Prejsť na Obsah

COP27: preklenutie medzery medzi klimatickými záväzkami a ich plnením

Publikované:

Summit OSN v Egypte rokoval o dôležitých zmenách v oblasti klímy.

Asian farmer standing in a field, using his laptop to analyse crop data. Wind turbines can be seen in the background.

Svet musí do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o polovicu, aby sa vyhol najhorším dôsledkom zmeny klímy. Súčasné plány však namiesto splnenia cieľov zníženia emisií predpokladajú ich zvýšenie o 10 % do roku 2030, čo povedie ku globálnemu otepleniu o 2,5 °C a miliardy ľudí, príroda a naše hospodárstva budú musieť čeliť rizikám nestabilnej klímy.

Zmena klímy však nie je problémom budúcnosti. Už dnes ovplyvňujú dopady klímy ľudí, podniky a spoločnosť. Tento rok sme boli svedkami katastrofálnych záplav v Pakistane a na Filipínach, sucha a potravinovej krízy vo východnej Afrike a extrémnych horúčav a lesných požiarov v Európe, USA a Číne. Celoštátne záplavy v Nigérii vyhnali z domovov 1,3 milióna ľudí. A tí, ktorí sú najviac postihnutí dôsledkami zmeny klímy, patria k najzraniteľnejším členom spoločnosti, hoci sa na zmene klímy podieľajú najmenej zo všetkých.

COP27, summit OSN o klíme, ktorý sa uskutočnil v novembri v Egypte, bol príležitosťou na odstránenie rozdielov medzi tým, čo podľa vedy musíme urobiť, a tým, čo sa robí v súčasnosti. Vlády musia ísť príkladom a stanoviť ambicióznejšie plány s rýchlou implementáciou, poskytnúť finančné prostriedky na pomoc rozvojovým krajinám pri dekarbonizácii a budovaní odolnosti voči vplyvom zmeny klímy a zmeniť pravidlá, aby sa podniky mohli plne podieľať na plnení vyšších stanovených cieľov.

O čo sme sa na COP27 usilovali?

Dôležitou súčasťou práce spoločnosti Unilever v oblasti klímy je využívanie nášho hlasu a vplyvu na dosiahnutie pozitívnej zmeny. Na konferencii COP27 sme požiadali vlády, aby prijali ambicióznejšie opatrenia v oblasti klímy a začali budovať odolnosť voči jej vplyvom:

 • Stanovenie silnejších národných plánov s ambicióznejšími cieľmi na urýchlenie opatrení
 • Zabezpečenie spravodlivého prechodu na uhlíkovú neutralitu poskytnutím financií a investícií rozvojovým krajinám na dekarbonizáciu a odolnosť
 • Zavedenie politických rámcov na zabezpečenie udržateľných potravinových a energetických systémov

Čo svet teraz potrebuje...

 1. Navýšiť ambície a akciu

  Niektoré z najväčších svetových ekonomík prijali od COP 26 významné opatrenia v oblasti klímy, ale celková rýchlosť a rozsah opatrení nie sú dostatočné. Spoločnosť Unilever preto žiada vlády, aby maximalizovali investície do prírodných a technologických riešení, ako je ochrana lesov, ktoré regulujú klímu, a inovácie nových technológií, ktoré odstraňujú CO2 z atmosféry a trvalo ho ukladajú. Je tiež dôležité podporovať spoločnosti a ich ambiciózne ciele investovaním do opatrení v oblasti klímy.

 2. Uvoľnenie financií na dekarbonizáciu a odolnosť voči klíme

  Neinvestovanie do chudobnejších krajín ovplyvní rast a dodávateľské reťazce na celom svete a vystaví najzraniteľnejšie komunity väčšiemu riziku zmeny klímy. Na konferencii COP 26 sa rozvojové krajiny zaviazali zdvojnásobiť financovanie adaptívnych opatrení do roku 2025, ale pokrok je pomalý a je potrebné urobiť viac. Je jednoznačne potrebné zlepšiť spôsob, akým vlády zvyšujú investície na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a udržateľného rozvoja. Okrem urýchlenia úsilia o dekarbonizáciu vyzývame vlády, aby zvýšili význam globálnych investícií do odolnosti, pretože len skutočne globálny a spravodlivý prechod prinesie výsledky, ktoré potrebujeme.

 3. Zabezpečenie udržateľných potravinových a energetických systémov

  Prechod na udržateľné potravinové a energetické systémy bol kľúčovou prioritou COP27, ktorá nám umožní výrazne znížiť globálne emisie a zároveň zvýšiť dostupnosť a bezpečnosť potravín a energie. Zasadzujeme sa za udržateľné a odolné potravinové systémy, ktoré reagujú na bezprecedentné, zrýchľujúce sa tlaky, ktoré už narúšajú výrobu a ohrozujú potravinovú bezpečnosť. Dotácie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, možno presmerovať na podporu regeneratívneho poľnohospodárstva a prechodu na zdravú a udržateľnú rastlinnú stravu. Zasadzujeme sa aj za rozsiahly a urýchlený prechod na obnoviteľné zdroje energie, aby sa zabezpečil prístup k energii a energetická bezpečnosť vo svete, v ktorom sa neobnoviteľné zdroje zmenšujú.

Prečo je COP27 dôležitá pre podniky?

Podľa prieskumu svetových ekonómov z roku 2020 by mohol svet zaznamenať zníženie HDP o 10 %, ak budeme pokračovať v doterajšom vývoji.

V spoločnosti Unilever vieme, že zmena klímy predstavuje vážne riziko pre naše podnikanie prostredníctvom jej vplyvu na globálne dodávateľské reťazce, potravinovú bezpečnosť, prístup k vode a komunity, ktorým slúžime. Extrémne výkyvy počasia už narušili globálne dodávateľské reťazce a nepriaznivo ovplyvnili živobytie drobných poľnohospodárov.

V nadchádzajúcich rokoch bude zmena klímy pravdepodobne ďalej ovplyvňovať výnosy plodín a zvyšovať náklady na zdroje. Zvyšujúci sa nedostatok vody by mohol ovplyvniť schopnosť našich spotrebiteľov používať naše výrobky.

Spoločnosti musia byť súčasťou riešenia, ale nemôžu to urobiť samy. Potrebujeme politickú podporu a jasný rámec, ktorý by podporoval rast a investície do nízkouhlíkových inovácií a budovania odolnosti.

Unilever je odhodlaný plniť svoju úlohu

Veríme, že podniky, ktoré v súlade s rastúcimi požiadavkami investorov a spotrebiteľov kladú udržateľnosť a klímu do centra svojich investičných plánov, budú prosperovať.

Preto tvrdo pracujeme na dekarbonizácii našich operácií a hodnotového reťazca a na zvýšení odolnosti nášho potravinového systému prostredníctvom regeneračných poľnohospodárskych postupov, ktoré chránia prírodu.

Naše záväzky Future Foods usilujú o transformáciu globálnych potravinových systémov a zníženie dopadu plytvania. Naša divízia Home Care plánuje do roku 2030 nahradiť uhlík pochádzajúci z fosílnych palív v zložení našich výrobkov obnoviteľným alebo recyklovaným uhlíkom, čo podľa odhadov ušetrí až 20 % vyprodukovaných emisií. V rokoch 2020 až 2030 naše značky spoločne investujú 1 miliardu eur do projektov v oblasti klímy a prírody. A v prípade našich dodávateľov robíme zatiaľ najväčší krok a žiadame ich, aby v tomto desaťročí znížili svoje emisie o polovicu.

Na splnenie našich klimatických cieľov musíme urobiť ešte veľa, ale sme presvedčení, že to dokážeme. Boli sme jednou z prvých spoločností na svete, ktorá predložila náš plán dekarbonizácie na hlasovanie akcionárov. Tento plán podporilo 99,6 % odovzdaných hlasov.

Sme hrdí aj na to, že sme boli hlavným partnerom na minuloročnej konferencii COP26, kde sa krajiny zaviazali k prísnejším záväzkom udržať otepľovanie pod hranicou 1,5 °C a prejsť od rokovaní k realizácii. Hoci niektoré z najväčších svetových ekonomík podnikli významné kroky vpred, celosvetové opatrenia stále nie sú dostatočne rýchle a rozsiahle, aby sa zabránilo najhorším dôsledkom zmeny klímy.

Spolupráca je kľúčová

Žiadna spoločnosť, hodnotový reťazec ani priemyselné odvetvie nedokážu samy uskutočniť prechod, ktorý potrebujeme na riešenie zmeny klímy. Potrebujeme iniciatívy spájajúce všetky sektory a systémové politické zmeny, ktoré môžu transformovať celé hospodárstva na nízkouhlíkové a odolné voči zmene klímy, a vlády musia byť dostatočne odvážne, aby sa postavili do čela.

Existuje priestor na radikálnejšiu spoluprácu medzi vládami a medzi vládami a podnikmi. Táto spolupráca môže urýchliť zmenu na systémovej úrovni.

Koalícia LEAF

Na COP26 vlády a spoločnosti vrátane spoločnosti Unilever predstavili koalíciu LEAF, široké verejno-súkromné partnerstvo na urýchlenie opatrení v oblasti klímy. Koalícia LEAF poskytne finančné prostriedky vo výške najmenej 1 miliardy USD krajinám, ktoré sa zaviazali chrániť tropické lesy. Toto obrovské spoločné úsilie pomôže udržať klímu, od ktorej sme všetci závislí, v bezpečí a zároveň podporí udržateľný rozvoj.

Spoločnosť Unilever sa prostredníctvom rôznych platforiem snaží pomáhať pri budovaní takýchto iniciatív, najmä pri presadzovaní podporných vládnych politík na investovanie do obnoviteľných a iných čistých zdrojov energie na celom svete.

Stromy a hmla na úbočí hory

Chceme prispieť k rozširovaniu partnerstva verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré môžu pomôcť vládam splniť ich medzinárodné záväzky a podnikom splniť ich ciele v oblasti uhlíkovej neutrality. Čím viac obnoviteľných zdrojov bude k dispozícii, tým rýchlejšie budú môcť naši dodávatelia dekarbonizovať, čo nám pomôže dosiahnuť náš cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2039.

Nastal čas

IPCC tento rok varoval, že pravdepodobnosť nasmerovania sveta späť k bezpečnej klíme vhodnej pre život sa rýchlo znižuje.

Pokiaľ sa má svet skutočne vysporiadať s najvážnejšou dlhodobou hrozbou, ktorej všetci čelíme, potrebujeme viac úprimnosti o výzvach, ktorým čelíme, a viac spoluvytvárať riešenia. Potrebujeme koordinovanú verejnú politiku, verejné a súkromné financie a opatrenia podnikov na vytvorenie verejnej podpory pre veľké a rýchle zmeny v reálnej ekonomike, ktoré môžu zabezpečiť spravodlivý prechod.

Môžeme urýchliť systémové zmeny natoľko, aby sme dosiahli požadované zmeny. To je však možné len vtedy, ak budeme spolupracovať a ak budeme konať hneď.

Späť hore