Prejsť na Obsah

Mohol by byť CO2 použiteľným materiálom na výrobu čistiacich prostriedkov?

Publikované:

Skúmame nové technológie, vďaka ktorým sú naše čistiace prostriedky lepšie a udržateľnejšie. Ako súčasť toho sme rozšírili naše partnerstvo so spoločnosťou Econic Technologies: startupom, ktorý je priekopníkom v procese nahrádzania surovín na báze fosílnych palív za obnoviteľný uhlík.

Polyol na báze CO₂ v sklenenej skúmavke vyrobenej technológiou spoločnosti Econic

Keďže takmer 60 % našich emisií skleníkových plynov pochádza zo surovín a zložiek, ktoré nakupujeme, hľadanie alternatív ku chemikáliám na báze fosílnych palív je našou najväčšou výzvou pri dosahovaní uhlíkovej neutrality do roku 2039.

Zároveň je to pre nás obrovská príležitosť.

Keď naši vedci z oblasti výskumu a vývoja pracujú na molekulárnej úrovni, hľadajú objavy, ktoré prinášajú vynikajúce produkty a lepšiu udržateľnosť. A počas vývoja úplne novej chemickej látky sa môžu niekedy odhaliť aj ďalšie nečakané výhody.

To sa nám stalo pri práci na ramnolipidoch: 100 % obnoviteľnej a biologicky rozložiteľnej zložke, ktorá poskytuje vynikajúce čistiace vlastnosti aj výnimočné výhody v starostlivosti o pokožku.

O podobný výsledok sa snažíme aj v rámci nášho partnerstva so spoločnosťou Econic Technologies, špičkovým technologickým startupom, ktorý je priekopníkom v oblasti obnoviteľných uhlíkových riešení

Spoločne skúmame, ako môžeme premeniť CO2 na využiteľný uhlík a vytvoriť tak suroviny bez fosílnych palív pre naše čistiace a pracie prostriedky pre domácnosť.

Na základe výsledkov z prvotných fáz skúšania sme presvedčení, že táto metóda prinesie výhody v porovnaní s inými spôsobmi využívania CO2 a že stopa skleníkových plynov z tohto materiálu bude výrazne nižšia.

Tiež dúfame, že využitie CO2 týmto spôsobom povedie k potenciálu nevyužitých výkonnostných výhod.

Ako hovorí Martin Crossman, vedúci vedeckej a technologickej platformy spoločnosti Unilever: „V rámci tohto programu sa nesnažíme nasilu dostať CO2 do existujúceho procesu založeného na petrochémii a jednoducho kopírovať existujúce zložky – to je v podstate len výroba toho istého, ale drahšia.

Vyvíjame úplne nové chemické procesy, využívame CO2 odlišným spôsobom, aby sme dosiahli iný konečný materiál s rozdielnymi vlastnosťami. Takto skutočne odhalíme výhody využitia CO2.

„Ide o zmenu pravidiel hry. Má to skutočne transformačný potenciál,“ dodáva Ian Howell, vedecký riaditeľ pre pokročilé materiály a povrchy na starostlivosť o domácnosť. „Aby chemický priemysel mohol prejsť od zložiek založených na fosílnych palivách, musíme sa pozrieť na všetky zdroje uhlíka a CO2 ponúka príležitosti, ktoré ešte neboli objavené.“

Prvýkrát pre čistenie domácností

CO2 predstavuje pre svet problém, pretože je to neuveriteľne stabilná molekula. Všetky atómy sú najšťastnejšie, keď sú navzájom kovalentne zviazané.[a] Výzvou pri premene CO2 na užitočný uhlík je, ako túto väzbu roztrhnúť.

Existujú rôzne spôsoby, ako to môžete urobiť, napríklad prostredníctvom fermentácie alebo bioprocesov. Alebo to môžete urobiť prostredníctvom katalýzy – procesu pridávania katalyzátora na uľahčenie reakcie – čo je spôsob, akým funguje patentovaná technológia spoločnosti Econic.

Jednou z výhod tejto metódy oproti iným je, že môže prebiehať pri relatívne nízkom tlaku a teplote. To znamená, že sa dá dodatočne začleniť do existujúcich výrobných zariadení.

Polyuretánové produkty, ktoré obsahujú materiály vyrobené týmto postupom, sa majú začať predávať koncom tohto roka. Spolupráca spoločnosti Econic so spoločnosťou Unilever je však jej prvým počinom v oblasti čistenia domácností.

Ako hovorí Keith Wiggins, generálny riaditeľ spoločnosti Econic Technologies: „Toto partnerstvo je pre nás nesmierne dôležité, keďže je to veľký krok k naplneniu celkového zámeru spoločnosti Econic, ktorým je zachytávať CO2 a premieňať ho na využiteľný uhlík, ktorý môže zlepšiť výkon produktov, ktoré všetci denne používame.“

Všetko je súčasťou väčšieho úsilia vyčistiť čistenie

Ak sa ukáže, že tento projekt je životaschopný vo veľkom meradle, naším cieľom je čo najrýchlejšie ho uviesť na trh. To však ešte neznamená, že produkty aj uvidíte v obchodoch. Ak všetko pôjde dobre, budeme chcieť budúci rok spustiť testovanie v malom meradle pre spotrebiteľov a až potom príde na rad úplné uvedenie na trh.

Táto iniciatíva je doplnkom procesu, ktorý prebieha v našom projekte Flue2Chem, v rámci ktorého tiež hľadáme spôsoby, ako komercializovať alternatívy k čistiacim zložkám založených na fosílnych palivách.

„Naša spolupráca so spoločnosťou Econic je ďalším príkladom toho, ako investujeme do nových technológií a skúmame ich, aby sme pomohli utvárať budúcnosť kategórie čistenia a do roku 2039 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ hovorí Ian. „Takéto vplyvné partnerstvá sú neoddeliteľnou súčasťou našej pomoci pri hľadaní nových riešení a v konečnom dôsledku pri napĺňaní našej stratégie Čistá budúcnosť.“

Ak si chcete prečítať viac o našich aktualizovaných záväzkoch v oblasti klímy, prírody, plastov a živobytia, navštívte naše Centrum udržateľnosti.

[a]

Kovalentné väzby, ktoré sa tvoria, keď sa dva nekovové atómy delia o pár elektrónov, sú silné a na ich roztrhnutie treba veľa energie.

Späť hore