Prejsť na Obsah

Čistá budúcnosť našich čistiacich a pracích prostriedkov začína už dnes

Publikované:

Close up shot of bubbles

Bratislava, 4. septembra 2020 – Spoločnosť Unilever, jeden z najväčších dodávateľov produktov pre domácnosť dnes oznámila, že vo svojich čistiacich a pracích prostriedkoch do roku 2030 nahradí 100% zložiek pochádzajúcich z fosílnych palív zložkami z obnoviteľného či recyklovaného uhlíka. K tomuto kroku sa spoločnosť prostredníctvom svojich značiek Cif, Domestos, Savo, Coccolino, Surf alebo Seventh Generation rozhodla predovšetkým preto, aby mohla dosiahnuť svoje ciele v oblasti udržateľnosti.

Projekt Čistá budúcnosť je jedinečný predovšetkým snahou začleniť princípy cirkulárnej ekonomiky aj do zloženia obalov čistiacich prostriedkov na celosvetovej úrovni. Väčšina z dnes dostupných čistiacich a pracích prostriedkov obsahuje zložky, ktoré sú vyrobené z fosílnych palív, neobnoviteľných zdrojov uhlíka. Ústup od týchto zložiek a presun k obnoviteľným a recyklovaným zložkám uhlíka považuje spoločnosť Unilever za ďalší krok k dosiahnutiu budúcnosti bez fosílnych palív.

Zložky používané v čistiacich a pracích prostriedkoch spoločnosti Unilever sa v rámci životného cyklu týchto produktov podieľajú na najväčšej časti uhlíkovej stopy (46%). Tento nový prístup tak spoločnosti otvára úplne nové možnosti v znižovaní svojej uhlíkovej stopy. Spoločnosť dokonca očakáva, že táto iniciatíva zníži uhlíkovú stopu zloženia jej produktov až o 20 %.

Peter ter Kulve , prezident Divízie čistiacich a pracích prostriedkov, hovorí: "Projekt Čistá budúcnosť napĺňa našu víziu ešte viac transformovať naše podnikanie k udržateľnosti. Celé naše odvetvie musí nájsť spôsob, ako sa zaobísť bez surovín pôvodom z fosílnych palív. Musíme prestať získavať uhlík z podzemia, keď je ho dostatok na zemi, len sa ho odtiaľ musíme naučiť lepšie získavať.“

Projekt Čistá budúcnosť má dopad aj na český trh

Lukáš Svienty , líder Divízie čistiacich a pracích prostriedkov spoločnosti Unilever za Česko a Slovensko, dodáva: "Projekt Čistá budúcnosť bol inšpiráciou už pre niekoľko inovácií, ktoré sú dostupné aj na slovenskom trhu. Z tých najnovších ide o transformáciu portfólia značky Cif do obalov z recyklovaného plastu. Rad Cif Nature 's Recipe je uvedený v 100% recyklovaných fľašiach, obrúsky tohto radu sú vyrobené z textílie s 0% prímesou plastu. Dokonca naše ikonické krémy Cif si u nás môžete zakúpiť vo fľašiach, ktoré sú z 50% tvorené recyklovanými plastmi.“

„Čo sa týka pracích a ošetrovacích prostriedkov, novinkou sú ultrakoncentrované aviváže COCCOLINO Intense vo fľašiach zo 100% recyklovaného plastu. Úplnú novinku predstavujú nové tablety do umývačky značky Cif s certifikátom Ekolabel a 100% recyklovateľným obalom a 70% obsahom zložiek prírodného pôvodu, navyše sú vyrábané v závode s nulovou uhlíkovou stopou.“

Cenovo dostupné produkty s nižším dopadom na životné prostredie

Investície spoločnosti Unilever do projektu Čistá budúcnosť v hodnote 1 miliardy eur budú smerovať na financovanie výskumu v oblasti biotechnológií, využitie CO2 a odpadu a nízkouhlíkovej chémie, čo urýchli prechod od chemikálií pochádzajúcich z fosílnych palív. Tieto investície budú tiež použité na vývoj biologicky rozložiteľných a vodu šetriacich formulácií produktov, zníženie používania panenského, teda nerecyklovaného plastu, do roku 2025 na polovicu - a na podporu rozvoja komunikácie značiek, vďaka ktorým budú tieto technológie atraktívne pre spotrebiteľov.

Program Čistá budúcnosť, doplnok k Fondu na ochranu klímy a prírody spoločnosti Unilever, ktorý obnáša ďalšiu 1 miliardu eur, je však zameraný predovšetkým na vytvorenie cenovo dostupných čistiacich a pracích prostriedkov, ktoré poskytujú vynikajúcu účinnosť s výrazne nižším dopadom na životné prostredie.

Podporujeme špičkové projekty po celom svete, aj na Slovensku

Čistá budúcnosť už teraz podporuje špičkové odborové projekty po celom svete, ktoré menia zloženie a spôsob výroby čistiacich a pracích prostriedkov. Napríklad na Slovensku spolupracuje spoločnosť Unilever s lídrom v oblasti biotechnológií Evonik Industries na vývoji výroby rhamnolipidov - čo sú obnoviteľné a biologicky rozložiteľné povrchovo-aktívne látky, ktoré sa už používajú v tekutých prostriedkoch na umývanie riadu značky Sunlight napríklad v Čile alebo vo Vietname.

Uhlíková dúha ako ústredný bod projektu Čistá budúcnosť

Ústredným bodom v projekte Čistá budúcnosť je tzv. Uhlíková dúha, čo je nový prístup k diverzifikácii uhlíka využívaného v zložení produktov. Neobnoviteľné fosílne zdroje uhlíka (v Uhlíkovej dúhe nazvanej čiernym uhlíkom) budú nahradené zachyteným CO2 (fialový uhlík), rastlinnými a biologickými zdrojmi (zelený uhlík), morskými zdrojmi, ako sú riasy (modrý uhlík), a obnoveným uhlíkom z odpadu (sivý uhlík).

Peter ter Kulve , prezident Divízie čistiacich a pracích prostriedkov spoločnosti Unilever, zhŕňa: "Dostávali sme opakovane spätnú väzbu od spotrebiteľov, že si želajú udržateľné, ale cenovo dostupnejšie čistiace produkty, ktoré majú rovnaké účinky ako tie tradičné. Rýchly vývoj v oblasti vedy a techniky nám umožňuje tieto želania dosiahnuť. Veríme, že prinesieme na trh také produkty, ktoré ocenia naši spotrebitelia, aj príroda.“

L

Ako sa môžu ľudia, firmy a partneri podieľať na dosiahnutí čistej budúcnosti?

  • Navštívte webové stránky projektu Čistej budúcnosti a zistite viac o projektoch ako je Čistá budúcnosť či Uhlíková dúha, a programoch, do ktorých spoločnosť Unilever investuje.
  • Spoločnosť Unilever je zakladajúcim členom rady Obnoviteľnej uhlíkovej iniciatívy (Renewable Carbon Initiative, RCI). Toto zoskupenie vzniklo pod inštitútom Nova Institute, ktorého cieľom je informovať o obnoviteľnom prístupe k uhlíku na politickej scéne, a zaistiť tak udržateľnú budúcnosť pre mnoho podnikateľských odvetví. Ak by ste mali záujem stať sa členmi iniciatívy, navštívte webové stránky Nova Institute.
  • Ak máte akékoľvek podnety či nápady ohľadom inovácií, riešení alebo partnerstiev, ktoré by mohli projektu Čistá budúcnosť pomôcť dosiahnuť ciele ešte rýchlejšie, dajte nám o sebe vedieť, a to prostredníctvom portálu pre podanie návrhov inovácií a udržateľných partnerstiev.

Existujúce záväzky spoločnosti Unilever v oblasti udržateľnosti

Dnešné oznámenie o záväzku nahradiť v našich čistiacich a pracích prostriedkoch do roku 2030 sto percent derivátov uhlíka získavaného z neobnoviteľných zdrojov vychádza z existujúcich záväzkov spoločnosti Unilever v oblasti udržateľnosti.

  1. Spoločnosť do roku 2039 dosiahne pri všetkých svojich produktoch čisté uhlíkové emisie.
  2. Do roku 2023 dosiahne takého dodávateľského reťazca, ktorý bude úplne nezávislý od odlesňovaných oblastí.
  3. Do roku 2030 zavedie programy zamerané na vodné hospodárstvo vo viac ako stovke lokalít.
  4. Do roku 2030 chce spoločnosť dosiahnuť úplnú biodegradabilitu všetkých zložiek vo svojich produktoch.
  5. Do roku 2025 chce spoločnosť o polovicu znížiť využívanie panenského plastu, pomôcť zozbierať viac plastov z obehu než koľko vyprodukuje a zabezpečiť, že všetky jej obaly budú recyklovateľné, kompostovateľné alebo znovu použiteľné. Navyše, chce dovtedy začať využívať aspoň 25% recyklovaného plastu vo svojich obaloch.
Späť hore