Každé piate dieťa sa po prázdninách do školy neteší

Viac ako 20 % detí, ktoré navštevujú základné a stredné školy v Slovenskej republike sa neteší po prázdninách späť do školských lavíc. Hlavným dôvodom je učenie (44 %) a skoré vstávanie (27 %).

Mnohým deťom sa nepáči budova školy či vybavenie triedy. Z výskumu, ktorý v lete realizovali značky Domestos & Cif* vyplýva, že deťom na prostredí a vybavení ich školy a triedy naozaj záleží. Želali by si nové lavice, stoličky, počítače s pripojením na internet a interaktívne tabule (72 %), ktorých je stále nedostatok. To sa však dá zmeniť vďaka projektu „Starostlivosťou o svoj dom pomáhajte deťom“. Deti a ich rodičia môžu školám pomôcť získať 10 x 15 000 EUR na nákup nového vybavenia či renováciu. Do projektu sa registrovalo už viac ako 3 000 škôl a škôlok.

Každé piate školopovinné dieťa sa po prázdninách do školy neteší. Prekáža im učenie (44 %), ranné vstávanie (27 %) a ich učitelia (13,5 %). Deti sa naopak do školy tešia na svojich kamarátov (70 %), na vyučovanie a svoje obľúbené predmety (37 %). Takmer 12 % detí sa do školy teší jednoducho preto, lebo doma sa už nudí. Pomerne veľkému percentu detí sa nepáči prostredie ich školy či triedy, v ktorej sa učia (14 %). Až 32 % je nespokojných so školskou jedálňou.

Čím sú deti staršie, tým viac sú so svojou školou či triedou nespokojné. Kým prostredie školy sa nepáči len 7 % detí 1. stupňa základnej školy, na strednej škole je to až 18 % študentov.

Deti sú najviac spokojné s vybavením učební (36 %), naopak najmenej sa im páči vybavenie telocviční (26 %), vzhľad a stav budovy školy (10 %). Niektoré deti majú výhrady k výzdobe a vymaľovaniu svojej školy (8 %). Študenti a žiaci by chceli nové počítače (33 %), nové stoličky a lavice (24 %), interaktívne tabule (15%).

Vďaka projektu „Starostlivosťou o svoj dom pomáhajte deťom“, môžu rodičia pomôcť školám a škôlkam. ktoré ich dieťa navštevuje, získať 10 x 15 000 EUR na nákup vybavenia či renováciu. Doteraz sa do projektu zapojilo viac ako 3 000 škôl a škôlok, pre ktoré by mohla suma 15 000 EUR znamenať výraznú pomoc.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach