1. Domov
  2. ...
  3. Nadácia Unilever
  4. World Food Programme: Projekt Laser Beam

World Food Programme: Projekt Laser Beam

U takmer 1 miliardy ľudí dnes - jeden zo siedmich ľudí na planéte - je hlad boj, ktorý je takmer stratený, a deti patria medzi najviac postihnuté.

Boj proti hladu

Podvýživa sužuje milióny detí na celom svete, okráda ich o skvelú budúcnosť. Keď dieťa dlhodobo postráda tú správnu výživu, mentálne a fyzické poškodenie je nezvratné.

Tento nedostatok výživy detí spôsobuje náchylnosť na ochorenia po celú dobu ich života a zaraďuje ich tak k menej produktívnym členov spoločnosti.

Jednotlivci prichádzajú o viac ako 10% celoživotných príjmov, a mnohé krajiny stratia najmenej 2-3% svojho HDP kvôli detskej podvýžive.

Tejto situácii sa dá predísť, avšak v skutočnosti sa zhoršuje. Výzva k akcii, je jasná: investícia v oblasti výživy, je investícia do ďalšej generácie..

Odstránenie chudoby a hladu

Nadácia Unilever uzavrela partnerstvo s World Food Programme (WFP) v projekte Laser Beam, ktorého cieľom je vytvorenie škálovateľného, opakovateľného a udržateľného modelu pre zlepšenie výživy, zdravia a živobytia so zameraním na Bangladéš a Indonéziu.

WFP, Unilever a rad ďalších partnerov, ako sú Mondelez (v minulosti známy ako Kraft Foods), DSM a Globálna aliancia pre lepšiu výživu (GAIN) uzavreli spoločný záväzok do roku 2015 pomôcť k splneniu prvého Rozvojového Cieľa Tisícročia - "odstráneniu chudoby a hladu" - prostredníctvom komplexného prístup k boju proti detskej podvýžive.

Spoločne budeme:

  • Zlepšovať výživu až 500.000 deťom
  • Zabezpečovať prístup k čistej pitnej vody, kanalizácii a základnú zdravotnú starostlivosť pre celé komunity
  • Mať dosah na viac ako 1 milión ľudí a to vzdelávaním v školách a medzi komunitami o probléme hygieny
  • Zvýšovať životný štandard 3000 žien vo veľmi chudobných domácnostiach.

Sme odhodlaní urobiť udržateľný rozdiel v živote viac ako 2 miliónov ľudí v dvoch z najchudobnejších krajín na svete.

Na začiatok