Prejsť na Obsah

Jak využíváme technologie pro transparentnější a sledovatelnější dodavatelské řetězce

Publikované:

Průkopnická řešení, jako je satelitní snímkování a umělá inteligence, nám pomáhají lépe porozumět oblastem ohroženým odlesňováním i oblastem, které mají vysoký potenciál pro regeneraci.

Stromy, příroda, planeta

Ochrana světových lesů je důležitým řešením boje proti změně klimatu. Proto jsme se ve společnosti Unilever zavázali k dosažení dodavatelského řetězce bez odlesňování u surovin jako palmový olej, papír a lepenka, čaj, sója a kakao. Zjistili jsme, že musíme jít nad rámec certifikace, abychom měli jistotu, že náš dodavatelský řetězec nezpůsobuje odlesňování.

Náš plán, jak toho dosáhnout, má tři prvky: budování větší sledovatelnosti a transparentnosti našeho dodavatelského řetězce; získávání surovin od dodavatelů, kteří s námi sdílejí ambice v oblasti udržitelnosti; a posílení postavení zemědělců a místních v komunitách a krajině, ze kterých získáváme suroviny.

Naše zaměření na tyto oblasti znamená, že pokračujeme v budování dovedností, schopností a vztahů, abychom dosáhli našeho cíle.

Technologie: klíč k sledovatelnosti dodavatelského řetězce

Sledovatelnost, díky technologiim, nám umožňuje lépe nahlédnout do našich dodavatelských řetězců, čímž jsme schopní dosáhnout lepší transparentnosti. Umožňuje nám lépe vidět a pochopit, co se děje s lesy na celém světě, včetně kritické "první míle" od místa, kde se surovina pěstuje, až po místo, kde je poprvé zpracována. Zde je totiž nejvyšší riziko toho, že dochází k odlesňování.

Spolupracujeme s partnery na testování a zavádění nejmodernějších technologií, včetně satelitního snímkování, umělé inteligence a geolokačních dat.

Díky novým poznatkům a datům nám naše technologické řešení umožňuje předvídat, kde jsou lesy ohroženy odlesňováním. Následně můžeme přijímat proaktivní a preventivní opatření na ochranu lesů, ekosystémů a živobytí. Tyto poznatky momentálně využíváme v našich dodavatelských řetězcích, kde jsme identifikovali potenciální riziko odlesňování.

"Nejnovější digitální funkce nám pomohou lépe identifikovat vysoce rizikové oblasti a zaměřit intervence tam, kde jsou nejvíce zapotřebí," říká Willem Uijen, ředitel nákupu. "Technologie je pro nás velmi nápomocná. Využíváme nejnovějších schopností, které nám pomáhají porozumět oblastem, které potřebují ochranu nebo které mají vysoký potenciál pro regeneraci."

Pile of palm oil fruit at a collection point by the side of a road running alongside a plantation.
Image credit: Premise

Řada průkopnických řešení

67 milionůhektarů zmapovaných lesů

Používáme anonymizované datové signály z mobilních zařízení, abychom odhalili vzorce provozu mezi farmami a mlýny. Konzistentní tok provozu naznačuje potenciální spojení, a tedy potenciální spojení s naším rozšířeným dodavatelským řetězcem. Tento vhled nám pomáhá pochopit, kdo získává suroviny od koho.

Využíváme umělou inteligenci při analýze satelitního snímkování, abychom detekovali změny v lesním porostu a zjistili tak včas, pokud by docházelo k odlesňování. Toto řešení bylo vytvořené pro regiony s velkou oblačností, jako je jihovýchodní Asie. Odhaduje množství uhlíku uloženého v lesích a kvantifikuje související klimatickou hrozbu při kácení stromů.

77,000posouzených vesnic, od kterých získáváme suroviny a tím podporujeme drobné a nezávislé zemědělce

V indonéském Acehu jsme spustili pilotní crowdsourcing, jehož cílem bylo vyškolit přispěvatele, aby pořizovali fotografie a videa ze sběrných míst palmy olejné, kde se s palmou olejnou neformálně obchoduje, a nahrávali je na digitální platformu. To nám dává informovanější pohled na dříve neviděné části našeho dodavatelského řetězce.

Zkoumáme také využití blockchainu k vytvoření trvalého digitálního záznamu o cestě suroviny hodnotovým řetězcem a shromažďování údajů o mlýnech, rafinériích a zpracovatelích, kde se s ním pracuje. Cílem je, aby certifikace udržitelnosti materiálu byla dohledatelná a neměnná, i když je pak smíchán s materiálem z jiného zdroje.

3,960analyzovaných palmových plantáží s cílem nasměrovat dodavatele ke zdrojům bez rizika odlesňování

Google Cloud, naše "řídicí centrum", nám poskytuje úplný obraz o tom, co se děje v našem dodavatelském řetězci. Kombinuje téměř 40 let kontinuálních satelitních snímků s výkonným úložištěm dat a strojovým učením, abychom získali nové poznatky. To znamená, že můžeme sledovat mlýny, krajinu a farmy v určitých zeměpisných oblastech a odhadnout, které farmy/plantáže tyto mlýny zásobují.

Na konferenci COP26 jsme společně s Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Institutem světových zdrojů (WRI), NASA a společností Google oznámili vytvoření partnerství Forest Data Partnership. Cílem je vytvořit společný přístup ke shromažďování, analýze a uchovávání údajů o zdrojových oblastech a lesích, aby tyto informace byly dostupné všem a podpořila se kolektivní akce proti odlesňování. Mezi klíčové regiony tohoto partnerství patří povodí Amazonky, jihovýchodní Asie a západní Afrika.

"Pokračujeme v testování a škálování technologických řešení pro větší sledovatelnost a transparentnost v našem dodavatelském řetězci, abychom mohli spolupracovat s dodavateli, vládami a nevládními organizacemi. A především, abychom pomohli chránit a regenerovat přírodu pro příští generace," dodává Willem Uijen.

Späť hore