Prejsť na Obsah

Ako sa nám darí napĺňať ciele Unilever plánu udržateľného rozvoja?

Publikované:

Celý svet sa usiluje o napĺňanie cieľov a záväzkov stanovených v rámci nasledovania cesty udržateľného rozvoja. Je dôležité, aby sa o udržateľný rozvoj zasadzovali úplne všetci – spoločnosti v čele. Kľúčom úspechu je práca v ešte užšom partnerstve než kedykoľvek predtým, čo so sebou prináša novú mieru transparentnosti u všetkých zúčastnených strán.

Line of schoolgirls in Pakistan

A práve táto transparentnosť nás podnietila k tomu, aby sme sa s vami podelili o novinky spojené s našim pokrokom v nasledovaní cieľov Unilever plánu udržateľného rozvoja (USLP), na základe ktorého budujeme dôveru v každom aspekte nášho hodnotového reťazca.

Ako ukazuje náš najnovší report, sme na ceste k dosiahnutiu približne 80 % našich cieľov a jasnejšie ako kedykoľvek predtým identifikujeme hlavné problémy. Report ďalej obsahuje informácie o tom, v akých oblastiach môžeme zdieľať svoje skúsenosti a podporu a vylepšiť udržateľný biznis model iných.

Spotrebitelia chcú udržateľné značky

Existujú jasné dôkazy o tom, že dopyt spotrebiteľov po udržateľných značkách rastie. Náš vlastný výskum ukazuje, že 54 % spotrebiteľov chce nakupovať udržateľné produkty a jedna tretina už nakupuje. To je veľká príležitosť! A my chceme zaistiť, aby naše značky stáli v popredí.

Jednou z možností, na ktorú sme sa v posledných rokoch zamerali, je podpora našich udržateľných značiek. Tie v sebe kombinujú silné sociálne alebo environmentálne poslanie a produkty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v USLP. V súčasnosti máme 26 udržateľných značiek, oproti 18 značkám v roku 2016. Nováčikmi sú značky Vaseline, Sunlight, Sunsilk a Wall’s.

V roku 2017 sa naše udržateľné značky postarali o 70 % nášho rastu, pričom rástli o 46 % rýchlejšie v porovnaní so zbytkom nášho biznisu. Počas posledných štyroch rokov neustále prekonávali naše priemerné tempo rastu.

Nové akvizície, značky a inovácie

Upravujeme a budujeme naše portfólio taktiež prostredníctvom akvizícii nových značiek, ktoré sa k našej spoločnosti pripájajú a ktoré sú v súlade s našimi hodnotami v rámci udržateľného rozvoja. Medzi nové značky, ktoré odpovedajú tomuto profilu, za posledných zhruba 12 mesiacov patrí Pukka tea, Seventh Generation, Mãe Terra a Sundial.

Okrem toho, že získavame nové značky, zároveň posilňujeme a rozvíjame už nami vlastnené značky, do ktorých vnášame udržateľné hodnoty ako ich základný stavebný kameň. Príkladom je vegánska rada osobnej starostlivosti o telo a vlasy od značky Love Beauty Planet, ktorá používa prírodné suroviny a recyklovateľné obaly.

Každý deň navyše prinášame naše značky väčšiemu počtu ľudí, či už dlhoročné stálice alebo nové inovácie. Napríklad v minulom roku predstavila značka Domestos radu inovácií pre riešenie problémov spojených s hygienou a nedostatkom vody, vrátane nového, cenovo dostupného čistiaceho prášku na toalety v Indii a „Flush Less“ spreju v južnej Afrike.

601 mil.Ku koncu roku 2017 malo z našich programov zameraných na umývanie rúk, hygienu, ústne zdravie, sebavedomie a nezávadnú pitnú vodu úžitok 601 miliónov ľudí.

109109 výrobných miest v 36 krajinách využívalo ku koncu roku 2017 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, čo predstavuje 65 % celkovej spotreby elektriny.

56%Ku koncu roku 2017 bolo 56 % našich poľnohospodárskych surovín získavaných udržateľne.

Pokrok v nasledovaní USLP v roku 2017

Dobrou správou je, že po siedmych rokoch sme dosiahli približne 80 % našich cieľov.

Zlepšovanie zdravia a životného štýlu viac ako 1 miliardy ľudí do roku 2020

Sme na ceste ku splneniu nášho ambiciózneho cieľa do roku 2020 zdvojnásobiť podiel nášho portfólia, ktoré spĺňa najvyššie nutričné štandardy. V túto chvíľu, čo sa týka objemu, spĺňa tieto štandardy 39 % nášho portfólia. Meníme zloženie výrobkov vo všetkých našich kategóriách a už sme dosiahli významný pokrok v znižovaní obsahu soli, nasýtených tukov, kalórií a cukru. Napríklad 70 % trhu, na ktorých predávame zmrzliny, má v súčasnosti k dispozícii mini verzie známych zmrzlín. V roku 2017 sme predstavili zmrzliny Mini Magnum v Indii a Mini Cornetto v Brazílii.

Čo sa týka zdravia a hygieny, ku koncu roku 2017 malo z našich programov zameraných na umývanie rúk, hygienu, ústne zdravie, sebavedomie a nezávadnú pitnú vodu úžitok 601 miliónov ľudí. Jedna zo značiek, ktorá mala pozoruhodný vplyv na spoločnosť, je Dove so svojim programom zameraným na lepší pocit z vlastného tela. Úžitok z tohto programu malo už 29 miliónov mladých ľudí a do roku 2020 to bude 40 miliónov.

Znižovanie dopadu na životné prostredie do roku 2030 o polovicu

Pokiaľ ide o našu vlastnú stopu, urobili sme pokrok vo všetkých oblastiach. Napríklad sme od roku 2008 znížili CO₂ z energií v našej výrobe o 47 %, znížili spotrebu vody o 39 % a celkový odpad odoslaný k likvidácii dosiahol 98 %. Uskutočnili sme taktiež ďalšie kroky v našom rozšírenom dodávateľskom reťazci. Napríklad ku koncu roka 2017 bolo 56 % našich poľnohospodárskych surovín získavaných z udržateľných zdrojov.

Problém dopadu používania našich produktov spotrebiteľmi na životné prostredie zatiaľ pretrváva. Napríklad od roku 2010 sme dokázali znížiť spotrebu vody len o 2 %. Ale nemáme len zlé správy. Vidíme slušný pokrok v oblasti obalov, kde sme sa zaviazali, že do roku 2025 budú naše plastové obaly znovuvyužiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné.

Skvalitňovanie životných podmienok pre milióny ľudí do roku 2020

V roku 2017 sme znovu aktualizovali našu tzv. politiku zodpovedného získavania zdrojov (Responsible Sourcing Policy), ktorá posilnila a zlepšila náš prístup v tejto oblasti. Rovnako sme navýšili počet dodávateľov, ktorí s k programu zaviazali. Približne 55 % výdajov na verejné zákazky prúdilo prostredníctvom dodávateľov, ktorí splnili povinné požiadavky tejto politiky. Našim cieľom je do roku 2020 zvýšiť tento podiel na 100 %.

Veríme, že posilnenie postavenia žien je tým najväčším hýbateľom ďalšieho ľudského rozvoja a hospodárskeho rastu. Budujeme genderovo vyváženú organizáciu: ku koncu roka 2017 47 % vedúcich pozícii zastávali ženy, oproti 46 % v roku 2016. Náš program Shakti poskytuje prácu viac ako 70 000 ženám vo vidieckych komunitách s nízkymi príjmami. V roku 2017 sme napríklad pomohli približne 1,2 miliónom ženám získať prístup k iniciatívam, ktoré sa zameriavajú na podporu ich bezpečnosti, rozvíjanie schopností a rozširovanie ich možností.

A pokiaľ ide o vytváranie inkluzívnejšieho biznisu, v roku 2017 sme umožnili približne 716 000 drobných poľnohospodárov prístup k iniciatívam zameraným na zlepšenie ich poľnohospodárskych postupov alebo zvýšenie ich príjmov. Ďalej sme podporili 1,6 miliónov drobných obchodníkov, ktorí si tak mohli zlepšiť svoj príjem.

Autor zdjęcia: Son Ng-Hoang, pracownik Unilever, Wietnam
Fotografia vyššie pochádza od Son Ng-Hoang, zamestnanca spoločnosti Unilever, Vietnam.

70%70% podiel na celkovom raste obratu majú udržateľné značky.

A čo ďalej?

Od roku 2010, kedy sme USLP predstavili, sa toho vo svete veľa zmenilo. Čím viac sme premýšľali o ďalšom vývoji USLP, tým väčší priestor sme chceli dať názorom našich zamestnancov a externých zainteresovaných strán – názorom na to, čo robíme v súčasnosti správne, a na oblasti, ktoré by sme mali v budúcnosti zlepšiť. Preto sme začali pozorne počúvať a doposiaľ v nevídanej miere diskutovať o budúcnosti udržateľného podnikania.

Okrem dialógu s odborníkmi z celého hodnotového reťazca, vrátane investorov, dodávateľov, zákazníkov, inovátorov, akademických pracovníkov, kreatívnych agentúr, ďalších firiem či nevládnych organizácií, sme taktiež požiadali zamestnancov z celého sveta, aby vyplnili prieskum, pomocou ktorého sme zistili, čo im najviac leží na srdci.

Odpovede ukázali, že sú na firmu a nasledovanie USLP pyšní a že aj ostatní v našom obore sú ním inšpirovaní. Navyše USLP je taktiež hlavným dôvodom, prečo sa k spoločnosti mnoho zamestnancov rozhodlo pripojiť. Zároveň sme sa dozvedeli, že sa USLP teší vysokému obdivu aj mimo našu spoločnosť.

Nie je však prekvapením, že s kladným hodnotením sú spojené aj vysoké očakávania. Jeden externý komentátor poznamenal: „Unilever je v nezávideniahodnej pozícii. Očakávania budú vyššie ako kedykoľvek predtým. Firma zvyšuje latku pre každého, kto pre ňu pracuje a kto sa snaží prísť na to, kam sa ďalej posunúť.“

Cieľom tohto prieskumu bolo detailne pochopiť, ako máme USLP rozvíjať v budúcnosti, a to na základe názorov našich vlastných ľudí i nezávislých odborníkov z oblasti udržateľného podnikania. A my teraz vezmeme celú túto spätnú väzbu do úvahy a premyslíme, aké budú ďalšie fáze tohto procesu. O našom pokroku budeme pravidelne informovať, tak sa na náš web určite čoskoro vráťte.

Fotografia vyššie pochádza od Muhammada Tahy, zamestnanca spoločnosti Unilever, Pakistan.

Späť hore