Prejsť na Obsah

Naša cesta k udržateľnosti: ako ďaleko sme zašli?

Publikované:

Naša výročná správa o udržateľnosti zobrazuje obchodný rast a celkový pokrok a vyzýva na lepšiu kolektívnu spoluprácu pre jasnejšiu budúcnosť.

Black soy bean smallholder farmer

Naša najnovšia správa o pokroku ukazuje, že napredujeme vo väčšine našich ambicióznych cieľov v rámci Unilever plánu udržateľného rozvoja (USLP) – a vyzýva na lepšiu kolektívnu spoluprácu pri riešení problémov, ktorým čelí podnikanie a celý svet.

Silný výkon v oblasti udržateľnosti spojený s rastom

„Mobilizácia kolektívneho konania“, súhrn pokroku nášho Unilever plánu udržateľného rozvoja v roku 2015 (EN) uvádza výsledky dosiahnutia ambicióznych cieľov, ktoré sme si stanovili, keď sme zahrnuli USLP do nášho modelu podnikania v roku 2010.

Zdôrazňuje spôsoby, o ktorých si myslíme, že prostredníctvom nich USLP vytvára hodnotu pre naše podnikanie, ako aj pre spoločnosť a životné prostredie tým, že podporuje rast, buduje dôveru, znižuje riziko a znižuje náklady. Značky udržateľného rozvoja ako Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton a Hellmann's, z ktorých všetky vyrábajú produkty spojené s udržateľnosťou a prispievajú k dosahovaniu cieľov USLP, zodpovedajú za takmer polovicu rastu spoločnosti Unilever v roku 2015 – a rástli rýchlejšie ako zvyšok celej spoločnosti.

V stopách našich závodov – ale veľké výzvy zostávajú

Správa ukázala silný výkon v oblasti cieľov zachovania udržateľnosti, nad ktorými máme priamu kontrolu. Pomohli sme viac ako 480 miliónom ľudí vykonať opatrenia na zlepšenie zdravia a pohody a zvýšenie životnej úrovne prostredníctvom zamestnania, školenia a zlepšenia dodržiavania ľudských práv.

Taktiež sme znížili ekologické vplyvy našich závodov. V porovnaní s rokom 2008, v roku 2015 závody spoločnosti Unilever odovzdali o 97% menej odpadu na likvidáciu, vyprodukovali o 39% menej emisií CO2 z energie a spotrebovali o 37% menej vody na tonu výroby.

Avšak znižovanie ekologického dopadu našich produktov pri ich využívaní spotrebiteľmi po opustení našich závodov sa ukázalo ako zložité. Aj napriek tomu, že sa odpad spojený s likvidáciou našich produktov spotrebiteľmi znížil o 29% od roku 2010, spotreba vody spojená s používaním našich produktov spotrebiteľmi klesla len o približne 1% a vplyv na skleníkové plyny spojený s používaním našich produktov vzrástol o približne 6%.

Inovatívne prístupy – a potreba kolektívneho konania

Na riešenie týchto problémov prijímame inovatívne stratégie. Avšak zmena správania spotrebiteľov si popri rozsiahlejších výzvach, vrátane klimatických zmien a rozširujúcej sa nerovnosti, vyžaduje aj urgentné kolektívne konanie na globálnej úrovni. Spolupracujeme s globálnou komunitou, aby sme mohli naďalej rozvíjať pokrok, ktorý sme dosiahli v roku 2015 prostredníctvom cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG) a parížskej dohody o klimatických zmenách.

"Existuje množstvo príležitostí pre tých, ktorí sa angažujú..."

Ak opisujeme rok 2015 ako „významný pre ľudstvo a celú planétu“, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman povedal, že modely udržateľného podnikania nie sú len veľmi dôležité, ale sú absolútne podstatné.

Povedal: „V súčasnom šiestom roku platnosti USLP dokazuje, že neexistuje kompromis medzi udržateľnosťou a výnosným rastom. Pomáha nám šetriť náklady, inovovať palivá a najímať a udržať si tie najlepšie talenty.

„V skutočnosti existujú enormné možnosti pre tých, ktorí sa angažujú. Neexistuje obchodný prípad pre trvalú chudobu a prudké klimatické zmeny.“

My všetci musíme zohrať úlohu v budovaní jasnejšej budúcnosti. Čo myslíte? Zdieľajte svoje názory prostredníctvom #collectiveaction

Späť hore