Prejsť na Obsah

Biotechnologické alternatívy palmového oleja a fosílnych palív pre udržateľnejšiu budúcnosť

Publikované:

Investujeme do udržateľných ingrediencií, ktoré vznikajú vďaka inováciám a technológiám. To všetko pomáha nášmu rastu aj udržateľnému prístupu nášho podnikania.

Ett biotekniskt alternativ

Unilever nadviazal spoluprácu s biotechnologickou spoločnosťou Geno so sídlom v San Diegu a jej odborníkmi na biotechnológie. Spoločne investujeme 114 miliónov eur do nového podniku na komercializáciu rastlinných alternatív k surovinám, ako je palmový olej a fosílne palivá, ktoré sa používajú na výrobu čistiacich prostriedkov pre domácnosť, krásu a produkty osobnej starostlivosti.

Toto partnerstvo má obrovský potenciál. Pomôže podporiť náš rast a posilniť naše dodávateľské reťazce tým, že vytvorí cenovo konkurencieschopné alternatívy a zníži našu závislosť na určitom type surovín, ktoré môžu mať vysokú úroveň volatility. Geno už začína rozširovať proces pre svoju pokročilú technológiu na výrobu týchto surovín.

Efektívny, udržateľný, odolný

Ako to teda funguje? Spoločnosť Geno pomocou špičkovej biotechnológie vytvorila fermentačný proces, ktorý využíva cukor na premenu mikroorganizmov na zložku potrebnú na výrobu kľúčových čistiacich látok nazývaných povrchovo aktívne látky. Sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých čistiacich produktov – v domácnostiach, v oblasti osobnej starostlivosti a v kozmetickom priemysle – pomáhajú peniť a odstraňovať nečistoty.

Aj keď ponúkajú veľmi účinné čistiace vlastnosti, sú tieto prísady vyrobené prevažne z fosílnych palív a palmového oleja. Existuje len niekoľko málo alternatív, ktoré je možné vyrábať vo veľkom. To je dôvod, prečo by táto iniciatíva mohla byť prevratná pre trh kozmetickej starostlivosti, starostlivosti o domácnosti aj osobnej starostlivosti. A čo je ešte lepšie, prvé odhady ukázali, že by sa takto mohla znížiť uhlíková stopa zložiek pochádzajúcich z palmového oleja až o 50 %.

Ako jeden z najväčších svetových výrobcov mydiel a pracích prostriedkov sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto inovácie v ranej fáze, ktorá predstavuje našu doposiaľ najväčšiu spoluprácu v oblasti biotechnologických alternatív palmového oleja. Očakáva sa, že sa časom pripoja ďalší strategickí investori.

A woman in a white lab coat working at one of Geno’s biotech labs

Súznenie vedy a prírody

Zatiaľ čo palmový olej zostane pre Unilever dôležitou surovinou, alternatívne prísady môžu zohrávať rastúcu úlohu pri diverzifikácii dodávateľských reťazcov. Ponúknu tak väčší výber v rámci udržateľnosti, nákladovej efektivity a transparentnosti.

Tento nový počin je ukážkou súznenia vedy a udržateľnosti.

Richard Slater, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Unilever

„Biotechnológie majú potenciál spôsobiť revolúciu v získavaní našich čistiacich zložiek a zabezpečiť, že Unilever bude pripravený na výzvy budúcnosti – pre spotrebiteľov, akcionárov a planétu, ktorú všetci zdieľame,“ vysvetľuje Richard Slater, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Unilever.

„Tento nový projekt je súznením vedy a udržateľnosti, čo znamená, že môžeme pokračovať v raste nášho podnikania bez toho, aby sme sa spoliehali na palmový olej alebo deriváty fosílnych palív, pričom naše dodávateľské reťazce budú odolnejšie vďaka prístupu k alternatívnym prísadám.

Kľúčom k podpore súčasného a budúceho rastu je získavanie rôznorodej škály surovín pre naše receptúry.

Peter ter Kulve, prezident Unilever Home Care

„Spojíme vedu a prírodu, aby sme zaistili, že pre našich spotrebiteľov nebude žiadny kompromis medzi účinnosťou a udržateľnosťou ich produktov. Budujeme tento inovatívny nový podnik, ktorý povedie k reálnemu dopadu a zmene v našom odvetví a pomôže udržateľnosti našich výrobkov pre domácnosť a osobnú starostlivosť v 21. storočí,“ dodáva.

„Najlepšie dodávateľské reťazce vyvažujú odolnosť a efektivitu nákladov,“ súhlasí Peter ter Kulve, prezident divízie Home Care spoločnosti Unilever.

„Podnikanie, ako je naše, je vysoko závislé na niekoľkých komoditách, ako je napríklad ropa, a preto je kľúčom k podpore súčasného i budúceho rastu diverzifikácia surovín pre naše prípravky. Sila biotechnológií, ktorá tomu pomáha, je niečo, z čoho sme obzvlášť nadšení. V spolupráci so spoločnosťou Geno sa tešíme na rozšírenie novej generácie ingrediencií, ktoré nezvyšujú využívanie fosílnych palív ani nezvyšujú ďalší tlak na využívanie pôdy.“

Pôsobenie na klimatickú krízu

Vytváranie nových biologických materiálov nám pomôže vytvoriť produkty osobnej starostlivosti budúcnosti, ktoré budú priaznivé pre planétu a životné prostredie.

Fabian Garcia, prezident Unilever Personal Care

„Vyvinuli sme technológiu v reakcii na naliehavú klimatickú krízu našej planéty a dokázali sme, že biotechnológie môžu nahradiť tradičné metódy výroby ingrediencií a nahradiť ich zdrojmi založenými na bio báze. Navyše poskytujú vysoký výkon a udržateľnosť,“ hovorí Christophe Schilling, generálny riaditeľ spoločnosti Geno.

„Vytváranie nových biologických materiálov nám pomôže vytvoriť pre planétu pozitívne produkty osobnej starostlivosti budúcnosti,“ dodáva Fabian Garcia, prezident Unilever Personal Care.

„Spolupráca s vedeckými partnermi je nevyhnutná na urýchlenie nášho pokroku a prinášame na trh špičkové, nákladovo efektívne a udržateľné riešenia, z ktorých budú ťažiť naše podniky a spotrebitelia.“

Späť hore