Prejsť na Obsah

Oznámenie generálneho riaditeľa spoločnosti Unilever

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 4 minúty

Paul Polman odchádza; jeho nástupcom bol menovaný Alan Jope

Alan Jope

Londýn / Rotterdam, 29. november 2018: Spoločnosť Unilever dnes oznámila, že sa jej generálny riaditeľ Paul Polman rozhodol zo spoločnosti odísť. Do jeho funkcie bol s účinnosťou od 1. januára 2019 menovaný Alan Jope, súčasný prezident divízie Beauty & Personal Care, pričom Polman mu bude prvý pol rok nápomocný pri preberaní funkcie.

Paul Polman bol generálnym riaditeľom spoločnosti Unilever viac ako 10 rokov a v oblasti priemyslu spotrebiteľského tovaru pôsobí už takmer štyri desaťročia. Za jeho funkčné obdobie sa spoločnosti darilo dosahovať konzistentný rast tržieb i ziskov nad úrovňou trhu. Úspešná priekopnícka snaha spoločnosti o nový model udržateľného rastu napĺňa potreby mnohých partnerov a zároveň vedie k vynikajúcej návratnosti pre akcionárov, keďže za celé uvedené obdobie dosiahla celková výnosnosť vlastného kapitálu 290 %.

Alan Jope (54) vedie najväčšiu divíziu spoločnosti Unilever, Beauty & Personal Care od roku 2014 a v najvyššom vedení spoločnosti pôsobí už od roku 2011. Má za sebou skvelé výsledky z vedenia spoločnosti Unilever ako na rozvinutých, tak rozvíjajúcich sa trhoch. Štyri roky viedol Unilever v severnej Ázii, pôsobil ako prezident pre Rusko, Afriku a Blízky Východ a viac ako desať rokov pôsobil v pobočke Unilever v USA na rôznych vedúcich pozíciách v divíziách Foods, Home Care a Personal Care. Alan nastúpil do spoločnosti po absolutóriu ako stážista v oddelení marketingu v roku 1985.

Predseda predstavenstva spoločnosti Unilever Marijn Dekkers povedal: „Paul je výnimočná vedúca osobnosť biznisu. Úplne zmenil Unilever a vytvoril z neho jednu z najlepšie fungujúcich spoločností vo svojom obore a jednu z najobdivovanejších spoločností po celom svete. Spôsob, akým sa Paul podieľal na definícii novej éry zodpovedného kapitalizmu, stelesňuje Plán udržateľného rozvoja spoločnosti Unilever. Vďaka tomu je označovaný za jedného z najprezieravejších obchodných lídrov svojej generácie.

Jeho vízie, motivácia a zameranie na výkon v kombinácii s nasadením v prospech najvyšších dlhodobých cieľov spoločnosti firmu zásadne posilnili. V súčasnosti opúšťa omnoho pružnejšiu a odolnejšiu spoločnosť, ktorá si v prostredí svojho rýchlo sa meniaceho dynamického odvetvia vedie veľmi dobre. Rád by som mu vyjadril poďakovanie za seba osobne, ako aj za celé predstavenstvo, za jeho prínos pre spoločnosť Unilever.

Predstavenstvo spoločnosti s poteším oznamuje, že na základe dôkladného a rozsiahleho výberového konania do tejto pozície menovalo Alana, ktorý už pôsobil v najvyššom vedení spoločnosti Unilever na rôznych pozíciách. Disponuje dôkladnými znalosťami a skúsenosťami týkajúcimi sa ako našich obchodných činností, tak aj oboru a trhu, na ktorých pôsobíme. Je silným a dynamickým lídrom, ktorý sa vždy zameriava na vytváranie hodnoty a trvalo dosahuje špičkové výkony. Predstavenstvo spoločnosti Alana na tejto pozícii vrelo víta a praje mu čo najviac úspechov.“

Paul Polman uviedol: „Blahoželám Alanovi k jeho menovaniu a teším sa na spoluprácu s ním počas prechodného obdobia. S Alanom úzko spolupracujem už niekoľko rokov a som pevne presvedčený, že pod jeho vedením bude Unilever dlhodobo prosperovať. Jeho menovanie do tejto funkcie je príkladom toho, že plánovanie obmeny vedúcich pracovníkov a dostatok talentovaných ľudí sú silnou stránkou spoločnosti Unilever.

Bolo mi cťou stáť posledných 10 rokov v čele spoločnosti Unilever. Počas celej tejto doby som vždy nesmierne oceňoval odhodlanie a nasadenie našich ľudí vrátane ich neutíchajúceho úsilia vytvárať spoločnosť, pre ktorú je hlavnou prioritou napĺňať naše poslanie. Som im za to nesmierne vďačný rovnako tak, ako som vďačný aj mnoho ďalším partnerom, s ktorými sme spolupracovali na budovaní nášho dlhodobo udržateľného podnikania. Teším sa na to, že s mnohými z nich budem aj naďalej spolupracovať vo svojom ďalšom smerovaní, v rámci ktorého sa hodlám zameriavať na riešenie mnohých sociálnych a ekologických problémov, ktorým dnešný svet čelí.“

Alan Jope uviedol: „Bude pre mňa nesmiernou cťou viesť spoločnosť Unilever, ktorá je skutočne globálnou spoločnosťou plnou talentovaných ľudí ponúkajúcou jedinečné značky. Za zmienených 30 rokov, počas ktorých v spoločnosti Unilever pracujem, som mal príležitosť zoznámiť sa s mnohými spôsobmi, ktorými naše značky prispievajú k lepšej kvalite ľudského života a každodenne pozitívne ovplyvňujú viac ako 2 miliardy ľudí.

Vzhľadom k našej celosvetovej pôsobnosti sa môžeme aj do budúcna pochváliť silnou pozíciou na mnohých dôležitých trhoch. Hodláme sa aj naďalej zameriavať na uspokojovanie potrieb našich zákazníkov, ako aj ďalších partnerov, aby sme tak zaručili dlhodobý rast a zvyšovanie hodnoty.

Chcel by som tiež poďakovať Paulovi za jeho skvelé pôsobenie v čele spoločnosti Unilever a teším sa, že s ním budem úzko spolupracovať počas prechodného obdobia.”

Paul Polman odíde z pozície CEO a člena predstavenstva k 31. decembru 2018. Počas prvého polroku 2019 bude nápomocný pri predávaní funkcie a spoločnosť opustí začiatkom júla 2019.

V blízkom období bude oznámené, kto bude menovaný do funkcie prezidenta divízie Beauty & Personal Care.

Otázky novinárov:

Späť hore