Prejsť na Obsah

Nový globálny úspech v oblasti nulového skládkovania ne-nebezpečného odpadu *

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 3 minúty

Už viac ako 600 prevádzok spoločnosti Unilever po celom svete eliminovalo likvidáciu ne-nebezpečného ** odpadu formou skládkovania. Dosiahli sme tak významný míľnik na našej ceste za dosiahnutím nulovej produkcie odpadu naprieč naším reťazcom.

Akýkoľvek odpad má svoje využitie

Spoločnosť Unilever dnes dosiahla nový cieľ, ktorý nemá v obore konkurenciu: a to neukladanie ne-nebezpečného odpadu na skládky vo viac ako 600 prevádzkach v 70 krajinách. Týka sa to odpadov z tovární, skladísk, distribučných centier a kancelárií. Identifikácia rôznych reťazcov ne-nebezpečného odpadu v našich procesoch nám umožnila nájsť alternatívne cesty pre spracovanie odpadu z týchto prevádzok.

V januári 2015 sme oznámili, že viac ako 240 tovární dosiahlo stav nulového skládkovania. Replikáciou tohto modelu nulového odpadu v iných oblastiach podnikania sa podarilo zrušiť skládkovanie odpadu u takmer 400 ďalších prevádzok. Tento cieľ sme dosiahli použitím princípu štyroch "R" - znížením množstva (reducing), opätovným použitím (reusing), obnovou (recovering) a recykláciou (recycling) - čím sme dokázali, že odpad je možné vnímať ako zdroj s mnohými možnosťami alternatívneho využitia, od premeny továrenského odpadu na stavebný materiál po kompostovanie potravinového odpadu zo zamestnaneckých jedální.

Journey to zero waste portrait

Inšpirácia pre celosvetový trend

Našou prioritou je teraz pokračovať v znižovaní tvorby odpadu a zaviesť cyklický model, prostredníctvom ktorého sa z nášho odpadu stane zdroj pre niekoho iného. Popri zachovaní produkcie nulového odpadu na existujúcich prevádzkach sa tiež usilujeme o prispôsobenie všetkých ostatných prevádzok - vrátane všetkých budúcich lokalít a akvizícií - a nakoniec o dosiahnutie nulovej produkcie odpadu naprieč celým reťazcom.

Veríme, že to dosiahneme prostredníctvom spolupráce s našimi dodávateľmi, partnermi a inými organizáciami a vďaka ich skúsenostiam. Z tohto dôvodu tiež dnes oznamujeme začatie spolupráce s poprednou platformou 2degrees, ktorá má napomôcť zlúčeniu organizácií na presadzovanie modelu produkcie nulového odpadu. Program tejto novej spolupráce sa rozbehne v lete 2016.

Pier Luigi Sigismondi, šéf dodávateľského reťazca spoločnosti Unilever, hovorí: "Celosvetový problém s rastúcou populáciou, ktorá spolieha na obmedzené zdroje, je veľmi reálny. Náš cieľ nulového skládkovania podporuje ambície udržateľného rastu spoločnosti Unilever a tiež náš záväzok stať sa nezávislými z hľadiska zdrojov a týmto spôsobom napomôcť riešiť zmenu klímy."

"Som pyšný na to, čoho naši zamestnanci a partneri dosiahli, je však potrebné urobiť ešte oveľa viac, aby sme podnietili vznik celosvetového trendu. Naša spolupráca s 2degrees nám umožní zdieľať naše skúsenosti a znalosti a povzbudzovať ďalšie spoločnosti a podniky, aby prijali výzvu nulovej produkcie odpadu. Budovaním siete partnerov môžeme odstrániť produkciu odpadu v nebývalom rozsahu po celom svete."

Ocenení nášho úsilí

Naše úsilie a výsledky sa dočkali uznania zo strany externých subjektov. Stali sme sa napríklad vedúcim výrobcom potravinových produktov Dow-Jones indexu udržateľnosti a spoločnosť RobecoSAM nás v ročenke udržateľnosti za rok 2015 ocenila vyznamenaním Gold Class za vynikajúci výkon v oblasti trvalej udržateľnosti.

* Jedná sa o odpady ne-nebezpečné označované ako Ostatné

** Nebezpečný odpad predstavuje veľmi malé percento celkového odpadu a typy materiálov, z ktorých je nebezpečný odpad zložený, sa v rôznych častiach sveta sa líši v dôsledku rozdielnych právnych predpisov o hospodárení s odpadmi.

Späť hore