Prejsť na Obsah

10 rokov hygieny s Domestos

Publikované:

Za desať rokov fungovania projektu pomohla značka Domestos, ktorá patrí do portfólia spoločnosti Unilever, zrekonštruovať vyše sto školských toaliet v Českej republike aj na Slovensku. Viac ako 482 tisíc detí sa zásluhou projektu Domestos pre školy naučilo lepšie hygienické návyky. Do akcie sa doteraz zapojilo bezmála šesť tisíc českých a slovenských škôl a škôlok, niektoré z nich sa zúčastňujú opakovane.

hygiena, Domestos, boj proti bakteriím

Všetky zapojené inštitúcie hodnotia doterajší projekt Domestos pre školy, a s ním spojenú súťaž Lovci baktérií, veľmi pozitívne. O úspechu iniciatívy svedčí spokojnosť a zápal všetkých dobrovoľníkov i vyučujúcich. „Projekt „Lovci baktérií“ bol prínosom pre malé i staršie deti, ktoré sa pri plnení úloh vzájomne dopĺňali. Bavilo ich počúvať príbehy i následne tvoriť. Hravou formou sa deti učili, prečo je správna hygiena taká dôležitá. Z účasti na projekte mali radosť aj naše pani upratovačky. Spoločne s výrobkami Domestos sme mohli prevoňať naše záchody a kúpeľne,“ hovorí Bc. Michaela Kolarzová, zástupkyňa riaditeľa pre predškolské vzdelávanie z Materskej školy Olbrachtova v Karvinej.

V tohtoročnom jubilejnom ročníku majú registrované školy možnosť vyhrať zásobu prípavkov Domestos na celý rok. Päťsto kusov čistiacich prípravkov vyhrajú tri školy, ktoré sa riadne zaregistrujú a splnia všetky povinné jesenné aktivity. A vyhrať môžu aj rodičia, ktorí školu svojich detí podporia kúpou prípavkov tejto značky; tým, že nahrajú účtenku na web, sa zapoja do žrebovania o tri vouchery v hodnote 1 000 € na dovolenku s cestovnou kanceláriou Invia.sk.

Tento rok na jeseň si tiež spoločnosť prichystala akciu nazvanú Deň lovcov baktérií. Jedná sa o dobrovoľnícky program zamestnancov Unileveru, ktorí si všetko vyskúšajú na vlastnej koži. Ich úlohou bude viesť jednu vyučovaciu hodinu na tému hygiena a hygienické návyky. Iniciatíva, organizovaná na oslavu Svetového dňa toaliet v polovici novembra, má za cieľ znovu upozorniť na dôležitosť čistých sociálne zariadenia v školách a škôlkach.

O projekte Domestos pre školy

Projekt Domestos pre školy vznikol v roku 2014 na základe lokálneho prieskumu. Až dve pätiny rodičov vtedy poukázali na neuspokojivý stav školských toaliet. Hlavným cieľom projektu sa stalo zlepšenie prostredia školských sociálnych zariadení a odmenené školy peniaze využili prevažne na ich rekonštrukciu. Hlavným prvkom projektu je v súčasnosti súťaž Lovci baktérií, v ktorej deti zo zapojených škôl postupne plnia aktivity, pri ktorých sa učia správnym hygienickým návykom.

Vývoj aktivít sa však naprieč ročníkmi rozširoval, s ohľadom na vývoj pandémie covidu-19 v Česku sa napríklad viac sústredil na čistotu a hygienu na celej škole, nielen na toaletách. Preto vyučujúci tím Domestosu vypracoval podrobnú príručku. Aktuálne projekt ďalej vzdeláva deti a mladistvých o hygiene a hygienických návykoch hravou formou.

Domestos patrí medzi prvú značku z portfólia spoločnosti Unilever, ktorá v Česku a na Slovensku predstavila svoje poslanie, teda jasný pozitívny celospoločenský alebo environmentálny presah. U značky Domestos ide o zlepšovanie hygieny a hygienických návykov v slovenských školách. Prispieva tiež k naplneniu Cieľa udržateľného rozvoja OSN číslo 6 – Pitná voda a kanalizácia.

Spoločnosť Unilever a udržateľnosť

Spoločnosť Unilever lokálne buduje poslanie svojich značiek, a koná tak v nadväznosti na napĺňanie Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Prostredníctvom značiek, napríklad Domestos, Cif, Dove, Rexona, Míša či Hellmann's, adresuje firma konkrétne lokálne environmentálne alebo sociálne výzvy.

Plán udržateľného rozvoja firma predstavila už pred trinástimi rokmi. Jeho cieľom je za rastu biznisu znižovať environmentálnu stopu, a pritom zvyšovať pozitívny dopad na spoločnosť. V roku 2020 spoločnosť zakotvila záväzok k udržateľnosti vo svojej vízii, obchodnom modeli a stratégii, všetko dohromady nazvala Unilever Compass. Cieľom Compassu je v súčasnosti formovať zmenu správania spotrebiteľov, začleniť udržateľnosť do každej časti podnikania a inšpirovať ostatných.

Späť hore