Prejsť na Obsah

Udržateľné značky spoločnosti Unilever aj naďalej poháňajú rast

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 5 minúty

Ambiciózny Unilever plán udržateľného rozvoja (USLP) nasleduje spoločnosť už šesť rokov. V nedávnej dobe Unilever oznámil ďalší pokrok v rozvíjaní svojich udržateľných značiek, ktoré podnikaniu prinášajú hodnotu a stimulujú rast.

Tea worker throwing leaves
  • Udržateľné značky rástli o 50 % rýchlejšie ako zbytok biznisu spoločnosti Unilever.
  • Stáli za viac ako 60 % rastu spoločnosti v roku 2016.
  • V súčasnosti patrí medzi 40 najlepších značiek spoločnosti Unilever 18 udržateľných značiek, v roku 2015 ich bolo 12.
  • Nepoľavujúci dopyt spotrebiteľov po udržateľných značkách podporuje ich ďalší rozvoj.

Ambiciózny Unilever plán udržateľného rozvoja (USLP) nasleduje spoločnosť už šesť rokov. V nedávnej dobe Unilever oznámil ďalší pokrok v rozvíjaní svojich udržateľných značiek, ktoré podnikaniu prinášajú hodnotu a stimulujú rast. Udržateľné značky spoločnosti stoja za viac ako 60 % rastu, v roku 2015 sa pritom podieľali na 46 %. Tieto značky zároveň v roku 2016 rástli o 50 % rýchlejšie ako zbytok biznisu spoločnosti Unilever.

Všetky značky spoločnosti Unilever sú rozvíjané tak, aby prispievali k znižovaniu negatívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovaniu pozitívneho vplyvu na spoločnosť. Ale práve udržateľné značky patria medzi tie, ktoré idú v tejto oblasti najviac vpred: kombinujú dôležitý spoločenský či ekologický cieľ s výrobkami, ktoré prispievajú k naplňovaniu Unilever plánu udržateľného rozvoja. Tieto zistenia spoločnosť prezentovala špičkám v obore, vláde a akademickým pracovníkom, ktorí sa zišli v londýnskej centrále spoločnosti, aby zhodnotili pokrok dosiahnutý za šesť rokov od doby, kedy bol USLP predstavený.

Značky z portfólia spoločnosti Unilever, ako sú Lifebuoy, Ben & Jerry’s, Dove či Hellmann’s, aj naďalej nasledujú smer udržateľnosti a v posledných šiestich rokoch zaznamenali globálne nadpriemerný rast s jedno - i dvojcifernými hodnotami. K stále väčšiemu počtu udržateľných značiek spoločnosti Unilever sa pridali napríklad taktiež značky Axe, Brooke Bond či Surf, ktorý bol nedávno uvedený aj na slovenský trh.

"Dosiahli sme veľký pokrok. Naše výsledky ukazujú, že včlenenie udržateľnosti do podnikania je prospešné. Popri tom máme stále viac dôkazov o tom, že naše udržateľné značky si vedú dokonca lepšie v porovnaní s tými, ktoré udržateľnosť nemajú vo svojom jadre,“ komentuje pokrok Paul Polman, CEO spoločnosti Unilever, a dodáva: „Nie je pochýb o tom, že vďaka USLP sme viac konkurencieschopní. Plán nám totiž pomáha budovať naše značky a podnecovať inovácie, posilňovať náš výrobno-dodávateľský reťazec a zmenšovať riziká, ktorým sme vystavení, rovnako ako znižovať náklady a budovať dôveru v náš biznis. Unilever tak môže napĺňať očakávania spoločnosti a ich spotrebiteľov, a taktiež vytvárať hodnotu pre svojich akcionárov. Dúfame, že na základe pretrvávajúcej spolupráce s ostatnými odštartujeme nový typ rastu − rast, ktorý bude vychádzať z ekonomických príležitostí, ktoré ponúkajú Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)."

V rámci snáh rozšíriť svoje záväzky v oblasti udržateľného rozvoja a pokročiť v nich si spoločnosť Unilever nechala vypracovať spotrebiteľský prieskum. Ten jej umožňuje lepšie porozumieť určitým témam súvisiacim s nákupnými návykmi a správaním spotrebiteľov. Z prieskumu vyšlo najavo, že viac ako polovica všetkých spotrebiteľov už nakupuje udržateľne alebo tak nakupovať chce. Jeden z troch spotrebiteľov (33 %) už nakupuje výrobky, u ktorých berie do úvahy aspekt udržateľnosti, ďalších 21 % tak v súčasnej dobe síce nečiní, ale radi by udržateľne nakupovali.

Novým prírastkom v rodine udržateľných značiek spoločnosti Unilever je Sunlight. Značka Sunlight má veľký dopad v JAR, kde ponúka nový prací prostriedok určený na ručné pranie. Ten využíva prelomovú technológiu SmartFoam, ktorá rýchlejšie rozkladá mydlovú penu. V suchom sužovanej Juhoafrickej republike, kde ženy stále v drvivej väčšine prípadov perú bielizeň v ruke, priniesla táto technológia pokles počtu plákaní potrebných k vypraniu bielizne: nielenže šetrí ženám čas, ale zároveň tiež sporí vodu – toto opatrenie zvýšilo podiel značky na trhu v roku 2016 o 2,6 %.

V Českej republike je príkladom takejto udržateľnej značky Domestos. Podporuje správnu hygienu a sanitáciu ako v rozvojových krajinách, tak aj lokálne prostredníctvom projektu Domestos pre školy. Značka popri zvýšeniu povedomia o správnych hygienických návykoch okrem iného poskytuje v rámci projektu víťazným školám finančné prostriedky na kompletnú renováciu svojich školských toaliet. Táto súťaž má veľký úspech. V júni odštartovala registrácia už do 4. ročníku. Za posledné tri ročníky sa podarilo zrenovovať prostredie stoviek školských toaliet, kompletne zrekonštruovať toalety na víťazných školách a mnoho škôl obdarovať výrobkami Domestos na celý školský rok. Počas predchádzajúcich ročníkov značka úspešne zmenila prístup k školským toaletám u viac ako 300 000 detí a skrášlila toalety v 1 654 školách a škôlkach po Česku a Slovensku. Domestos pre školy nasleduje globálne poslanie značky, ktoré je spojené s riešením pálčivých problémov týkajúcich sa vody a hygieny. Značka sa zaviazala, že do roku 2020 pomôže 25 miliónom ľuďom zlepšiť prístup k sanitácii, čím prispieva konkrétne k plneniu Cieľa udržateľného rozvoja č. 6 – Pitná voda a sanitácia.

Spoločnosť Unilever sa zaviazala usilovať o transformáciu celého svojho hodnotového reťazca a ďalej rozvíjať svoje portfólio udržateľných značiek tak, aby vyhovovalo potrebám spotrebiteľov. Ďalej potvrdila, že je na dobrej ceste splniť väčšinu z viac ako 50 cieľov, ktoré si stanovila v USLP a oznámila, že prostredníctvom ekologicky efektívnych opatrení zavedených vo svojich továrňach od roku 2008 sa jej podarilo ušetriť náklady vo výške 700 miliónov eur, pričom program odpadového hospodárstva predstavuje úsporu výdajov vo výške cca 250 miliónov eur. Spoločnosť Unilever taktiež nie je natoľko vystavená rizikám vďaka tomu, že vo svojich továrňach zvýšila využitie obnoviteľných zdrojov energie na 31,6 % a do konca roku 2016 získavala viac ako 50 % svojich poľnohospodárskych surovín udržateľným spôsobom. Detailná správa o pokroku pri plnení cieľov stanovených v USLP a o prístupu spoločnosti Unilever k transformačným zmenám je dostupná online – viď. Správa o udržateľnom rozvoji na webovej stránke: unilever.com/sustainable-living.

Späť hore