Prejsť na Obsah

Unilever Slovak Republic Zmeniť lokáciu


Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Znečistenie plastmi sa dá vyriešiť, ale svet potrebuje plán

Mnohé vlády a organizácie usilovne pracujú na tom, aby sa vysporiadali s plastovým odpadom a znečistením plastmi. Problém sa však zhoršuje a úsilie o jeho nápravu nedokáže držať krok. Sme presvedčení, že na skutočné vyriešenie problému potrebuje svet zmluvu OSN.

Plast je hodnotný materiál. Je kľúčový pre bezpečnú a efektívnu distribúciu produktov, pričom má menšiu uhlíkovú stopu než mnohé alternatívy. Problémom je, že ho príliš veľa končí v životnom prostredí.

V skutočnosti sa predpokladá, že kríza znečistenia plastmi vyvrcholí niekedy medzi súčasnosťou a rokom 2040, kedy sa vyrobí dvakrát toľko panenského plastu a štyrikrát toľko skončí v oceáne.

To nesmieme dopustiť.

Úplný zákaz plastu však nie je odpoveď. Riešenie spočíva v redukcii používania panenského plastu (v prvom rade vyrábať čo najmenej) pri zachovaní všetkého plastu vyrobeného v obehovom hospodárstve (zaobchádzať s ním ako so zdrojom a nie odpadom).

Na oboch frontoch usilovne pracujeme, lebo v plnej miere akceptujeme, že nami vyrobený plast je našou zodpovednosťou. Sľúbili sme, že do roku 2025 znížime naše používanie panenského plastu o polovicu – sčasti odstránením viac ako 100 000 ton plastu z našich obalov – a navrhneme všetky naše obaly tak, aby sa dali v plnom rozsahu opakovane použiť, recyklovať alebo kompostovať. A celkom dobre nám to ide.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Tiež sme sa zmluvne zaviazali k dobrovoľným priemyselným dohodám vrátane iniciatívy New Plastics Economy Global Commitment, ktorá sa snaží odstrániť plastový odpad a znečistenie plastmi v zdroji, a k rôznym paktom týkajúcim sa plastu, ktoré spájajú dohromady vlády, mimovládne organizácie a firmy s cieľom urýchliť pokrok smerom k opakovanému použitiu a zmene účelu plastu.

Tieto dohody fungujú. Podľa správy Global Commitment 2021 Progress Report znížili zapojené značky a maloobchodníci súhrnne svoju spotrebu panenského plastu v obaloch druhý rok po sebe. Túto trajektóriu urýchlia nové záväzky, ktoré stanovujú, že do roku 2025 sa má znížiť používanie panenského plastu takmer o 20 % v absolútnom vyjadrení v porovnaní s rokom 2018.

Zatiaľ čo sa však veci hýbu tým správnym smerom a dostávajú spád, len tieto typy záväzkov nestačia: musíme ísť oveľa ďalej a oveľa rýchlejšie.

Problém nevyriešime bez toho, aby národy zmenili spôsob, akým plasty používajú, recyklujú a v konečnom dôsledku znižujú ich používanie. Potrebujeme energickú, globálnu akciu, ktorá sa zameria na hlavú príčinu. A v niektorých prípadoch to znamená prechod z dobrovoľných na povinné opatrenia.

Preto spolu s viac ako 70 ďalšími firmami voláme po ambicióznej a právne záväznej zmluve OSN – založenej na prístupe obehového hospodárstva – na riešenie znečistenia plastmi v globálnom meradle, podobne ako nás Parížska dohoda priviedla na cestu boja proti klimatickej kríze.

Všetci potrebujeme spoločný cieľ a prístup

Znečistenie plastmi sa nezačína a nekončí na národných hraniciach, takže svet potrebuje súdržnú a koordinovanú medzinárodnú odpoveď, ktorá sa problémom zaoberá v jeho zdroji. Obehové hospodárstvo pre plasty pomôže aj v boji proti klimatickej kríze a strate biodiverzity. Zároveň bude mať pozitívny sociálny a ekonomický vplyv.

Sme presvedčení, že k zmluve by sa mali pripojiť všetci – vlády, firmy a občianska spoločnosť – za jednotným chápaním príčin a spoločným prístupom k ich riešeniu. Pre spoločnosti a investorov to vytvára rovnaké podmienky a zabraňuje mozaike nesúvislých ambícií a riešení, zatiaľ čo vo veľkom rozsahu nastoľuje správne podmienky pre obehové hospodárstvo pre plasty, aby fungovala v praxi.

Tiež sme presvedčení, že musí byť právne záväzná a obsahovať povinné ciele na obmedzenie výroby panenských plastov – na úrovni národných vlád s cieľom zvýšiť zodpovednosť. Tým, že sa všetky krajiny pripoja k zmluve a budú ju dodržiavať, sa uvoľnia investície požadované na škálovanie inovácií, infraštruktúry a zručností na tých miestach, ktoré najviac potrebujú podporu.

A optimizmus, že takúto zmluvu je možné vypracovať a prijať, je namieste z dobrého dôvodu: takmer dve tretiny členských štátov OSN – 130 krajín – už tento nápad podporuje, rovnako ako rastúci počet firiem a skupín investorov. Ľudia tiež žiadajú akciu. Petíciu WWF požadujúcu zmluvu doteraz podpísali viac ako 2 milióny ľudí. Potrebujeme však, aby viac organizácií a ľudí dali najavo svoju podporu– s cieľom vyvíjať tlak na všetky vlády, aby sa dali do práce a uzavreli zmluvu.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.

Už máme riešenia potrebné na zníženie každoročného zaplavovania oceánu plastmi o približne 80 % do roku 2040. Ako poukazuje správa Breaking the Plastic Wave neziskovej organizácie The Pew Charitable Trusts, vyriešeniu znečistenia plastmi nám nebráni nedostatok technických riešení, ale skôr nedostatočné regulačné rámce, obchodné modely a mechanizmy financovania.