Prejsť na Obsah

Znečistenie plastmi sa dá vyriešiť, ale svet potrebuje plán

Publikované:

Mnohé vlády a organizácie usilovne pracujú na tom, aby sa vysporiadali s plastovým odpadom a znečistením plastmi. Problém sa však zhoršuje a úsilie o jeho nápravu nedokáže držať krok. Sme presvedčení, že na skutočné vyriešenie problému potrebuje svet zmluvu OSN.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Plast je hodnotný materiál. Je kľúčový pre bezpečnú a efektívnu distribúciu produktov, pričom má menšiu uhlíkovú stopu než mnohé alternatívy. Problémom je, že ho príliš veľa končí v životnom prostredí.

V skutočnosti sa predpokladá, že kríza znečistenia plastmi vyvrcholí niekedy medzi súčasnosťou a rokom 2040, kedy sa vyrobí dvakrát toľko panenského plastu a štyrikrát toľko skončí v oceáne.

To nesmieme dopustiť.

Úplný zákaz plastu však nie je odpoveď. Riešenie spočíva v redukcii používania panenského plastu (v prvom rade vyrábať čo najmenej) pri zachovaní všetkého plastu vyrobeného v obehovom hospodárstve (zaobchádzať s ním ako so zdrojom a nie odpadom).

Na oboch frontoch usilovne pracujeme, lebo v plnej miere akceptujeme, že nami vyrobený plast je našou zodpovednosťou. Sľúbili sme, že do roku 2025 znížime naše používanie panenského plastu o polovicu – sčasti odstránením viac ako 100 000 ton plastu z našich obalov – a navrhneme všetky naše obaly tak, aby sa dali v plnom rozsahu opakovane použiť, recyklovať alebo kompostovať. A celkom dobre nám to ide.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Tiež sme sa zmluvne zaviazali k dobrovoľným priemyselným dohodám vrátane iniciatívy New Plastics Economy Global Commitment, ktorá sa snaží odstrániť plastový odpad a znečistenie plastmi v zdroji, a k rôznym paktom týkajúcim sa plastu, ktoré spájajú dohromady vlády, mimovládne organizácie a firmy s cieľom urýchliť pokrok smerom k opakovanému použitiu a zmene účelu plastu.

Tieto dohody fungujú. Podľa správy Global Commitment 2021 Progress Report znížili zapojené značky a maloobchodníci súhrnne svoju spotrebu panenského plastu v obaloch druhý rok po sebe. Túto trajektóriu urýchlia nové záväzky, ktoré stanovujú, že do roku 2025 sa má znížiť používanie panenského plastu takmer o 20 % v absolútnom vyjadrení v porovnaní s rokom 2018.

Zatiaľ čo sa však veci hýbu tým správnym smerom a dostávajú spád, len tieto typy záväzkov nestačia: musíme ísť oveľa ďalej a oveľa rýchlejšie.

Problém nevyriešime bez toho, aby národy zmenili spôsob, akým plasty používajú, recyklujú a v konečnom dôsledku znižujú ich používanie. Potrebujeme energickú, globálnu akciu, ktorá sa zameria na hlavú príčinu. A v niektorých prípadoch to znamená prechod z dobrovoľných na povinné opatrenia.

Preto spolu s viac ako 70 ďalšími firmami voláme po ambicióznej a právne záväznej zmluve OSN – založenej na prístupe obehového hospodárstva – na riešenie znečistenia plastmi v globálnom meradle, podobne ako nás Parížska dohoda priviedla na cestu boja proti klimatickej kríze.

Všetci potrebujeme spoločný cieľ a prístup

Znečistenie plastmi sa nezačína a nekončí na národných hraniciach, takže svet potrebuje súdržnú a koordinovanú medzinárodnú odpoveď, ktorá sa problémom zaoberá v jeho zdroji. Obehové hospodárstvo pre plasty pomôže aj v boji proti klimatickej kríze a strate biodiverzity. Zároveň bude mať pozitívny sociálny a ekonomický vplyv.

Sme presvedčení, že k zmluve by sa mali pripojiť všetci – vlády, firmy a občianska spoločnosť – za jednotným chápaním príčin a spoločným prístupom k ich riešeniu. Pre spoločnosti a investorov to vytvára rovnaké podmienky a zabraňuje mozaike nesúvislých ambícií a riešení, zatiaľ čo vo veľkom rozsahu nastoľuje správne podmienky pre obehové hospodárstvo pre plasty, aby fungovala v praxi.

Tiež sme presvedčení, že musí byť právne záväzná a obsahovať povinné ciele na obmedzenie výroby panenských plastov – na úrovni národných vlád s cieľom zvýšiť zodpovednosť. Tým, že sa všetky krajiny pripoja k zmluve a budú ju dodržiavať, sa uvoľnia investície požadované na škálovanie inovácií, infraštruktúry a zručností na tých miestach, ktoré najviac potrebujú podporu.

A optimizmus, že takúto zmluvu je možné vypracovať a prijať, je namieste z dobrého dôvodu: takmer dve tretiny členských štátov OSN – 130 krajín – už tento nápad podporuje, rovnako ako rastúci počet firiem a skupín investorov. Ľudia tiež žiadajú akciu. Petíciu WWF požadujúcu zmluvu doteraz podpísali viac ako 2 milióny ľudí. Potrebujeme však, aby viac organizácií a ľudí dali najavo svoju podporu– s cieľom vyvíjať tlak na všetky vlády, aby sa dali do práce a uzavreli zmluvu.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.

Už máme riešenia potrebné na zníženie každoročného zaplavovania oceánu plastmi o približne 80 % do roku 2040. Ako poukazuje správa Breaking the Plastic Wave neziskovej organizácie The Pew Charitable Trusts, vyriešeniu znečistenia plastmi nám nebráni nedostatok technických riešení, ale skôr nedostatočné regulačné rámce, obchodné modely a mechanizmy financovania.

Rock pools

Pridajte váš hlas k výzve

Súrne potrebujeme globálnu, právne záväznú dohodu, ku ktorej sa pridajú všetky krajiny, aby túto krízu ukončili do roku 2030. Času nie je nazvyš.

Petíciu WWF môžete podpísať tu

Späť hore