Prejsť na Obsah

Ako sa nám darí napĺňať ciele Unilever plánu udržateľného rozvoja?

Publikované:

Celý svet sa usiluje o napĺňanie cieľov a záväzkov stanovených v rámci nasledovania cesty udržateľného rozvoja. Je dôležité, aby sa o udržateľný rozvoj zasadzovali úplne všetci – spoločnosti v čele. Kľúčom úspechu je práca v ešte užšom partnerstve než kedykoľvek predtým, čo so sebou prináša novú mieru transparentnosti u všetkých zúčastnených strán.

Line of schoolgirls in Pakistan

A práve táto transparentnosť nás podnietila k tomu, aby sme sa s vami podelili o novinky spojené s našim pokrokom v nasledovaní cieľov Unilever plánu udržateľného rozvoja (USLP), na základe ktorého budujeme dôveru v každom aspekte nášho hodnotového reťazca.

Ako ukazuje náš najnovší report, sme na ceste k dosiahnutiu približne 80 % našich cieľov a jasnejšie ako kedykoľvek predtým identifikujeme hlavné problémy. Report ďalej obsahuje informácie o tom, v akých oblastiach môžeme zdieľať svoje skúsenosti a podporu a vylepšiť udržateľný biznis model iných.

Spotrebitelia chcú udržateľné značky

Existujú jasné dôkazy o tom, že dopyt spotrebiteľov po udržateľných značkách rastie. Náš vlastný výskum ukazuje, že 54 % spotrebiteľov chce nakupovať udržateľné produkty a jedna tretina už nakupuje. To je veľká príležitosť! A my chceme zaistiť, aby naše značky stáli v popredí.

Jednou z možností, na ktorú sme sa v posledných rokoch zamerali, je podpora našich udržateľných značiek. Tie v sebe kombinujú silné sociálne alebo environmentálne poslanie a produkty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v USLP. V súčasnosti máme 26 udržateľných značiek, oproti 18 značkám v roku 2016. Nováčikmi sú značky Vaseline, Sunlight, Sunsilk a Wall’s.

V roku 2017 sa naše udržateľné značky postarali o 70 % nášho rastu, pričom rástli o 46 % rýchlejšie v porovnaní so zbytkom nášho biznisu. Počas posledných štyroch rokov neustále prekonávali naše priemerné tempo rastu.

Nové akvizície, značky a inovácie

Upravujeme a budujeme naše portfólio taktiež prostredníctvom akvizícii nových značiek, ktoré sa k našej spoločnosti pripájajú a ktoré sú v súlade s našimi hodnotami v rámci udržateľného rozvoja. Medzi nové značky, ktoré odpovedajú tomuto profilu, za posledných zhruba 12 mesiacov patrí Pukka tea, Seventh Generation, Mãe Terra a Sundial.

Okrem toho, že získavame nové značky, zároveň posilňujeme a rozvíjame už nami vlastnené značky, do ktorých vnášame udržateľné hodnoty ako ich základný stavebný kameň. Príkladom je vegánska rada osobnej starostlivosti o telo a vlasy od značky Love Beauty Planet, ktorá používa prírodné suroviny a recyklovateľné obaly.

Každý deň navyše prinášame naše značky väčšiemu počtu ľudí, či už dlhoročné stálice alebo nové inovácie. Napríklad v minulom roku predstavila značka Domestos radu inovácií pre riešenie problémov spojených s hygienou a nedostatkom vody, vrátane nového, cenovo dostupného čistiaceho prášku na toalety v Indii a „Flush Less“ spreju v južnej Afrike.

601 mil. Ku koncu roku 2017 malo z našich programov zameraných na umývanie rúk, hygienu, ústne zdravie, sebavedomie a nezávadnú pitnú vodu úžitok 601 miliónov ľudí.

109 109 výrobných miest v 36 krajinách využívalo ku koncu roku 2017 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, čo predstavuje 65 % celkovej spotreby elektriny.

56% Ku koncu roku 2017 bolo 56 % našich poľnohospodárskych surovín získavaných udržateľne.

Pokrok v nasledovaní USLP v roku 2017

Dobrou správou je, že po siedmych rokoch sme dosiahli približne 80 % našich cieľov.

Zlepšovanie zdravia a životného štýlu viac ako 1 miliardy ľudí do roku 2020

Sme na ceste ku splneniu nášho ambiciózneho cieľa do roku 2020 zdvojnásobiť podiel nášho portfólia, ktoré spĺňa najvyššie nutričné štandardy. V túto chvíľu, čo sa týka objemu, spĺňa tieto štandardy 39 % nášho portfólia. Meníme zloženie výrobkov vo všetkých našich kategóriách a už sme dosiahli významný pokrok v znižovaní obsahu soli, nasýtených tukov, kalórií a cukru. Napríklad 70 % trhu, na ktorých predávame zmrzliny, má v súčasnosti k dispozícii mini verzie známych zmrzlín. V roku 2017 sme predstavili zmrzliny Mini Magnum v Indii a Mini Cornetto v Brazílii.

Čo sa týka zdravia a hygieny, ku koncu roku 2017 malo z našich programov zameraných na umývanie rúk, hygienu, ústne zdravie, sebavedomie a nezávadnú pitnú vodu úžitok 601 miliónov ľudí. Jedna zo značiek, ktorá mala pozoruhodný vplyv na spoločnosť, je Dove so svojim programom zameraným na lepší pocit z vlastného tela. Úžitok z tohto programu malo už 29 miliónov mladých ľudí a do roku 2020 to bude 40 miliónov.

Znižovanie dopadu na životné prostredie do roku 2030 o polovicu

Pokiaľ ide o našu vlastnú stopu, urobili sme pokrok vo všetkých oblastiach. Napríklad sme od roku 2008 znížili CO₂ z energií v našej výrobe o 47 %, znížili spotrebu vody o 39 % a celkový odpad odoslaný k likvidácii dosiahol 98 %. Uskutočnili sme taktiež ďalšie kroky v našom rozšírenom dodávateľskom reťazci. Napríklad ku koncu roka 2017 bolo 56 % našich poľnohospodárskych surovín získavaných z udržateľných zdrojov.

Problém dopadu používania našich produktov spotrebiteľmi na životné prostredie zatiaľ pretrváva. Napríklad od roku 2010 sme dokázali znížiť spotrebu vody len o 2 %. Ale nemáme len zlé správy. Vidíme slušný pokrok v oblasti obalov, kde sme sa zaviazali, že do roku 2025 budú naše plastové obaly znovuvyužiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné.

Skvalitňovanie životných podmienok pre milióny ľudí do roku 2020

V roku 2017 sme znovu aktualizovali našu tzv. politiku zodpovedného získavania zdrojov (Responsible Sourcing Policy), ktorá posilnila a zlepšila náš prístup v tejto oblasti. Rovnako sme navýšili počet dodávateľov, ktorí s k programu zaviazali. Približne 55 % výdajov na verejné zákazky prúdilo prostredníctvom dodávateľov, ktorí splnili povinné požiadavky tejto politiky. Našim cieľom je do roku 2020 zvýšiť tento podiel na 100 %.

Veríme, že posilnenie postavenia žien je tým najväčším hýbateľom ďalšieho ľudského rozvoja a hospodárskeho rastu. Budujeme genderovo vyváženú organizáciu: ku koncu roka 2017 47 % vedúcich pozícii zastávali ženy, oproti 46 % v roku 2016. Náš program Shakti poskytuje prácu viac ako 70 000 ženám vo vidieckych komunitách s nízkymi príjmami. V roku 2017 sme napríklad pomohli približne 1,2 miliónom ženám získať prístup k iniciatívam, ktoré sa zameriavajú na podporu ich bezpečnosti, rozvíjanie schopností a rozširovanie ich možností.

A pokiaľ ide o vytváranie inkluzívnejšieho biznisu, v roku 2017 sme umožnili približne 716 000 drobných poľnohospodárov prístup k iniciatívam zameraným na zlepšenie ich poľnohospodárskych postupov alebo zvýšenie ich príjmov. Ďalej sme podporili 1,6 miliónov drobných obchodníkov, ktorí si tak mohli zlepšiť svoj príjem.

Fotografia vyššie pochádza od Son Ng-Hoang, zamestnanca spoločnosti Unilever, Vietnam.
Fotografia vyššie pochádza od Son Ng-Hoang, zamestnanca spoločnosti Unilever, Vietnam.

70% 70% podiel na celkovom raste obratu majú udržateľné značky.

A čo ďalej?

Od roku 2010, kedy sme USLP predstavili, sa toho vo svete veľa zmenilo. Čím viac sme premýšľali o ďalšom vývoji USLP, tým väčší priestor sme chceli dať názorom našich zamestnancov a externých zainteresovaných strán – názorom na to, čo robíme v súčasnosti správne, a na oblasti, ktoré by sme mali v budúcnosti zlepšiť. Preto sme začali pozorne počúvať a doposiaľ v nevídanej miere diskutovať o budúcnosti udržateľného podnikania.

Okrem dialógu s odborníkmi z celého hodnotového reťazca, vrátane investorov, dodávateľov, zákazníkov, inovátorov, akademických pracovníkov, kreatívnych agentúr, ďalších firiem či nevládnych organizácií, sme taktiež požiadali zamestnancov z celého sveta, aby vyplnili prieskum, pomocou ktorého sme zistili, čo im najviac leží na srdci.

Odpovede ukázali, že sú na firmu a nasledovanie USLP pyšní a že aj ostatní v našom obore sú ním inšpirovaní. Navyše USLP je taktiež hlavným dôvodom, prečo sa k spoločnosti mnoho zamestnancov rozhodlo pripojiť. Zároveň sme sa dozvedeli, že sa USLP teší vysokému obdivu aj mimo našu spoločnosť.

Nie je však prekvapením, že s kladným hodnotením sú spojené aj vysoké očakávania. Jeden externý komentátor poznamenal: „Unilever je v nezávideniahodnej pozícii. Očakávania budú vyššie ako kedykoľvek predtým. Firma zvyšuje latku pre každého, kto pre ňu pracuje a kto sa snaží prísť na to, kam sa ďalej posunúť.“

Cieľom tohto prieskumu bolo detailne pochopiť, ako máme USLP rozvíjať v budúcnosti, a to na základe názorov našich vlastných ľudí i nezávislých odborníkov z oblasti udržateľného podnikania. A my teraz vezmeme celú túto spätnú väzbu do úvahy a premyslíme, aké budú ďalšie fáze tohto procesu. O našom pokroku budeme pravidelne informovať, tak sa na náš web určite čoskoro vráťte.

Fotografia vyššie pochádza od Muhammada Tahy, zamestnanca spoločnosti Unilever, Pakistan.

Späť hore