Prejsť na Obsah

Vytvoríme spravodlivejšiu spoločnosť a udržíme krok s budúcim trhom práce

Publikované:

An inclusive cross-section of society

Spoločnosť Unilever, do ktorej portfólia patria značky ako Hellmann's, Lipton, Dove, Rexona, Magnum, Algida, Coccolino či Domestos, dnes oznámila rozsiahly súbor záväzkov a opatrení, ktoré pomôžu vybudovať spravodlivejšiu spoločnosť s väčšou podporou rozmanitosti. Cieli pritom na podporu rozmanitosti a búranie stereotypov, a to nielen vo vnútri organizácie, ale aj navonok, napríklad v marketingu a v rámci priameho dodávateľského reťazca. Unilever sa ďalej zaviazal pripraviť svojich zamestnancov aj mladých ľudí na budúcnosť sveta práce. Podporí tiež spravodlivejšie a inkluzívnejšie podnikateľské prostredie. Ide o nový súbor záväzkov spoločnosti, ktorý rozširuje existujúce environmentálne záväzky firmy v oblasti ochrany prírody a boja proti klimatickým zmenám o dôležitý sociálny rozmer.

Medzi hlavné sociálne záväzky spoločnosti Unilever patrí:

V rámci záväzku v oblasti reklamy chce Unilever využiť silu značiek a postavenie druhého najväčšieho inzerenta na svete tak, aby presadzoval zmeny. Cieľom je zvýšiť počet reklám, ktoré zahŕňajú väčšiu diverzitu ľudí, a to ako na obrazovke, tak i za kamerou. Spoločnosť sa tiež zaviazala do roku 2025 vynakladať dve miliardy eur ročne na rôznorodých dodávateľov. Okrem finančných výdavkov bude tieto firmy podporovať aj novým programom podpory, ktorý im umožní nadobudnúť nové zručnosti, financovanie a networkingové príležitosti.

„Unilever vyhodnocuje stereotypy vo svojich reklamách od roku 2016. Je to dôležité nielen ako jasná správa pre našich spotrebiteľov a partnerov, ale aj pre ostatných inzerentov. Naše dáta ukazujú, že progresívne reklamy vytvárajú o 74 % väčšiu silu značky, zvyšujú o 33 % relevantnosť reklamy a o 34 % zlepšujú dôveryhodnosť. Teší ma, že v roku 2020 bolo 96 % našej globálnej reklamy bez stereotypov,“ uvádza Michaela Franeková, generálna riaditeľka spoločnosti Unilever za Česko a Slovensko. „V minulom roku sme v Česku a na Slovensku spustili kampaň značky Cif Ahoj, kráska, ktorá je založená na rodovo neutrálnom pohľade. Kampane značky Dove už niekoľko rokov oslavujú skutočnú krásu. Toto je len malá ukážka toho, čo sa deje už teraz. Verím, že nové záväzky nás posunú ešte ďalej.“

Príprava ľudí na budúci pracovný trh

Súčasný trh práce sa rýchlo rozvíja. Unilever sa v rámci svojej stratégie zaviazal vytvárať a udržiavať zamestnateľnosť tým, že pripraví zamestnancov a iné osoby mimo organizácie na spoločenské a technologické zmeny. Spoločnosť zabezpečí, aby všetci zamestnanci nadobudli do roku 2025 nové spôsobilosti alebo si zvýšili kvalifikáciu. Zamestnanci tak budú vybavení zručnosťami, ktoré si žiada ochrana ich živobytia, či už v spoločnosti Unilever alebo mimo nej.

Okrem rozvoja zručností bude do roku 2030 Unilever priekopníkom nových modelov zamestnanosti a poskytne ľuďom flexibilné možnosti zamestnania. V partnerstve s odbormi a zástupcami zamestnancov bude rozvíjať a zavádzať nové spôsoby práce, ktoré ponúkajú bezpečné a flexibilné pracovné prostredie.

„Dopady technologického pokroku sú široké. Technológie do značnej miery určujú zručnosti potrebné v budúcej práci i spôsob práce ako taký. Aj dynamika tradičného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancami je zastaraná, či už hovoríme o jednotlivcoch alebo o firmách. Ako ukazuje správa Svetového ekonomického fóra z roku 2020 o budúcnosti pracovných miest, tým ľuďom, ktorí majú zostať vo svojich rolách, sa v nasledujúcich piatich rokoch zmení 40 % kľúčových zručností a 50 % všetkých zamestnancov bude potrebovať rekvalifikáciu. Automatizácia, a navyše recesia vyvolaná pandémiou COVID-19, znamená pre svet práce obrovskú výzvu,“ uvádza Ethan Rothschild, nový HR riaditeľ spoločnosti Unilever pre Česko a Slovensko.

Do roku 2025 Unilever pomôže piatim miliónom malých a stredných firiem v maloobchodnom hodnotovom reťazci, aby ďalej rozšírili svoje podnikanie, a to prostredníctvom zdieľania zručností, dostupnosti financií a technológií. Spoločnosť im poskytne prístup k digitálnym nástrojom, školeniam a službám, ktoré podporujú sociálne podnikanie a pomôžu firmám rozšíriť či digitalizovať podnikanie a zvýšiť príjmy.

Podpora dôstojných životných podmienok

Rešpektovanie a podpora všetkých ľudských práv v celom rozsahu našej činnosti a obchodných vzťahov zostáva základom nášho podnikania a podčiarkuje naše nové sociálne záväzky a kroky.

Súčasťou nových sociálnych záväzkov je aj záväzok zvyšovať životnú úroveň. Zabezpečenie toho, aby si ľudia zarobili dôstojnú mzdu alebo príjem, je zásadným krokom k vytvoreniu spravodlivejšej spoločnosti s väčším dôrazom na inklúziu. Umožní ľuďom, aby si mohli dovoliť žiť na slušnej úrovni a pokryje základné potreby rodín. Zároveň ich zabezpečí pre prípad neočakávaných udalostí.

Našou snahou je zlepšiť životné podmienky pracovníkov s nízkymi mzdami na celom svete. Preto najneskôr do roku 2030 zaistíme, aby si každý, kto priamo poskytuje tovar a služby spoločnosti Unilever, zarobil aspoň dôstojnú mzdu alebo príjem. Svojim zamestnancom už platíme dôstojnú mzdu a chceme zaistiť to isté pre ďalších ľudí mimo okruhu našich zamestnancov, pričom sa osobitne zameriame na najzraniteľnejších pracovníkov vo výrobe a poľnohospodárstve.

Späť hore