Slováci za dvadsať rokov zmenili skladbu stravy

Na Slovensku sa čoraz vypuklejšie prejavujú dva extrémy. Na jednej strane je to vegetariánstvo či dokonca až vegánstvo, na druhej americký konzumný spôsob životného štýlu. Mnohé zdravotné problémy totiž vyplývajú z týchto nesprávnych spotrebných trendov.

Vývoj v spotrebe potravín je jednou z hlavných tém konferencie Nové trendy vo výžive, ktorej piaty ročník pripravilo Združenie pre zdravie a výživu. Medzi ďalšie témy patrí dlhodobo atraktívny pitný režim, výživa detí a výživové doplnky, riziká a benefity vegetariánstva. Aktuálnymi sú aj prednášky o preventívnych programoch v obezitológii, legislatíve v školskom stravovaní a strate živín pri technologickom spracovaní potravín. „Slovensko rieši vo oblasti výživy podobné problémy, akým čelia aj mnohé ďalšie krajiny v Európe“. uvádza MUDr. Katarína Babinská, predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu.

Výživovú situáciu na Slovensku dlhodobo charakterizuje nadmerný energetický príjem a nevyváženosť zastúpenia základných živín. „Nevyváženosť spotreby spôsobuje nadmerná konzumácia viacerých potravín, najmä vajec, bravčového mäsa a cukru,“ konštatuje Doc. Ivan Rovný, hlavný hygienik SR. Na druhej strane významne pokrivkáva príjem ochranných faktorov, ako sú vitamíny B2 a C, vápnik či železo. Súčasne je strava Slovákov príliš bohatá na kuchynskú soľ, ktorej príjem je zhruba dvojnásobný oproti odporúčaniam.

Ročná spotreba mäsa na obyvateľa za ostatných dvadsať rokov klesla o temer 26 kilogramov, keď v roku 2008 dosiahla len 58 kilogramov. Konzumácia hovädzieho mäsa sa znížila takmer štvornásobne a v súčasnosti nedosahuje ani päť kilogramov. Na druhej strane výrazne vzrástla spotreba kuracieho mäsa a mierne aj spotreba rýb, aj tak je však stále pomerne nízka. „Zo zdravotného aspektu je alarmujúci trvalý pokles spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,“ tvrdí PhDr. Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu SR.

”Viac ako polovica dospelej populácie a asi pätina detí v SR má problémy so zvýšenou hmotnosťou,“ dopĺňa Ing. Silvia Tokárová, Ministerstvo školstva SR. Výchova k správnym stravovacím návykom interaktívnymi metódami by mala posilniť sebadôveru a sociálnu kompetenciu žiakov.

„Rozmanitá strava v primeranom množstve by mala poskytnúť nevyhnutné živiny pre normálny vývoj a zdravý životný štýl. Vedecké výskumy však preukázali, že tento ideálny stav sa nedá dosiahnuť u všetkých živín, resp. skupín obyvateľstva,“ zdôrazňuje Iveta Trusková z Úradu verejného zdravotníctva SR. Nedostatok živín možno do určitej miery nahradiť výživovými doplnkami, ako sú vitamíny, minerály, aminokyseliny, mastné kyseliny či bylinné extrakty, ktoré slúžia na doplnenie prirodzenej stravy.

Veľkým problémom v uplynulých rokoch bola nepodložená reklama, ktorá zveličovala vlastnosti výživových doplnkov. Od júla 2007 platí v Európskej únii smernica o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, ktorá má za cieľ chrániť spotrebiteľa pred nepodloženými, prehnanými a nepravdivými informáciami.

Konferencia Nové trendy vo výžive je výročným kľúčovým podujatím pre odborníkov v oblasti výživy a v tomto roku má vyše sto účastníkov v konferenčnej sále a záznam prednášok na web stránke www.zzv.sk „Je potešiteľné, že každoročné podujatie sa snaží dať priestor všetkým zainteresovaným a prispieva tak k budovaniu potrebných ľudských a vedomostných kapacít pre zdravú výživu,“ uzatvára MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie WHO na Slovensku.

Partnermi podujatia sú značky Flora, Rama, Relax a Hypernova, mediálnym partnerom portál www.zdravie.sk

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach