Prejsť na Obsah

Podpora kozmetického priemyslu pre väčšiu udržateľnosť

Publikované:

Nadviazali sme spoluprácu s kozmetickými firmami v rámci celej Európy ako člen združenia Cosmetics Europe v rámci novej iniciatívy Commit for our Planet.

Sunlight streaming through tree tops in a forest in Europe

Spoločnosť Unilever sa stala zakladajúcim členom novej skupiny kozmetických podnikov v Európe, ktoré sa zaviazali zvýšiť latku v udržateľných, etických a zodpovedných postupoch a podniknúť ambiciózne kroky v oblasti najnaliehavejších výziev planéty.

Iniciatíva Cosmetics Europe Commit for our Planet bola predstavená 7. decembra s cieľom podporiť záväzky v oblasti udržateľnosti v celom odvetví. Tieto záväzky sú inkluzívne, merateľné a prispôsobené neustále sa meniacim sociálnym a environmentálnym potrebám v troch kľúčových témach:

• Klíma

• Obaly

• Príroda

Každý zakladajúci člen iniciatívy – od globálnych spoločností, ako je Unilever, až po malé a stredné podniky a start-upy – má za úlohu vytýčiť svoj vlastný smer udržateľnosti. Úlohou je prostredníctvom spolupráce zintenzívniť úsilie o dosiahnutie udržateľných cieľov rýchlejšie a spoločne.

V spoločnosti Unilever je náš záväzok k udržateľnosti zakotvený v našej vízii, obchodnom modeli a stratégii, dohromady nazvaný Unilever Compass. Nastavuje päť strategických oblastí rastu nášho podnikania a úlohu udržateľnosti, ktoré sa do týchto stratégií premieta.

Unilever Compass stanovuje záväzky udržateľnosti s cieľom zlepšiť zdravie planéty, zlepšiť zdravie, dôveru a pohodu ľudí a prispieť k spravodlivejšiemu a sociálne inkluzívnejšiemu svetu.

Iba vzájomnou spoluprácou môžeme skutočne znížiť našu ekologickú stopu v Európe

Rebecca Marmot, Unilever Chief Sustainability Officer

Tu je podrobný pohľad na niektoré z našich záväzkov Unilever Compass:

Späť hore