1. Domov
 2. ...
 3. Absolventi a študenti
 4. Výberové konanie

Výberové konanie

Application process summary

Unilever Future Leaders Programme

“UNILEVER BOLA JEDNA Z MÁLA SPOLOČNOSTÍ, KTORÁ MI NAOZAJ VENOVALA POZORNOSŤ. POČAS VÝBEROVÉHO KONANIA IŠLO VŠETKO VEĽMI RÝCHLO A DOSTALO SA MI POZORNOSTI, KTORÚ SOM OCENIL”

Jorg Brouwer, Bývalý Absolvent, Teraz Sales Director, Customer Development, Benelux
 • Online registrácia
 • Online testy
 • Pohovor
 • Assesment centre

Unilever štandardy vedenia

Štandardy vedenia predstavujú kompetencie, ktoré očakávame od našich zamestnancov. Prispievajú k našej výkonnosti a kultúre.

Ak sa dostanete až do Assesment Centre, budete posudzovaný aj na základe týchto štandardov, pretože sme presvedčení, že tieto štandardy sú dôležité pre UFLP pozície.

Viac informácii o Štandardoch vedenia môžete získať, keď sa prihlásite na konkrétnu pozíciu. Nižšie je uvedený stručný popis.

Unilever štandardy vedenia

Zameranie na rast

Ide o vedenie zamerané na konkurencieschopnosť. Vášeň pre víťazstvo. Vidieť pozitívny, avšak realistický prístup k budúcnosti spoločnosti .

Zameranie na spotrebiteľa a zákazníka

Ide o vedenie zamerané na cieľ. Je externe orientované – na spotrebiteľa, na zákazníkov. Ide o to vniesť hlas spotrebiteľa a zákazníka do všetkého, čo robíme, a vidieť naše značky ich očami.

Zameranie na akciu

Ide o vedenie zamerané na akciu. Je to rýchlosť a zmysel pre neodkladnosť pri rozhodovaní. Musí však ísť o premyslenú akciu a inteligentné riskovanie.

Zodpovednosť a spoľahlivosť

Ide o vedenie zamerané na výkon. Je potrebné pozrieť sa pravde do očí. Je to prijatie zodpovednosti za celkový výkon spoločnosti.

Budovanie talentov a tímov

Ide o vedenie zamerané na ľudí. Investujeme do rozvoja jednotlivcov. Ide o vybudovanie prepojeného, súdržného tímu, ktorý potiahne za jeden povraz smerom k víťazstvu.

Výberové konanie

Ako prebieha výberové konanie

Tu nám poviete o všetkých vašich pozitívach. Budeme sa pýtať na vaše vzdelanie, predchádzajúce profesijné skúsenosti, členstvo v rôznych študentských organizáciách a ďalšie mimoškolské aktivity. Je to vaša šanca povedať povedať nám, prečo u nás chcete pracovať a ukázať, že ste pripravení na ďalšie výzvy.

Tipy pre výberové konanie

 • Zapisujte si všetky konečné termíny
 • Zodpovedajte na všetky naše otázky
 • Skontrolujte si svoje odpovede podľa našich Štandardov vedenia
 • Píšte jasne a presne
 • Skontrolujte si preklepy
 • Spomeňte všetky svoje úspechy
 • Zistite si spätnú väzbu od svojich priateľov a rodiny: spýtajte sa ich na svoje zručnosti a schopnosti

Prehľad krokov vo výberovom konaní do UFLP

Online registrácia

Tu zhromažďujeme informácie o vás, vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a vašej motivácii pre prácu u nás. Táto registrácia vám zaberie približne 45 minút.

Online test

Ide o logický a numerický test. Oba testy vám zaberú približne 40 minút a sú k dispozícii ihneď po vyplnení registrácie. Je potrebné ich splniť v stanovenom čase a neprerušovane.

Pohovor

Náš recruiter sa s vami spojí a počas pohovoru si s vami prejde vaše zručnosti a skúsenosti. Celé stretnutie trvá väčšinou hodinu.

Assessment Centre

Pozveme vás na celodenné AC, kde vás budeme hodnotiť v skupine s ďalšími kandidátmi. Počas AC budete riešiť prípadové štúdie a skupinové aktivity alebo prezentovať výsledky. AC je posledným kolom vo výberovom konaní do UFL programu, po ktorom nasleduje finálna ponuka.

Počas troch rokov programu bude váš nadriadený formálne hodnotiť váš výkon v pravidelných intervaloch. Zároveň vám bude poskytovať spätnú väzbu a koučovanie postavené na vašich silných stránkach a rozvojových oblastiach.

Na začiatok