Prejsť na Obsah

Hovoríme NIE slovu "normálne" a ANO pozitívnej kráse

Publikované:

Spoločnosť Unilever oznámila, že v súvislosti s prijatím svojej novej vízie a stratégie Positive Beauty (Pozitívna krása), odstráni zo všetkých svojich obalov a reklám na značky kozmetických prípravkov a produktov osobnej starostlivosti označenie "normálne". Prispela k tomu aj štúdia spoločnosti Unilever, z ktorej vyplýva, že väčšina ľudí má pri používaní slova "normálne" v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti dojem, že do skupiny "normálnych" ľudí nepatrí.

Hovoríme ANO pozitívnej kráse

Vízia Positive Beauty, ktorá zahŕňa niekoľko postupných záväzkov a iniciatív, týkajúcich sa značiek kozmetiky a osobnej starostlivosti, t.z., značiek Dove, Rexona, Axe a TRESemmé, bude presadzovať nové poňatie krásy, ktoré je spravodlivé, inkluzívne a zároveň udržateľné pre planétu.

Rozhodnutie odstrániť pojem "normálne" je jedným z mnohých krokov, ktorými chce spoločnosť spochybniť úzko chápané ideály krásy, snaží sa skoncovať s diskrimináciou a presadzovať inkluzívnejšiu víziu krásy. Toto rozhodnutie vychádza z výsledkov celosvetového prieskumu v oblasti kozmetiky, ktorý odhalil, že pri používaní slova "normálne" v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti, má väčšina ľudí dojem, že do skupiny "normálnych" ľudí nepatrí.

Štúdie, ktorej realizáciu zadala spoločnosť Unilever, sa zúčastnilo 10 000 respondentov z deviatich krajín. Poznatky štúdie sú nasledujúce:

  • Viac ako polovica respondentov (56 %) si myslí, že sektor kozmetiky a osobnej starostlivosti môže v ľuďoch vzbudzovať pocit vylúčenia.
  • Ľudia si želajú, aby sa firmy vyrábajúce kozmetické prípravky a výrobky osobnej starostlivosti viac zameriavali na to, aby sa ľudia lepšie cítili, nie iba na to, aby lepšie vyzerali (74 %).
  • Viac ako polovica ľudí (52 %) uvádza, že teraz pred nákupom výrobkov venuje väčšiu pozornosť tomu, aký postoj zastáva výrobca k spoločenským otázkam.
  • Sedem ľudí z desiatich súhlasí s tým, že používanie slova "normálne" na obaloch a v reklamách na výrobky má negatívny dopad. U mladších ľudí (vo veku 18 - 35 rokov) je to dokonca osem z desiatich.

Sunny Jain, prezident divízie Krása a osobná starostlivosť, uviedol: "Vzhľadom na to, že naše kozmetické prípravky a výrobky osobnej starostlivosti používa každý deň miliarda ľudí a ešte viac ich sleduje naše reklamy, sú naše značky naozaj schopné život ľudí ovplyvniť. Preto sme sa zaviazali, že budeme bojovať proti normám a stereotypom, a vytvoríme širšiu, oveľa inkluzívnejšiu, definíciu krásy."

Okrem toho, že odstráni označenie "normálne", nebude spoločnosť Unilever v reklamách na svoje značky digitálne upravovať ani tvar tela, veľkosť, telesné proporcie či farbu pleti, a zvýši počet reklám zobrazujúcich osoby z rôznych skupín, ktoré sú v nich nedostatočne zastúpené.

Podpora pozitívnej zmeny pre ľudí i celú planétu

Stredobodom vízie Positive Beauty je cieľ nielen menej škodiť, ale aj prinášať viac prospechu ľuďom i celej planéte Zem. Naše rozhodnutie odstrániť z obalov a reklám označenie "normálne" znamená iba jeden krok vo sfére troch záväzkov, ktoré sme prijali so zámerom dosiahnuť skutočný a merateľný dosah:

1. Do roku 2030 prostredníctvom našich značiek zlepšiť zdravotný stav a duševnú pohodu, posilniť rovnosť a inklúziu u miliardy ľudí ročne. Značky sa zamerajú na nasledujúce oblasti:

  • Pomoc pri odstraňovaní diskriminácie v oblasti krásy a podpora inklúzie prostredníctvom spochybnenia úzko definovaných ideálov krásy, a vytvorenie portfólia výrobkov viac zameraných na inklúziu.
  • Podpora rovnosti v oblasti genderu, vrátane posilnenia programov jednotlivých značiek, podpora nabúrania existujúcich noriem a nestereotypnej reklamy.
  • Zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody prostredníctvom existujúcich vzdelávacích iniciatív zameraných na hygienu rúk a ústnej dutiny, a rozšírenie záberu o nové oblasti, vrátane fyzického a duševného zdravia.

2. Podpora ochrany a obnovy 1,5 milióna ha pôdy, lesov a oceánov do roku 2030, čo je plocha väčšia ako plocha pôdy potrebná na vypestovanie obnoviteľných surovín používaných na výrobky spoločnosti Unilever v oblasti kozmetiky a osobnej starostlivosti.

3. Podpora prijatia zákazu testovania kozmetiky na zvieratách do roku 2023 a spolupráca so zákonodarcami a organizáciami na ochranu zvierat, či podobne zmýšľajúcimi firmami. V súčasnej dobe je organizáciou PETA schválených 23 výrobkov spoločnosti Unilever a ďalšie na túto certifikáciu čakajú.

Daniela Krahulíková, vedúca kategórie Krása a starostlivosť o telo za Česko a Slovensko, dodáva k poslaniu značky Dove: "Podpora rôznorodosti a inklúzie je pre nás relevantná aj v Česku a na Slovensku. Rovnako to platí aj s nasledovaním poslania značiek. Značka Dove už niekoľko rokov podporuje zdravú sebadôveru mladých dievčat. Na českých a slovenských školách tak robí už od roku 2019 a napriek pandémii sme v roku 2020 zasiahli 25 tisíc mladých životov.“

„Zároveň sme do programu zahrnuli aj rodičov a učiteľov, ktorí sú veľvyslancami celého programu a môžu na diskutované témy nadviazať a ovplyvniť ďalší rozvoj detí. V neposlednom rade sme do projektu zahrnuli aj našich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili workshopov na vybraných školách ešte v prvom kvartáli roku 2020. Ani pandémia nás nezastaví, aktuálne program riešime cez online workshopy a máme v pláne v ďalšom roku náš dopad zdvojnásobiť."

Značky kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti spoločnosti Unilever budú zásadnou súčasťou pri plnení týchto záväzkov. Mnohé z nich už majú skúsenosti s realizáciou vplyvných programov s poslaním a cieleným rastom. K Dove, Lifebuoy, Vaseline a Rexona sa pripoja ďalšie kozmetické značky a značky výrobkov osobnej starostlivosti. Spoločne sa budú angažovať v riešení spoločenských a environmentálnych problémov a podporovať zmenu noriem, politík a zákonov.

Spotrebitelia čoraz častejšie očakávajú, že značky zaujmú postoj k aktuálnym problémom, na ktorých im záleží. Značky spoločnosti Unilever, chápané ako značky s poslaním, teda s pozitívnym sociálnym či environmentálnym dopadom, zaznamenali v roku 2020 v porovnaní s ďalšími značkami portfólia viac ako dvojnásobný rast. Prieskum spoločnosti tento trend ďalej potvrdzuje, lebo väčšina ľudí (69 %) uviedla, že odporučí kozmetickú značku priateľom a rodine, ak ponúka výrobky pre najrôznejšie typy pleti a vlasov, pričom polovica respondentov je za také výrobky ochotná zaplatiť viac.

1 Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Nigérie, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Spojené království a USA.

Späť hore