Prejsť na Obsah

5 vecí, ktoré je potrebné vedieť o udržateľnom raste

Publikované:

Naša posledná správa ukazuje, že dosahujeme rast, na ktorý môžeme byť hrdí, a pri tom zároveň riešime veľké množstvo výziev spojených s udržateľnosťou. Nižšie nájdete krátky prehlaď nášho vývoju v roku 2016.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Naše podnikanie sa rozrastá – a naše posledné výsledky znovu ukazujú, že náš rast je nielen udržateľný, ale taktiež profitabilný.

Každý rok informujeme o tom, ako sme pokročili s plnením cieľov, ktoré sme si predsavzali v rámci Unilever plánu udržateľného rozvoja (USLP). Ten sme predstavili v roku 2010 ako plán naplnenia našej vízie zrýchlenia rastu za súčasného zníženia nášho dopadu na životné prostredie a zvyšovania nášho pozitívneho spoločenského vplyvu.

V prehľade nášho pokroku za rok 2016 informujeme o úspechoch, ktoré sme dosiahli, ako aj o veľkých výzvach, ktoré pred nami ešte stále stoja.

Odporúčame vám prečítať si toto zhrnutie – a aby sme vás trochu navnadili, nižšie uvádzame 5 vecí, ktoré by ste o našom pokroku mali vedieť:

Vidíme, že udržateľnosť podnecuje vyšší rast…

… a to na základe toho, že náš rast je stabilný, konkurencieschopný, profitabilný a zároveň udržateľný. Naše udržateľné značky – ktoré všetky prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom Unilever plánu udržateľného rozvoja a majú udržateľnosť zakotvenú vo svojich základoch – stáli za 60 % nášho rastu v roku 2016. A čo viac, rastú o 50 % rýchlejšie ako zvyšok nášho biznisu. V súčasnosti máme v našom portfóliu 18 udržateľných značiek – z ktorých je šesť našimi najväčšími značkami podľa obratu.

Máme pozitívny spoločenský dopad na milióny ľudí…

… a využívame každú časť nášho hodnotového reťazca, aby sme ho dosiahli. Pomohli sme napríklad už 920 000 ženám získať prístup k iniciatívam, ktoré sa usilujú o zvýšenie povedomia o ich bezpečnosti, rozvoj ich schopností a rozšírenie príležitostí, ktoré sa im ponúkajú. Toho sme dosiahli vďaka spolupráci s naším výrobno-dodávateľským reťazcom a iniciatívam zameriavajúcim sa na predaj a distribúciu našich výrobkov. Do konca roku 2016 sme už pomohli 538 miliónom ľudí zlepšiť ich zdravie a hygienické podmienky a približne 650 000 drobným poľnohospodárom zdokonaliť nimi používané postupy v poľnohospodárstve, či zvýšiť ich príjem.

Pokročili sme v znižovaní dopadu našich prevádzok na životné prostredie…

… avšak stále čelíme nevyriešeným výzvam. Napríklad riešenie dopadu používania našich výrobkov spotrebiteľmi vyžaduje dlhší čas. Od roku 2008 sa nám v našich továrňach podarilo znížiť emisie CO2 zo spotreby energie o 43 %, zo spotreby vody o 37 % a z celkovej likvidácie odpadu o 96 % na tonu produkcie. Od roku 2010 sme znížili dopad našich výrobkov pri používaní spotrebiteľom na spotrebu vody o 7 %.

Popri tom sa nám podarilo znížiť odpad, ktorý vzniká používaním našich výrobkov spotrebiteľmi o 28 %.

Čelíme však nárastu množstva skleníkových plynov vyprodukovaných počas životného cyklu našich výrobkov a ich využívania spotrebiteľmi. Od roku 2010 sme zaznamenali zvýšenie o 8 %. Aj napriek týmto výzvam sme stále plne odhodlaní nasledovať náš hodnotový reťazec a byť uhlíkovo pozitívni, a to ako v našich továrňach, tak aj v našich prevádzkach.

Sme pripravení rozšíriť svoje záväzky tam, kde to bude potrebné…

… čo sme urobili napríklad v januári 2017, kedy sme sa zaviazali, že do roku 2025 budú naše plastové obalové materiály plne znovuvyužiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Aj naďalej taktiež pokračujeme v zakotvovaní ľudských práv do ďalších oblastí nášho podnikania.

Napriek pretrvávajúcim výzvam, sme presvedčení, že sme na správnej ceste…

… pretože náš obchodný model, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Unilever plán udržateľného rozvoja, pre nás, našich akcionárov a taktiež pre milióny ľudí po celom svete stále vytvára hodnoty. Od chvíle, kedy sme predstavili Unilever plán udržateľného rozvoja, konzistentne rastieme, zvyšujeme ziskovosť a cash flow a prinášame našim akcionárom výnosy.

Chcete zistiť viac? Pozrite sa na podrobnú správu tu

Späť hore