Muži na Slovensku sa vo svoje koži cítia dobre

Pocit akceptácie je dôležitejší ako peniaze. Podľa aktuálnej štúdie až 83% slovenských mužov vyhlasuje, že sa vo svojej koži cíti dobre, čo predstavuje najvyšší výsledok v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Podľa prieskumu by Slováci mali mať tiež najväčší zmysel pre humor, pričom väčšina účastníkov prieskumu si myslí, že cítiť sa dobre znamená nebrať sa príliš vážne. Inak povedané: veci treba brať s nadhľadom.

Replace this image

Prieskum, ktorý uskutočnila globálna značka produktov starostlivosti o pokožku pre mužov, ukazuje, že väčšina mužov vo veku 30-55 rokov sa vo svojej koži cíti pohodlne. V tomto veku už väčšina mužov dosiahla istú časť svojich túžob: s vysokou pravdepodobnosťou sú už ženatí a majú deti, majú vlastný domov a automobil a tiež si budujú kariéru. Muži, ktorí sa prieskumu zúčastnili v Brazílii, Kanade, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii a USA, vnímajú pohodlie ako osobné skúsenosti a úspechy a nie ako majetok.

V celosvetovom meradle muži skôr ako s osobnou zrelosťou spájajú pojem „cítiť sa pohodlne vo vlastnej koži“ so sebauvedomením a sebaistotou. Až 58% opýtaných si myslí, že „cítiť sa pohodlne vo vlastnej koži znamená akceptovať sa taký, aký človek je“.

Mimoriadne vysoký ukazovateľ v tomto ohľade dosiahla Veľká Británia (75%) a Kanada (70%), pričom v Brazílii bol tento atribút len na úrovni menej ako 30%. Z pohľadu Slovákov (vzorka 250 mužov z decembra 2009 vo veku 35-50 r.) je základom pre to, aby sa človek cítil vo svojej koži pohodlne, „nebrať sa príliš vážne“ (56%) a „akceptovať sa taký, aký človek je“ (54%), za čím ďalej nasleduje „byť úprimný“ (45%) a „byť nezávislý“ (45%). Na konci rebríčka sú s 5 percentami „zrelosť“ a „nestarať sa, čo si myslia ostatní ľudia“.

Až 83% Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, odpovedalo, že sa cíti vo svojej koži veľmi pohodlne alebo skôr pohodlne. Ide o najvyššiu vykázanú hodnotu v prieskume v rámci strednej a východnej Európy. K pocitu spokojnosti so sebou prispieva pri mužoch v najvyššej miere dosiahnutie nezávislosti/schopnosť postarať sa sám o seba. V celosvetovom meradle (91%) ako aj v SR (90%) si väčšina respondentov myslí, že schopnosť postarať sa sám o seba v značnej miere prispieva k tomu, že sa muži akceptujú takí, akí sú.

Hneď za týmto atribútom nasleduje „byť ženatý“ (82%) – zo všetkých opýtaných vykazovala SR najvyšší počet ženatých mužov, 83% - a „mať deti“ (81%). Majetok sa ukazuje ako rovnako dôležitý pre mužov celosvetovo ako aj na Slovensku, ale menej podstatný ako akceptácia samým sebou a tiež svojimi blízkymi. Za atribútmi vzťahujúcimi sa na nemajetkové aspekty nasleduje získanie prvého vlastného bývania (64% celosvetovo, 75% v SR) a prvého automobilu (59% celosvetovo, 48% v SR).

Prieskum sa tiež zaoberal tým, ako muži vnímajú svoje správanie ku svojim deťom a ako sa stavajú k nepríjemným situáciám. Tieto údaje budú médiám poskytnuté v priebehu nasledujúcich týždňov.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach