Takmer 800 miliónov ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode.
  • Viac ako 2 milióny detí do päť rokov ročne zomiera na hnačku a akútne respiračné infekcie.
  • Jedno dieťa zomrie každé štyri sekundy na choroby, ktorým možno zabrániť a liečiť ich, v dôsledku nedostatku základnej zdravotnej starostlivosti..
  • Odhaduje sa, že 2,5 miliardy ľudí nemá prístup k lepším hygienickým zariadeniam.
  • 870 miliónov ľudí vo svete nemá dostatočný prístup k potrave.

Nadácia Unilever zastáva cielený prístup k svojim sociálnym investíciám so zameraním našej podpory na tieto kritické otázky s cieľom vytvoriť také zmeny, ktoré by mali zlepšiť kvalitu života ľudí.

Aj keď sme sa rozhodli sústrediť svoje zdroje na päť globálnych partnerstiev, uvedomujeme si, že jednotlivé krajiny majú rôzne potreby sociálnych investícií, na základe ich jedinečných podmienok. Preto Nadácia Unilever podporuje ďalších partnerov vo viac ako 50 krajinách prostredníctvom priamych finančných prostriedkov, odbornosti, produktov a podpory zamestnancov na pomoc pri riešení špecifických potrieb jednotlivých krajín, ktoré budú zodpovedať predovšetkým misii Nadácie.

Udržateľná budúcnosť pre ďalšie generácie

Od založenia spoločnosti Unilever sa Unilever zaujímal o sociálne problémy danej doby a pokúsil sa ponúknuť riešenie - do tej miery, že tento pocit spoločenskej zodpovednosti sa stal súčasťou našej DNA.

Iba počas posledných desiatich rokov z našich sociálnych investícií vyťažilo odhadom 50 miliónov ľudí ročne.

Prostredníctvom Nadácie Unilever investujeme do aktivít zameraných na riešenie sociálnych problémov, v ktorých sme presvedčení, že môžeme mať najväčší dopad. Mnoho z našich značiek, ako Domestos, Dove, Lifebuoy, Pureit a Algida sa tiež zaviazalo investovať do týchto kritických sociálnych problémov. Ako súčasť našej stratégie rastu spoločnosti, naše značky začali investovať do programov zmeny správania, kampaní zapojenia spotrebiteľov a produktových výhod.

Investovanie zdrojov na riešenie sociálnych otázok 21. storočia nám pomôže splniť náš cieľ, ktorým je zlepšenie miliardy životov a pomoc pri vytváraní udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie.

Na začiatok