1. Domov
  2. ...
  3. Nadácia Unilever
  4. Unicef: Sanitácia pre všetkých

Unicef: Sanitácia pre všetkých

Ako súčasť nášho záväzku k trvalo udržateľnému rozvoju, nadácia Unilever spolupracuje s organizáciou UNICEF na pomoci stovky tisícom ľudí, ktorí potrebujú získať lepší prístup k základnej sanitácii podporou UNICEF "CATS" programu (Community Approaches to Total Sanitation).

Kríza sanitácie

Mať prístup k sanitácii je základným ľudským právom. Napriek tomu dnes odhadom 2,5 miliardy ľudí stále nemá prístup k lepšej sanitácii, a 1,1 miliardy z týchto ľudí sa bežne potýka s otvorenou defekáciou. Bez prístupu k toaletám, sú ľudia nútení, aby sa vyprázdnili v otvorenom priesotre, čo spôsobuje neustále nebezpečenstvo ochorení ako je hnačka a cholera, rovnako ako úplavica, zápal pľúc, črevné červy a podvýživa. Hnačkové ochorenia samotné sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia u detí do piatich rokov veku po celom svete.

Napriek skutočnosti, že podiel ľudí praktizujúcich otvorenú defekáciu klesá, je nepravdepodobné, že svet dosiahne rozvojový cieľ tisícročia (Millennium Development Goal) v sanitácii do roku 2015.

Zmena návykov, zlepšenie života

V reakcii na krízu sanitácie, nadácia Unilever a UNICEF uzatvorili partnerstvo, aby zlepšili prístup ľudí k základnej sanitácii a zároveň pomohli zlepšiť ich celkové zdravie a pohodu. Navyše Domestos, popredná značka spoločnosti Unilever pre starostlivosť o domácnoť, prispela k tomuto úsiliu pomocou jeho globálneho dosahu vzdelávať spotrebiteľov o kríze sanitácie prostredníctvom s tým súvisiacich marketingových kampaní.

Nadácia Unilever a značka Domestos podporujú UNICEF CATS program, ktorý sa zameriava na podporu dopytu po sanitácii na úrovni komunít. S touto podporou rozšíri UNICEF svoj dosah CATS prostredníctvom troch základných prvkov:

  • Spúšťací mechanizmus: ten vytvorí záujem o toalety cez mobilizáciu komunity, ktorá vedie k poznaniu o defekácii v otvorenom priestore.
  • Zmena návykov: prestať s defekáciou vonku a uvedomiť si zodpovednosť za seba a komunity.
  • Podpora sanitácie: podpora tradičného správania prostredníctvom médií a informovanosti v školách a zdravotných strediskách.

Podpora od nadácie Unilever a značky Domestos pomôže programu CATS zasiahnuť 100% komunít, ktoré nebudú vykonávať defekáciu vonku. Teda rodiny budú používať svoje vlastné toalety a budú mať prostriedky na umývane si rúk. V prvom roku partnerstva našou podporou programu CATS očakávame, že zasiahneme približne 600.000 ľudí žijúcich v komunitách s otvorenou defekáciou po deviatich krajinách: Gambia, Ghana, Nikaragua, Nigéria, Pakistan, Filipíny, Južná Sudán, Sudán a Vietnam.

"UNICEF je naozaj nadšený, pretože spoločne sme uľahčili prístup k lepšej sanitácii pre niektoré z najviac znevýhodnených komunit po celom svete. Podstatnejšie je, že investícia do sanitácie je investícia do ľudskej dôstojnosti. Je to perspektívne partnerstvo, s obrovským potenciálom pre dosiahnutie výsledkov, pretože prinášame naše doplňujúce zručnosti, vedomosti a skúsenosti na problémy. "– Geeta Rao Gupta, Deputy Executive Director, UNICEF.

Na začiatok