Prejsť na Obsah

Unilever plán udržateľného rozvoja (Sustainable Living Plan) slaví 10 let

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 5 minúty

Generálny riaditeľ Alan Jope posilňuje úsilie v oblasti udržateľnosti a požaduje obnovenie opatrení na riešenie sociálnej nerovnosti a klimatickej krízy

Children washing hands

Londýn/Rotterdam – Unilever plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP) je vo svojom desiatom, zároveň poslednom roku. Alan Jope, generálny riaditeľ, posilnil úsilie spoločnosti Unilever dosiahnuť, aby sa trvalo udržateľný rozvoj stal samozrejmosťou pre 8 miliárd ľudí, a vyzval na kolektívne kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa v dôsledku pandémie Covid-19 nezanedbávala existujúca kríza sociálnej nerovnosti a klímy.

Generálny riaditeľ Alan Jope počas globálneho virtuálneho podujatia povedal: „Unilever plán udržateľného rozvoja bol pre našu spoločnosť zmenou. Niektoré ciele sa nám splniť podarilo, niektoré nie, ale vyskúšali sme to a stali sa lepšou firmou. Vyžadovalo si to obrovskú vynaliezavosť, odhodlanie a spoluprácu, aby sme sa dostali tam, kde sme teraz. Dosiahli sme veľmi dobrý pokrok, no musíme pokračovať.

„Tlaky na planétu sa zhoršujú a sociálna nerovnosť sa dostala do kritického bodu, ktorý ešte zhoršila ničivá pandémia, ktorú práve prežívame. Tieto problémy sú rovnako naliehavé, ako boli pred prepuknutím pandémie Covid-19 a – podobne ako Covid-19 – budú mať nepriaznivý vplyv na tých najzraniteľnejších. Viac ako 700 miliónov ľudí žije v extrémnej chudobe za menej ako 1,90 dolára denne a Svetová banka odhaduje, že ďalších 40 miliónov až 60 miliónov ľudí sa v roku 2020 v dôsledku pandémie Covid-19 dostane do extrémnej chudoby. Riziká klimatickej krízy prinesú ďalšie stovky miliónov.

„Podniky z rôznych odvetví, vlády na všetkých kontinentoch, mimovládne organizácie, akademici, výskumníci, vedci... musíme sa všetci spojiť. Nesmieme poľaviť v opatreniach v oblasti klímy. Nemôžeme povedať ľuďom, ktorí žijú v chudobe, aby počkali. 2020 je rok, v ktorom sa vynaloží nepredstaviteľné množstvo verejných peňazí na podporu oživenia hospodárstva. Nemali by sme sa však snažiť dostať hospodárstvo „späť do normálu“. Namiesto toho sa musíme ukázať silnejší a odolnejší ako predtým, pripravení prijať rozhodné a definitívne opatrenia na starostlivosť o ľudí a planétu,“ dodal Jope.

„Po ukončení cesty v rámci Unilever plánu udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP) prevezmeme všetko, čo sme sa naučili, a budeme na tom budovať. Urobíme viac toho, čo fungovalo dobre, napravíme to, čo nefungovalo, a sami si stanovíme nové úlohy. A aj keď naozaj nevieme, ako bude svet vyzerať po pandémii Covid-19, som presvedčený, že nebude existovať budúcnosť, pokiaľ neposilníme svoje záväzky týkajúce sa starostlivosti o ľudí a planétu.

Dodal: „Pred krízou v dôsledku pandémie Covid-19 už bolo jasné, že súčasný kapitalistický model potrebuje nápravu. Globalizácia a kapitalizmus sú dobré pre firmy ako je naša, ale globalizácia a kapitalizmus na úkor ľudí a planéty nie. Preto je na firmách, ako je tá naša, aby sme spolupracovali s partnermi, mimovládnymi organizáciami, vládnymi organizáciami, akademickými pracovníkmi, dodávateľmi, zákazníkmi, vytvorili nový model kapitalizmu a vybudovali lepšiu budúcnosť.“

10 rokov udržateľného rozvoja – a budúcnosti

Spoločnosť Unilever každý rok v správe o udržateľnom rozvoju informovala o pokroku v plnení svojich cieľov. K niektorým úspechom patria:

  • Zahrnutie 1,3 miliardy ľudí prostredníctvom našich programov v oblasti zdravia a hygieny.
  • Zníženie celkovej stopy odpadu na jedno spotrebiteľské použitie našich výrobkov o 32 % a dosiahnutie nulového odpadu na skládkovanie vo všetkých našich závodoch.
  • Zníženie emisií skleníkových plynov z vlastnej výroby o 50 % a dosiahnutie 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v našich prevádzkach.
  • Zníženie obsahu cukru vo všetkých našich sladených nápojoch na báze čaju o 23 %; 56 % nášho potravinového portfólia teraz spĺňa uznávané prísne výživové normy.
  • Umožnili sme 2,34 miliónu žien prístup k iniciatívam zameraným na podporu ich bezpečnosti, rozvoj ich zručností alebo rozšírenie ich príležitostí. Posunuli sme sa na rodovo vyvážené pracovisko, na ktorom ženy zastávajú 51 % riadiacich funkcií.

Rebecca Marmot, riaditeľka pre trvalo udržateľný rozvoj, vysvetlila: „Existuje mnoho zaujímavostí za posledných desať rokov. Značky pre udržateľný rozvoj spoločnosti Unilever – medzi ktoré patria značky Dove, Hellmann a Domestos – od zavedenia ukazovateľov v roku 2014 výrazne prekonali priemernú mieru rastu oproti zvyšku portfólia. Vylepšili sme spotrebu vody a efektívnosť pri používaní energie v našich závodoch, spotrebovali sme menej materiálu a vyprodukovali menej odpadu, čím sme sa vyhli nákladom prevyšujúcim 1 miliardu EUR. USLP sa tiež stal rozhodujúcim faktorom na prilákanie najlepších talentov; a prispel k vytvoreniu silných partnerstiev s mimovládnymi organizáciami, vládnymi organizáciami a inými podnikmi.

V nadväznosti na USLP sa spoločnosť Unilever zaviazala, že bude aj naďalej lídrom v oblasti udržateľnosti a vyvinula novú, plne integrovanú podnikovú stratégiu: Kompas Unilever.

Kompas Unilever je založený na troch hlavných presvedčeniach: že značky s účelom rastú, spoločnosti s účelom vydržia a ľudia s účelom prosperujú. Kompas Unilever, ktorý podporuje naše tri presvedčenia, stanovuje 15 viacročných priorít, ktoré sa vzťahujú na celé spektrum obchodných aktivít spoločnosti Unilever a na širší ekosystém. Každá priorita bude mať ambiciózne ciele spolu s príslušnými programami a projektmi. Budú sa zaoberať kľúčovými výzvami, ako sú balenie a odpad, rodová rovnosť, ľudské práva a reálna hodnota – ako aj zmena klímy a sociálne začlenenie. Kompas je podporovaný rovnakou vážnosťou ako USLP a bude komplexnejší, inkluzívnejší a ďalekosiahlejší než kedykoľvek predtým. Viac podrobností bude známych čoskoro.

Alan Jope na záver uviedol: „USLP sa chýli ku koncu po 10 rokoch, ale cesta k dosiahnutiu nášho cieľa, ktorým je trvalo udržateľný život, nie je istá. V skutočnosti, keďže sa svet rýchlo mení, naši zamestnanci, naši spotrebitelia, naši zákazníci, naši dodávatelia, naši partneri od nás očakávajú viac. Vieme, že môžeme naďalej pokračovať v našich snahách, ale musíme byť lepší, odvážnejší a rýchlejší.“

Späť hore