Akvizícia Sara Lee

Regulačné úrady EU schválili Unileveru akvizíciu aktivít spoločnosti Sara Lee v oblasti osobnej starostlivosti a v oblasti európskej časti pracích prostriedkov.

Londýn/Bratislava – Európska komisia udelila spoločnosti Unilever súhlas k akvizícii aktivít spoločnosti Sara Lee. Akvizícia úspešných značiek Radox, Duschdas a Neutral doplní existujúce kategórie, čím Unilever výrazne posilní regionálnu aj lokálnu pozíciu v oblasti osobnej starostlivosti. Celá transakcia bude ukončená už v roku 2010

Portfólio silných značiek ako sú Axe, Dove a Rezóna doplnia nové značky Radox, Duschdas a Neutral. Rozšírené portfólio výrobkov bude takto pokrývať širšie cenové spektrum a lepšie reagovať na dopyt spotrebiteľov na mnohých trhoch. V dôsledku toho Unilever očakáva stimuláciu ďalšieho rastu na silno konkurenčnom trhu.

Schválenie transakcie nasleduje po dokončení detailného skúmania zo strany Európskej komisie a súhlas bol udelený 17. novembra. Súhlas je podmienený odpredajom značky Sanex zo strany Unileveru v európskej ekonomickej zóne.

“Sme veľmi radi, že sme od Európskej komisie získali súhlas pre tento obchod a tešíme sa zo získania dôležitých značiek do nášho portfólia. Kategória starostlivosti o telo a domácnosť je kľúčovou rastúcou kategóriou a my teraz získavame veľa predajne úspešných značiek. Tieto doplnia medzery v našom portfóliu, vylepšia podobu celého nášho európskeho portfólia a súčasne ponúknu významný potenciál pre rozvoj v dalších regiónoch,” uvádza Doug Baillie, prezident Unileveru pre západnu Európu.

Okrem značiek Radox, Duschdas a Neutral, akvizícia zahŕňa aj radu lokálne úspešných značiek, ako je Biotex v oblasti pracích prostriedkov, Zwitsal a Fissan v oblasti starostlivosti o deti a Prodent a Zendium v starostlivosti o zuby. Spoločne tieto značky ďalej rozšíria kategórie Unileveru a rozšíria súčasne veľmi úspešné portfólio výrobkov.

Akvizícia

Unilever zaplatí 1,2 mld. EUR v hotovosti za aktivity v oblasti osobnej starostlivosti a v oblasti európskej časti pracích prostriedkov. Značky Sara Lee získané akvizíciou dosiahli ročné predaje prevyšujúce 750 mil. EUR v roku končiacom júnom 2009.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach