Prejsť na Obsah

Náš ročný pokrok na ceste k cirkulárnej ekonomike s plastmi

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 9 minúty

Bratislava 30. októbra 2020: Spoločnosť Unilever, ktorá vlastní značky ako Dove, Domestos, Seventh Generation, Hellmann’s alebo Magnum, pokračuje v plnení svojich ambicióznych záväzkov pre svet bez odpadu, a to napriek náročným podmienkam spôsobených pandémiou Covid-19. Unilever navyše v ostatnom roku výrazne zvýšil používanie recyklovaného plastu.

Cif Ecorefill

Vlani sa stal Unilever prvou významnou spoločnosťou v oblasti spotrebného tovaru, ktorá sa zaviazala k absolútnej redukcii plastov naprieč celým svojím portfóliom. Spoločnosť potvrdila, že do roku 2025 zníži používanie panenského (nerecyklovaného) plastu na polovicu, a to znížením používania plastových obalov o viac ako 100 000 ton, ako aj urýchlením používania recyklovaného plastu. Počas roku dosiahla tieto úspechy:

  • Unilever zintenzívnil používanie recyklovaného plastu (PCR) na približne 75 000 ton*, čo je viac ako 10 percent plastovej stopy spoločnosti. Ide o výrazný nárast oproti roku 2019 a solídny pokrok smerom k cieľu využívať do roku 2025 aspoň 25 % recyklovaného plastu. Unilever očakáva, že použitie recyklovaného plastu v nasledujúcich 12 mesiacoch zdvojnásobí.
  • Unilever predstavil inovácie, ktoré prispievajú k zníženiu absolútneho používania plastov, ako napríklad recyklovateľné vaničky z prevažne papierového materiálu na zmrzlinu, ktoré ušetria asi 4500 ton plastu.
  • Spoločnosť pokračovala v testovaní, učení sa a zdokonaľovaní nových obchodných modelov spojených s opakovane použiteľnými a znovu naplniteľnými baleniami a zostavila špecializované tímy na fázovanie projektov v tejto oblasti.
  • Unilever vytvoril pre jednotlivé krajiny špecifické plány, aby dosiahol cieľ zhromaždiť a spracovať viac plastových obalov, než ich predá.
D
L
S
S

Alan Jope, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever, hovorí:Kultúra vyhadzovania a obchodné modely založené na vyhadzovaní naďalej dominujú našim životom a škodia planéte. Aj napriek náročným tohtoročným podmienkam sa nesmieme obracať chrbtom k znečisťovaniu plastami. Je zásadné, aby sme my aj zvyšok priemyslu držali správny kurz, znížili množstvo plastov, ktoré používame, a ešte rýchlejšie prešli na cirkulárnu ekonomiku.

Michaela Franeková, generálna riaditeľka spoločnosti Unilever pre Česko a Slovensko, dopĺňa:Rad tohtoročných inovácií, ktoré prispievajú k naplneniu našich záväzkov, je alebo bude postupne dostupný na našom trhu. Navyše, inovatívne produkty nie sú devízou iba našich nových značiek ako Love Beauty and Planet alebo Seventh Generation. Postupne prechádzame na 100 % recyklovaný plast, napríklad pri značke Dove. Pri značke Hellmann’s tiež postupne redukujeme množstvo plastu v obaloch, začali sme kečupmi. Celé portfólio dezinfekčných a pracích prípravkov pomaly presúvame do udržateľnejších obalov. A ja osobne sa teším, keď začiatkom budúceho roka prejdeme aj u nás na 100 % recyklované rPP tégliky pri značke Magnum.“

Prehodnocovanie plastových obalov

Spoločnosť Unilever sa riadi stratégiou „Less, Better & No Plastic“, teda „Menej, lepší a žiadny plast“, pomocou ktorej hľadá a aplikuje nové obalové materiály a obchodné modely.

1. LESS PLASTIC: V rámci prístupu „menej plastu“ sa spoločnosť zameriava na nové formáty obalov. Napríklad v Taliansku odštartoval pod značkou Carte d’Or pilotný projekt papierových vaničiek na zmrzlinu. Značka Love Beauty and Planet uviedla koncentrovaný šampón a kondicionéry, ktoré umožňujú rovnaký počet použití ako fľaštička bežnej veľkosti, a pritom ich obaly obsahujú o 50 percent menej plastu. Vo Francúzsku predstavila značka Signal zubnú kefku s vymeniteľnou hlavicou. Kefka má kovovú rukoväť a využíva recyklovaný plastový materiál vo vymeniteľných hlaviciach, čím sa znížila pôvodná spotreba plastu o 95 percent.

Čo sa týka inovácií, ktoré sú dostupné aj v Česku alebo na Slovensku, môžeme spomenúť zmrzlinové tégliky značky Ben & Jerry's, kde došlo k odstráneniu vonkajšej plastovej vrstvy. Túto zmenu spoločnosť chystá tiež pri téglikoch značky Míša. Ďalej ide o ultra koncentrované aviváže Coccolino, vďaka ktorým sa znižuje spotreba plastového obalu a šetrí voda aj nároky na ich prepravu. Ďalšími inováciami sú nové koncentrované Ecorefilly značky Cif.

2. BETTER PLASTIC: Vďaka pilieru „lepší plast“ napríklad Dove, jedna z najväčších svetových kozmetických značiek, prechádza v Severnej Amerike a Európe na 100 % recyklované fľaše. Značka Magnum zase uvedie 7 miliónov zmrzlinových kelímkov vyrobených z recyklovaného plastu pre potravinársky priemysel. Značka Hellmann’s v Severnej Amerike začala tiež používať recyklované fľaše. Značka OMO na pilotných trhoch inovovala tekutý prací prípravok, a to ako v balení, tak aj zloženie, aby významne znížila vplyv produktu na životné prostredie. Nová fľaša je 100 % recyklovateľná a vyrobená z 50 % recyklovaného plastu. Táto inovácia je súčasťou nového záväzku spoločnosti zvaného „Čistá budúcnosť“, ktorým je zníženie uhlíkovej stopy čistiacich a pracích produktov. V Nemecku zas značka Seventh Generation predstavila fľaše vyrobené z recyklovaného plastu.

Pokiaľ ide o český a slovenský trh, uvádza Unilever postupne obalové inovácie v rámci portfólia starostlivosti o domácnosť, a to dokonca na tradičných a rozšírených značkách, ako sú Domestos, Cif, Savo, Surf alebo Coccolino. Do budúceho roka prejde pri niektorých radoch na plastové fľaše z 50 až 100 % recyklovaného plastu. Fľaše značiek Seventh Generation alebo radu Cif Nature's Recipe sú už teraz v plne recyklovaných obaloch. Čo sa týka divízie kozmetiky, tam je udržateľná krása témou nielen u menších, novších značiek, ale aj u konvenčných značiek Dove, Dove Men + Care, Baby Dove alebo Signal. Unilever pri nich v posledných rokoch upravuje obaly, pri Dove postupne prechádza na 100 % recyklované fľaše. Značka Signal v tomto roku uviedla na slovenský trh prvé plne recyklovateľné obaly zubných pást Signal Detox. Tégliky Magnum vyrobené z rPP budú od začiatku roka 2021 dostupné na českom a slovenskom trhu.

Lukáš Svienty, leader divízie čistiacich a pracích prípravkov spoločnosti Unilever za Česko a Slovensko, dodáva k pokroku v divízii čistiacich a pracích prípravkov: „Postupne prevádzame celé portfólio značky Cif do obalov z recyklovaného plastu. Rad Cif Nature's Recipe je už teraz v 100 % recyklovaných fľašiach, obrúsky tejto rady sú vyrobené z textílie s 0 % prímesou plastu. Aj naše ikonické krémy Cif si môžete zakúpiť vo fľašiach z 50 % recyklovaného plastu. Hrdí sme na 10-krát koncentrované Cif Ecorefilly, vďaka ktorým ušetríme až 75 % plastov. Horúcou novinkou v našom portfóliu sú tablety do umývačky riadu značky Cif s certifikátom Ecolabel so 70 % obsahom zložiek prírodného pôvodu, ktoré sú dostupné v 100 % recyklovateľnom obale. Navyše sú vyrábané v továrni s nulovou uhlíkovou stopou.“

3. NO PLASTIC: V rámci piliera „žiadny plast“ uviedla značka Seventh Generation na trh rad „Zero-plastic" v hliníkových obaloch a čajová značka PG Tips do roku 2021 odstráni plastovú fóliu na škatuľkách, pričom už uviedla plne biologicky odbúrateľné čajové vrecúška. V Čile uzavrel Unilever partnerstvo so spoločnosťou Algramo a spoločne predstavili inteligentný doplňovací systém prostredníctvom použitia aplikácie. Tomuto projektu sa počas karantény v Santiagu darilo najmä vďaka distribúcii produktu pomocou trojkoliek, ktoré boli prispôsobené ako pojazdné výdajné stanice.

Partnerstvom k dosiahnutiu skutočných pokrokov

Unilever naďalej spolupracuje s mnohými partnermi v snahe pomôcť so zberom a spracovaním plastových obalov, a to prostredníctvom programov realizovaných v niekoľkých krajinách, vrátane Brazílie, Indie, Indonézie, Filipín, Ruska, JAR, Thajska, Veľkej Británie a USA. To zahŕňa aj priame investície a partnerstvo v oblasti zberu a spracovania odpadu a podpory systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, v ktorých Unilever priamo platí za zber svojich obalov.

V Indii uzavrel Unilever partnerstvo s Rozvojovým programom OSN s cieľom chrániť živobytie neoficiálnych zberačov odpadu a pomôcť triediť, zbierať a recyklovať obaly. Toto partnerstvo malo vplyv na viac ako 33 000 domácností a zhromaždilo sa vďaka nemu už 2 500 ton plastového odpadu. Projekt bude v nasledujúcich rokoch ďalej rozšírený.

V Indonézii pomohol Unilever komunitám v 18 mestách vyvinúť systémy, vďaka ktorým môžu zbierať a predávať odpad. Unilever teraz uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Google kvôli využitiu platformy „Google My Business“. Tá poskytuje spotrebiteľom prístup k miestnym „odpadovým bankám“ priamo v aplikácii Google Mapy. V súčasnej dobe je možné pomocou tohto digitálneho nástroja prechádzať 424 odpadových bánk. Cieľom do konca roka 2020 je sprístupniť prostredníctvom Google Máp 2 000 odpadových bánk.

Pavel Hampejs, Supply Chain Manager spoločnosti Unilever pre Česko a Slovensko, dodáva k partnerstvu v Česku a na Slovensku: „Tematika plastov je kľúčovým bodom na agendách lokálnych priemyselných asociácií, v ktorých pôsobíme. Napríklad v organizáciách EKO-KOM a ENVI-PAK systematicky podporujeme stratégie na zvýšenie recyklácie a dosiahnutie cieľov cirkulárnej ekonomiky. Čo sa týka nastavenia systémov zberu plastu, ich kvalita je založená na skvelej infraštruktúre - ako zberných kontajnerov, tak zberných dvorov. Do budúcnosti sa lokálne musíme viac zamerať na recykláciu vyzbieraného materiálu.“

V ústrety revolúcii pri modeloch doplňovania a opätovného použitia

Unilever dosiahol úspech aj s modelmi doplňovania, konkrétne s inováciami v oblasti superkoncentrovaných prípravkov určených na riedenie v domácnosti, a to u značiek OMO a Cif. OMO Concentrate sa stal prvým pracím prostriedkom spoločnosti Unilever pre domáce riedenie. Vlani bol pilotne otestovaný v Brazílii a zaznamenal taký úspech, že 30 % spotrebiteľov značky OMO v Brazílii začalo uprednostňovať domáce doplňovanie.

Iným príkladom je produkt Cif Ecorefills, ktorý za 12 mesiacov od uvedenia na trh vo Veľkej Británii ušetril 171 ton plastu a oslovil stovky tisíc zákazníkov, ktorí sa namiesto nákupu nových fliaš priklonili k opätovnému použitiu fliaš s rozprašovačom. Tento riediteľný formát bol medzitým uvedený v Európe, Kanade a Austrálii.

Unilever pokračuje v experimentovaní v oblasti plniacich staníc v obchodoch, a to aj v náročnom prostredí Covid-19, a chystá ďalšie pilotné projekty. Tento mesiac začal vo Veľkej Británii svoj najväčší pilotný projekt doplňovania, ktorý sa týka kategórií pracích prípravkov, osobnej starostlivosti a čajov.

Richard Slater, vedúci oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Unilever, hovorí: „Aby sme odstránili základné príčiny nadbytku plastového odpadu, musíme začať uvažovať o obaloch inak. Potrebujeme odvážne inovácie, ktoré spochybňujú súčasný dizajn, materiály a obchodné modely. Našou prioritou je zásadne prehodnotiť náš prístup k obalom a pripraviť pôdu pre nové riešenia, ako sú opakovane použiteľné a znovu naplniteľné formáty. Prijatím mentality ,Testuj, uč sa a vylepšuj‘ sme vyvinuli inovatívne riešenia, ktoré ľuďom pomôžu trvale znížiť používanie plastu. Jedným z týchto produktov je ultra koncentrovaná receptúra značky OMO, ktorú si sami nariedite doma a vďaka ktorej ušetríte 72 % plastu. Po úspešnom spustení tejto inovácie v Brazílii ju teraz zavádzame v ďalších krajinách. Podobne Cif Ecorefill začínal ako pilotný projekt vo Veľkej Británii a od tej doby bol uvedený po celej Európe, v Kanade a Austrálii. Stále sme na začiatku, ale dúfame, že vďaka tomu, že formáty doplňovania a opätovného použitia budú viac dostupné a cenovo prívetivejšie, zaistíme svojím globálnym dosahom aj možnosti trvalej zmeny.

POZNÁMKY PRE EDITORA

Ďalšie aktualizácie cieľov udržateľného balenia Unileveru budú uverejnené vo výročnej správe a účtovných materiáloch (marec 2021).

Náš prístup k plastovým obalom transformujeme prostredníctvom stratégie „Menej, lepší a žiadny plast.“ Rámec implementovaný v roku 2017 načrtáva, ako dosiahneme svoje záväzky, a zároveň poháňa naše inovácie.

  • „Menej plastu“ je o znižovaní plastu, ktorý používame.
  • „Lepší plast“ je o tom, aby boli naše výrobky recyklovateľné a aby boli odstránené problematické materiály. Konkrétne ide o to, ako dostávame recyklovaný obsah do našich obalov.
  • A „žiadny plast“ znamená myslieť inak – pokiaľ možno použiť alternatívne materiály, ako sú hliník, sklo, papier a lepenka, a odstrániť plasty, ak nie sú v obale nutné.

* Platí pre obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020

Späť hore