1. Domov
  2. ...
  3. Tlačové správy
  4. Muži na Slovensku sa vo svoje koži cítia dobre

Muži na Slovensku sa vo svoje koži cítia dobre

Pocit akceptácie je dôležitejší ako peniaze. Podľa aktuálnej štúdie až 83% slovenských mužov vyhlasuje, že sa vo svojej koži cíti dobre, čo predstavuje najvyšší výsledok v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Podľa prieskumu by Slováci mali mať tiež najväčší zmysel pre humor, pričom väčšina účastníkov prieskumu si myslí, že cítiť sa dobre znamená nebrať sa príliš vážne. Inak povedané: veci treba brať s nadhľadom.

Replace this image

Prieskum, ktorý uskutočnila globálna značka produktov starostlivosti o pokožku pre mužov, ukazuje, že väčšina mužov vo veku 30-55 rokov sa vo svojej koži cíti pohodlne. V tomto veku už väčšina mužov dosiahla istú časť svojich túžob: s vysokou pravdepodobnosťou sú už ženatí a majú deti, majú vlastný domov a automobil a tiež si budujú kariéru. Muži, ktorí sa prieskumu zúčastnili v Brazílii, Kanade, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii a USA, vnímajú pohodlie ako osobné skúsenosti a úspechy a nie ako majetok.

V celosvetovom meradle muži skôr ako s osobnou zrelosťou spájajú pojem „cítiť sa pohodlne vo vlastnej koži“ so sebauvedomením a sebaistotou. Až 58% opýtaných si myslí, že „cítiť sa pohodlne vo vlastnej koži znamená akceptovať sa taký, aký človek je“.

Mimoriadne vysoký ukazovateľ v tomto ohľade dosiahla Veľká Británia (75%) a Kanada (70%), pričom v Brazílii bol tento atribút len na úrovni menej ako 30%. Z pohľadu Slovákov (vzorka 250 mužov z decembra 2009 vo veku 35-50 r.) je základom pre to, aby sa človek cítil vo svojej koži pohodlne, „nebrať sa príliš vážne“ (56%) a „akceptovať sa taký, aký človek je“ (54%), za čím ďalej nasleduje „byť úprimný“ (45%) a „byť nezávislý“ (45%). Na konci rebríčka sú s 5 percentami „zrelosť“ a „nestarať sa, čo si myslia ostatní ľudia“.

Až 83% Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, odpovedalo, že sa cíti vo svojej koži veľmi pohodlne alebo skôr pohodlne. Ide o najvyššiu vykázanú hodnotu v prieskume v rámci strednej a východnej Európy. K pocitu spokojnosti so sebou prispieva pri mužoch v najvyššej miere dosiahnutie nezávislosti/schopnosť postarať sa sám o seba. V celosvetovom meradle (91%) ako aj v SR (90%) si väčšina respondentov myslí, že schopnosť postarať sa sám o seba v značnej miere prispieva k tomu, že sa muži akceptujú takí, akí sú.

Hneď za týmto atribútom nasleduje „byť ženatý“ (82%) – zo všetkých opýtaných vykazovala SR najvyšší počet ženatých mužov, 83% - a „mať deti“ (81%). Majetok sa ukazuje ako rovnako dôležitý pre mužov celosvetovo ako aj na Slovensku, ale menej podstatný ako akceptácia samým sebou a tiež svojimi blízkymi. Za atribútmi vzťahujúcimi sa na nemajetkové aspekty nasleduje získanie prvého vlastného bývania (64% celosvetovo, 75% v SR) a prvého automobilu (59% celosvetovo, 48% v SR).

Prieskum sa tiež zaoberal tým, ako muži vnímajú svoje správanie ku svojim deťom a ako sa stavajú k nepríjemným situáciám. Tieto údaje budú médiám poskytnuté v priebehu nasledujúcich týždňov.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach
Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás