1. Domov
 2. ...
 3. Kto sme
 4. Naša stratégia

Naša stratégia

Budujeme stratégiu, ktorá nám pomáha dosiahnuť náš cieľ tým, že robíme udržateľný život samozrejmosťou.

Naše strategické zameranie

Na realizáciu našej vízie sme investovali do dlhodobej stratégie kategórií a značiek, ktoré prinášajú rast k úžitku všetkých akcionárov.

Vízia

Rast podnikania a spoločnosti

 • Predaj
 • Marža
 • Kapitálová výkonnosť

Zlepšenie zdravia a pohody

 • Výživa
 • Zdravie a hygiena

Zlepšenie životných podmienok

 • Spravodlivosť na pracovisku
 • Príležitosti pre ženy
 • Inkluzívny podnik

Znižovanie vplyvu na životné prostredie

 • Skleníkové plyny
 • Voda
 • Odpad
 • Udržateľné získavanie zdrojov

Naše dlhodobé strategické voľby

Portfólio výberov

 • Výbery kategórií
 • Aktívne riadenie portfólia
 • Budovanie prestížneho podnikania

Značky a inovácia

 • Sústredený prístup k inováciám
 • Riadenie výkonnosti a marže
 • Zvýšená investícia do digitálneho marketingu

Trhový vývoj

 • Cesty k trhu
 • Novovznikajúce trhy
 • E-commerce

Agility and cost

 • Zero-based budgeting
 • Manufacturing base and overheads
 • Leveraging scale

People

 • Attracting talent
 • Developing talent
 • Values-led and empowered

Rast

Dôsledný

Dodávame a prinášame dôslednosť a pevnosť v základnom raste predaja, kľúčovej prevádzkovej marži a voľnom toku peňazí nepretržitým investovaním do nášho dodávateľského reťazca, našich značiek a marketingu, našich ľudí a IT.

Konkurenčný

Investovaním do inovácií môžeme zvýšiť náš trhový podiel zatiaľ čo tiež vyhľadávame vstupy na nové trhy a nové segmenty.

Ziskový

Hľadáme nepretržité zlepšovanie v našej výrobe na svetovej úrovni, aby sme zaviedli úsporu nákladov a vyššiu návratnosť, poskytli extra palivo na rast, pretože hotovosť je presúvaná do nových strategických príležitostí.

Zodpovedný

Rast, ktorý je zodpovedný, zahŕňa pozitívny spoločenský vplyv a znížený zásah do živ. prostredia, ktorý je podstatou a jadrom USLP a je nevyhnutný na ochranu a zlepšovanie našej reputácie.

Náš obchodný model

Unilever verí, že ziskový rast by mal byť taktiež zodpovedným rastom. Tento prístup leží v srdci a v podstate nášho obchodného modelu, hnaný udržateľným životom a USLP - Plánom udržateľného života spoločnosti Unilever. Sprevádza náš prístup k tomu, ako robíme obchod a podnikanie a ako uspokojujeme rastúci dopyt spotrebiteľov po značkách, ktoré konajú zodpovedne vo svete obmedzených zdrojov. Náš obchodný model začína so spotrebiteľským vnáhľadom a preniknutím, ktorý formuje značkovú inováciu, často s partnermi v našom dodávateľskom reťazci, aby vytvoril produkty, ktoré uvádzame na trh podporované marketingom a reklamou v celej škále distribučných kanálov.

Na začiatok