Prejsť na Obsah

Hovoríme NIE slovu "normálne" a ANO pozitívnej kráse

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 5 minúty

Spoločnosť Unilever oznámila, že v súvislosti s prijatím svojej novej vízie a stratégie Positive Beauty (Pozitívna krása), odstráni zo všetkých svojich obalov a reklám na značky kozmetických prípravkov a produktov osobnej starostlivosti označenie "normálne". Prispela k tomu aj štúdia spoločnosti Unilever, z ktorej vyplýva, že väčšina ľudí má pri používaní slova "normálne" v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti dojem, že do skupiny "normálnych" ľudí nepatrí.

A photograph of three women with their arms around each other's shoulders. They are smiling. The photo was taken before social distancing guidelines were introduced.

Vízia Positive Beauty, ktorá zahŕňa niekoľko postupných záväzkov a iniciatív, týkajúcich sa značiek kozmetiky a osobnej starostlivosti, t.z., značiek Dove, Rexona, Axe a TRESemmé, bude presadzovať nové poňatie krásy, ktoré je spravodlivé, inkluzívne a zároveň udržateľné pre planétu.

Rozhodnutie odstrániť pojem "normálne" je jedným z mnohých krokov, ktorými chce spoločnosť spochybniť úzko chápané ideály krásy, snaží sa skoncovať s diskrimináciou a presadzovať inkluzívnejšiu víziu krásy. Toto rozhodnutie vychádza z výsledkov celosvetového prieskumu v oblasti kozmetiky, ktorý odhalil, že pri používaní slova "normálne" v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti, má väčšina ľudí dojem, že do skupiny "normálnych" ľudí nepatrí.

Štúdie, ktorej realizáciu zadala spoločnosť Unilever, sa zúčastnilo 10 000 respondentov z deviatich krajín. Poznatky štúdie sú nasledujúce:

  • Viac ako polovica respondentov (56 %) si myslí, že sektor kozmetiky a osobnej starostlivosti môže v ľuďoch vzbudzovať pocit vylúčenia.
  • Ľudia si želajú, aby sa firmy vyrábajúce kozmetické prípravky a výrobky osobnej starostlivosti viac zameriavali na to, aby sa ľudia lepšie cítili, nie iba na to, aby lepšie vyzerali (74 %).
  • Viac ako polovica ľudí (52 %) uvádza, že teraz pred nákupom výrobkov venuje väčšiu pozornosť tomu, aký postoj zastáva výrobca k spoločenským otázkam.
  • Sedem ľudí z desiatich súhlasí s tým, že používanie slova "normálne" na obaloch a v reklamách na výrobky má negatívny dopad. U mladších ľudí (vo veku 18 - 35 rokov) je to dokonca osem z desiatich.

Sunny Jain, prezident divízie Krása a osobná starostlivosť, uviedol: "Vzhľadom na to, že naše kozmetické prípravky a výrobky osobnej starostlivosti používa každý deň miliarda ľudí a ešte viac ich sleduje naše reklamy, sú naše značky naozaj schopné život ľudí ovplyvniť. Preto sme sa zaviazali, že budeme bojovať proti normám a stereotypom, a vytvoríme širšiu, oveľa inkluzívnejšiu, definíciu krásy."

Okrem toho, že odstráni označenie "normálne", nebude spoločnosť Unilever v reklamách na svoje značky digitálne upravovať ani tvar tela, veľkosť, telesné proporcie či farbu pleti, a zvýši počet reklám zobrazujúcich osoby z rôznych skupín, ktoré sú v nich nedostatočne zastúpené.

Podpora pozitívnej zmeny pre ľudí i celú planétu

Stredobodom vízie Positive Beauty je cieľ nielen menej škodiť, ale aj prinášať viac prospechu ľuďom i celej planéte Zem. Naše rozhodnutie odstrániť z obalov a reklám označenie "normálne" znamená iba jeden krok vo sfére troch záväzkov, ktoré sme prijali so zámerom dosiahnuť skutočný a merateľný dosah:

1. Do roku 2030 prostredníctvom našich značiek zlepšiť zdravotný stav a duševnú pohodu, posilniť rovnosť a inklúziu u miliardy ľudí ročne. Značky sa zamerajú na nasledujúce oblasti:

  • Pomoc pri odstraňovaní diskriminácie v oblasti krásy a podpora inklúzie prostredníctvom spochybnenia úzko definovaných ideálov krásy, a vytvorenie portfólia výrobkov viac zameraných na inklúziu.
  • Podpora rovnosti v oblasti genderu, vrátane posilnenia programov jednotlivých značiek, podpora nabúrania existujúcich noriem a nestereotypnej reklamy.
  • Zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody prostredníctvom existujúcich vzdelávacích iniciatív zameraných na hygienu rúk a ústnej dutiny, a rozšírenie záberu o nové oblasti, vrátane fyzického a duševného zdravia.

2. Podpora ochrany a obnovy 1,5 milióna ha pôdy, lesov a oceánov do roku 2030, čo je plocha väčšia ako plocha pôdy potrebná na vypestovanie obnoviteľných surovín používaných na výrobky spoločnosti Unilever v oblasti kozmetiky a osobnej starostlivosti.

3. Podpora prijatia zákazu testovania kozmetiky na zvieratách do roku 2023 a spolupráca so zákonodarcami a organizáciami na ochranu zvierat, či podobne zmýšľajúcimi firmami. V súčasnej dobe je organizáciou PETA schválených 23 výrobkov spoločnosti Unilever a ďalšie na túto certifikáciu čakajú.

Daniela Krahulíková, vedúca kategórie Krása a starostlivosť o telo za Česko a Slovensko, dodáva k poslaniu značky Dove: "Podpora rôznorodosti a inklúzie je pre nás relevantná aj v Česku a na Slovensku. Rovnako to platí aj s nasledovaním poslania značiek. Značka Dove už niekoľko rokov podporuje zdravú sebadôveru mladých dievčat. Na českých a slovenských školách tak robí už od roku 2019 a napriek pandémii sme v roku 2020 zasiahli 25 tisíc mladých životov.“

„Zároveň sme do programu zahrnuli aj rodičov a učiteľov, ktorí sú veľvyslancami celého programu a môžu na diskutované témy nadviazať a ovplyvniť ďalší rozvoj detí. V neposlednom rade sme do projektu zahrnuli aj našich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili workshopov na vybraných školách ešte v prvom kvartáli roku 2020. Ani pandémia nás nezastaví, aktuálne program riešime cez online workshopy a máme v pláne v ďalšom roku náš dopad zdvojnásobiť."

Značky kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti spoločnosti Unilever budú zásadnou súčasťou pri plnení týchto záväzkov. Mnohé z nich už majú skúsenosti s realizáciou vplyvných programov s poslaním a cieleným rastom. K Dove, Lifebuoy, Vaseline a Rexona sa pripoja ďalšie kozmetické značky a značky výrobkov osobnej starostlivosti. Spoločne sa budú angažovať v riešení spoločenských a environmentálnych problémov a podporovať zmenu noriem, politík a zákonov.

Spotrebitelia čoraz častejšie očakávajú, že značky zaujmú postoj k aktuálnym problémom, na ktorých im záleží. Značky spoločnosti Unilever, chápané ako značky s poslaním, teda s pozitívnym sociálnym či environmentálnym dopadom, zaznamenali v roku 2020 v porovnaní s ďalšími značkami portfólia viac ako dvojnásobný rast. Prieskum spoločnosti tento trend ďalej potvrdzuje, lebo väčšina ľudí (69 %) uviedla, že odporučí kozmetickú značku priateľom a rodine, ak ponúka výrobky pre najrôznejšie typy pleti a vlasov, pričom polovica respondentov je za také výrobky ochotná zaplatiť viac.

1 Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Nigérie, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Spojené království a USA.

Späť hore