1. Domov
  2. ...
  3. Nadácia Unilever
  4. Oxfam: Zlepšovanie životných podmienok

Oxfam: Zlepšovanie životných podmienok

Poslaním Oxfam je boj proti chudobe a nerovnosti na celom svete, kde viac ako 13 miliónov ľudí žije v chudobe.

Chudoba dnes

Women at an Oxfam presentation in Cambodia

Ste skôr chudobný, ak ste žena - ženy zarábajú len 10% svetových príjmov, a napriek tomu pracujú dve tretiny svetových pracovných hodín.

Chudoba je o nespravodlivosti a nerovnosti, nech ste kdekoľvek. To môže znamenať, že deti idú do školy alebo do postele bez toho, aby mali dostatok jedla.

To môže znamenať, že si nemôžete dovoliť zimný kabát alebo vykúriť váš domu. Nie je to náhoda, že ľudia v chudobných komunitách sú v horšom zdravotnom stave, žijú oveľa kratšie, náklady im stúpajú. Očakáva sa, že tento problém sa bude zhoršovať.

Boj proti chudobe prostredníctvom zlepšenia výživy a sebaúcty

Nadácia Unilever partnerstvom s Oxfam zlepší životy na celom svete prostredníctvom programov určených na podporu jednotlivcov (najmä žien), dodá správnu výživu a čistú, nezávadnú pitnú vodu.

Vo Veľkej Británii a Írsku, Nadácia Unilever podporuje Oxfam úsilie v boji proti chudobe v znevýhodnených oblastiach, so zameraním na zlepšenie výživy a sebaúcty. Cieľom je spoloočne spolupracovať za účelom umožnenia ženám a ich rodinám prechod z prežívajúcej k prosperujúcej rodine.

Unilever spolupracuje s Oxfam tromi spôsobmi:

  • Rozvojom projektov s ľuďmi žijúcimi v chudobe s cieľom zlepšiť ich životy a ukázať, ako sa veci môžu zmeniť.
  • Zvyšovaním povedomia verejnosti o chudobe vo svete a vytvorením tlaku na zmenu.
  • Spoluprácou s tvorcami politík riešiť príčiny chudoby.

V júli 2012, Unilever Thajsko spustilo program s Oxfam "zlepšovanie životných podmienok žien v Yala, Narathiwat a Pattani". Program je v súlade s globálnym poslaním nadácie Unilever podporovať sebaúctu a jeho cieľom je poskytnúť ženám základné zručnosti potrebné pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvíjať ich vedomosti o podnikaní, aby si mohli vytvoriť lepšiu - a udržateľnejšiu budúcnosť - pre seba a svoje rodiny.

Unilever spolupráca s Oxfam Austrália vyústila do trojročného partnerstva na podporu programov v Austrálii a Kambodži. V Austrálii jeden z programov, ktorý je v súlade s našim poslaním je zameraný na zdravie a prácovné podmienky. Oxfam týmto programom pomáha zvýšiť životnosť u domorodcov a Torres Strait Islanders zabezpečením prístupu k zdravotníckym službám.

V Kambodži Unilever poskytuje podporu, ktorá pomôže Oxfam vybudovať čisté vodné systémy a toalety, poskytnúť vodné filtre a podporovať hygienu v 71 obciach. Mnoho ľudí v týchto obciach nemá prístup k čistej vode, primeranej sanitácii a infekčné choroby sú tu veľmi rozšírené.

V Mexiku spolupracujeme s Oxfam Mexiko na projekte "Bezpečná voda, podpora zdravia a bezpečnosť potravín", podporou dvoch komunít v Tabascu, ktoré je jedným z mexických štátov najviac postihnuté zmenou klímy.

Unilever pracuje tiež s Oxfam v prípade katastrof a núdzovej pomoci. Reagovali taktiež na krízové situácie v Pakistane, v Afrike a krízu v Sýrii.

Viac informácií o našej spolupráci s Oxfam v iných krajinách budú zdieľané tu akonáhle budú k dispozícii.

Na začiatok