Pred piatimi mesiacmi väčšina ľudí ani nepočula o ochorení Covid-19. Avšak prakticky cez noc sa všetka pozornosť sústredila na túto neviditeľnú, no zhubnú chorobu. A oprávnene. V stávke boli – a sú – životy.

Pritom sa pozornosť presunula z oveľa väčšej a všadeprítomnej hrozby pre ľudí a planétu: klimatickej a prírodnej krízy.

Preto musíme všetci zdvojnásobiť svoje úsilie. Aj keď nie je čas na našej strane, ešte máme šancu konať.

Preto dnes oznamujeme nový súbor opatrení a záväzkov určených na zlepšenie zdravia našej planéty:

  • Zaväzujeme sa k nulovým emisiám zo všetkých našich produktov do roku 2039 – od nákupu materiálov, ktoré používame, až po miesto predaja našich produktov.
  • Stanovujeme si ešte prísnejšie normy na ochranu ekosystémov s vysokým obsahom uhlíka, ako sú lesy, rašeliniská a tropické dažďové pralesy, a do roku 2023 bude náš dodávateľský reťazec bez odlesňovania.
  • Posilníme novú generáciu veľkých a drobných poľnohospodárov, aby chránili a obnovovali svoje okolité prostredie.
  • Pre všetkých našich dodávateľov zavedieme nový Kódex regeneratívneho poľnohospodárstva, ktorý vychádza z nášho existujúceho Kódexu trvalo udržateľného poľnohospodárstva.
  • Do roku 2030 zrealizujeme programy vodohospodárstva na 100 miestach v oblastiach trpiacich nedostatkom vody a pripojíme sa k partnerstvu Skupiny vodných zdrojov do roku 2030, aby sme dosiahli programy odolnosti vody.
  • Značky spoločnosti Unilever spoločne investujú 1 miliardu EUR do nového Fondu pre klímu a prírodu, ktorý sa v nasledujúcich desiatich rokoch využije na zmysluplné a rozhodné opatrenia.
  Ice capped mountains sit behind a lake. The reflection of the mountains is mirrored in the lake

  Photo by Unilever employee, Ina Blatt

  Sme ešte odvážnejší, takže môžeme ísť ešte ďalej

  Vie sa o nás, že máme ambiciózne plány. Minulý mesiac sme oslávili desať rokov nášho plánu trvalo udržateľného života. Veľa sme sa z neho naučili o tom, čo funguje a čo nie.

  A minulý rok sme oznámili odvážne ciele udržať plasty v obehovej ekonomike – kde sa opätovne používajú, recyklujú alebo kompostujú – a zabrániť tomu, aby sa dostali do životného prostredia.

  Naše nové záväzky sú ďalším krokom. A sú ambicióznejšie ako kedykoľvek predtým.

  „Zatiaľ čo svet čelí ničivým následkom pandémie Covid-19 a zápasí so závažnými nerovnosťami,“ hovorí generálny riaditeľ Unilever Alan Jope, „nemôžeme zabudnúť na to, že klimatická kríza je neustálou hrozbou pre všetkých z nás. Zmena klímy, degradácia prírody, vyčerpávanie biodiverzity, nedostatok vody – všetky tieto problémy sú vzájomne prepojené a musíme ich riešiť všetky súčasne.

  „Pritom musíme uznať, že klimatická kríza nie je len environmentálnou núdzovou situáciou; má tiež hrozný dopad na životy a živobytie. Preto sme zodpovední za pomoc pri riešení krízy: ako firma a prostredníctvom priamych krokov našich značiek.“

  Urýchlenie činnosti prostredníctvom nového Fondu pre klímu a prírodu

  Na urýchlenie činnosti naše značky spoločne investujú 1 miliardu EUR do nového špecializovaného Fondu pre klímu a prírodu, ktorý v priebehu nasledujúcich desiatich rokov využijú na iniciatívy, ktoré chránia a zlepšujú zdravie planéty. Môže ísť o projekty zamerané na obnovu krajiny, zníženie emisií uhlíka alebo zalesňovanie a obnovu prírodných biotopov.

  Bude to vychádzať zo všetkej skvelej práce, ktorú už robíme. Napríklad spoločnosť Ben and Jerry’s znižuje emisie skleníkových plynov z mliekarenských fariem, Seventh Generation obhajuje čistú energiu pre všetkých a Knorr podporuje poľnohospodárov v udržateľnejšom pestovaní potravín.

  „Našou kolektívnou zodpovednosťou pri riešení klimatickej krízy je viesť k absolútnemu zníženiu emisií skleníkových plynov, nielen sa zamerať na kompenzáciu – a my máme možnosti a odhodlanie, aby sme to dosiahli,“ vysvetľuje Marc Engel, vedúci dodávateľského reťazca Unilever. „To však nestačí. Ak chceme mať do budúcnosti zdravú planétu, musíme sa aj starať o prírodu: lesy, biodiverzitu pôdy a vodné ekosystémy.

  Vo väčšine častí sveta je hospodárske a sociálne začlenenie veľkých a drobných poľnohospodárov do trvalo udržateľnej poľnohospodárskej výroby jedinou najdôležitejšou hnacou silou zmeny pri zastavení odlesňovania, obnove lesov a pomoci pri obnove prírody. Koniec koncov, oni sú správcami krajiny. Preto musíme posilniť postavenie novej generácie veľkých a drobných poľnohospodárov a spolupracovať s nimi, aby sme dosiahli postupnú zmenu pri obnove prírody.“

  Rise for Climate march in San Francisco

  Ozdravovanie planéty

  Globálna reakcia na ochorenie Covid-19 nám umožnila zakúsiť, ako môže vyzerať základná transformácia. Videli sme, aké dramatické zmeny môžeme vykonávať, keď pochopíme, čo je v hre, a keď sa ľudia spoja s tým, čo má pre nich skutočnú hodnotu.

  Aj keď naďalej bojujeme proti pandémii, musíme zintenzívniť a urýchliť naše úsilie riešiť dve najväčšie výzvy, ktorým dnes čelíme: klimatická kríza a sociálna nerovnosť. A to si vyžaduje každého. Nielen vládu, podniky a mimovládne organizácie. Každého globálneho občana.

  Ak vám záleží na ľudskom rozvoji a ochrane zdrojov planéty, musí vás zaujímať skutočná reakcia na zmenu klímy.

  Prostredníctvom našich nových záväzkov chceme urobiť ešte viac, aby sme pomohli obnoviť zdravie prírodného sveta. A ak si niekto myslí, že to nie je ambícia, ktorá stojí za to, jednoducho by sme sa ho opýtali...

  Na akej planéte žijete?

  Na začiatok

  SOCIÁLNE SIETE

  Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

  KONTAKTY

  Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

  Kontaktujte nás