Prejsť na Obsah

Dobré životné podmienky kurčiat a sliepok

Publikované:

brown chicken

Od vajec v našej majonéze a v mliečnych výrobkoch, v našich zmrzlinách až po malé množstvo mäsových produktov v niektorých našich bujónoch a polievkach, veľa našich produktov obsahuje suroviny, ktoré pochádzajú z hospodárskych zvierat.

Dobré životné podmienky hospodárskych zvierat sú pre Unilever mnoho rokov kľúčovým ukazovateľom udržateľného poľnohospodárstva. Sú tiež súčasťou nášho kódexu udržateľného poľnohospodárstva Sustainable Agriculture Code (SAC) (PDF 7.88MB), ktorý sme predstavili v roku 2010.

Na základe objemov, ktoré nakupujeme, sme sa zamerali predovšetkým na získavanie vajec od sliepok z bezklietkových chovov a na náš dodávateľský reťazec mliečnych výrobkov. V oboch oblastiach sme v spolupráci s našimi dodávateľmi dosiahli významný pokrok.

Získavanie vajec z bezklietkových chovov

Už dlho zdieľame obavy spotrebiteľov ohľadom pôvodu vajec. Boli sme jednou z prvých globálnych spoločností, ktorá začala spolupracovať s dodávateľmi vajec a začala pre naše produkty používať vajcia z bezklietkových chovov. Bezklietkové chovy zaisťujú lepšiu kvalitu života nosníc, ktoré sú namiesto toho chované v otvorených/otvorených vnútorných priestoroch namiesto v malých klietkach (batériových klietkach).

V Európe všetky naše značky vrátane Hellmann's používajú 100 % vajcia z neklietkových chovov od roku 2009. Následne sme pracovali na tomto prechode v Severnej Amerike a na konci roka 2020 sme dosiahli 100 % bezklietkového chovu aj tu.

Náš záväzok k chovu vajec bez klietok rozšírime do roku 2025 aj na zvyšok sveta. Darí sa nám náš záväzok napĺňať, pred sebou máme ešte ďalšie kroky. Nie všetky regióny, kde vajcia odoberáme, majú zavedené bezklietkové dodávateľské reťazce. Na týchto trhoch rozvíjame partnerstvo s mimovládnymi organizáciami a/alebo maloobchodníkmi, aby sme podporili rozvoj bezklietkových fariem a dodávateľských reťazcov. Do konca roka 2021 bolo 72 % našej celosvetovej ponuky vajec bez klietok. O pokroku budeme aj naďalej každoročne informovať na našich webových stránkach.

Zdieľame obavy týkajúce sa praxe, ktorá zabíja čerstvo vyliahnuté kohútiky podľa metód, ktoré sú zahrnuté v smerniciach EÚ. Aj keď ide o štandardný postup pri produkcii vajec – a hoci používame iba malé percento vajec vyprodukovaných na trhu – pozorne sledujeme vývoj alternatívnych možností k súčasným postupom, ako sú technológie na určovanie pohlavia. Zaviazali sme sa podporovať uvádzanie efektívnych technológií na trh, hneď ako budú dostupné našim dodávateľom.

Knorr jar
80 % objemu kurčiat, ktoré používame, používame pre značku Knorr. Značka ako taká spoločne vyvinula svoje vlastné štandardy pre dobré životné podmienky zvierat v spolupráci s mimovládnou organizáciou Compassion in World Farming.

Naše ocenenie

Boli sme ocenení ako spoločnosť Tier 2 v Business Benchmark on Farm Animal Welfare 2021, ktorý bol uverejnený v apríli 2022. To znamená, že sme urobili welfare hospodárskych zvierat neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie. Uvedomujeme si, že je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenie prostredníctvom spolupráce s našimi dodávateľmi. Správu podporuje Compassion in World Farming and World Animal Protection (predtým známa ako Svetová spoločnosť pre ochranu zvierat).

Späť hore