Až ¼ rodičov si nečistí zuby 2x denne

Podľa prieskumu, ktorý realizovala značka Signal, si na Slovensku až 1/4 rodičov nečistí zuby ani 2x denne. Okrem čistenia zubov je alarmujúci aj počet zubných kefiek, ktoré spotrebujeme za rok. Je to len 2,5 kefky na osobu za rok.

Signal image

Z prieskumu vyplynulo, že 17 % rodičov si čistí zuby len raz za deň, 6 % niekoľkokrát do týždňa a jedno percento dospelých dokonca menej často. U bezdetných dospelých je percento tých, ktorí si čistia zuby len raz denne ešte vyššie, a to 21 %.

Nevynechávať čistenie zubov ráno ani večer je dôležité ako z hľadiska ústnej hygieny a starostlivosti o chrup, tak pri vedení detí k správnym hygienickým návykom. „Deti sa učia množstvo zručností jednoduchým napodobňovaním. Značka Signal chce preto apelovať na rodičov, aby išli deťom príkladom a nevynechávali čistenie zubov ráno ani večer,“ hovorí Lenka Křížová, Brand Building Manager značky Signal.

Ľudia často prehliadajú stav zubnej kefky. Tá by sa mala vymieňať každé tri mesiace. Za rok by sme tak mali spotrebovať 4 zubné kefky namiesto 2,5 kusov, ktoré v skutočnosti použijeme. Tri mesiace však nie sú pravidlom. Pokiaľ je evidentné, že štetinky sú opotrebované, je lepšie vymeniť kefku ihneď.