Unilever je lídrom medzi zodpovednými firmami

Keby každý človek na zemi žil ako priemerný Európan, potrebovali by sme trojnásobok prírodných zdrojov, aké naša planéta môže poskytnúť. Uvádzajú to zdroje Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorý poukazuje na neustále zhoršovanie životného prostredia a nešetrné využívanie surovín. Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rast je preto najväčšou výzvou v rámci spoločensky zodpovedného podnikania.

Spoločnosť Unilever dlhodobo patrí medzi firmy, ktorým ochrana životného prostredia a šetrné využívanie zdrojov nie je ľahostajné. Dokazujú to investície do vývoja nových produktov a výrobných postupov, ktoré znižujú úroveň ekologickej záťaže. Unilever preto v roku 2009 už po jedenásty raz zvíťazil v rebríčku Dow Jones Sustainability Index, ktorý hodnotí ekologické správanie firiem.

Švajčiarska investičná spoločnosť SAM hodnotila 22 výkonnostných kritérií viac ako 300 najvýznamnejších firiem sveta vrátane potravinárskych spoločností. Unilever zvíťazil v kategórii potravín a nápojov, pričom 100 percent bodov získal v oblasti Ekologickej politiky a reportingu. Veľmi dobrý výsledok spoločnosť dosiahla v oblastiach Stratégia pre rozvojové trhy (viac ako 95 percent), Zdroj surovín (viac ako 80 percent) a Klimatickej stratégie (viac ako 85 percent).

Rebríček zodpovednosti firiem k životnému prostrediu realizovala v roku 2009 aj nezisková organizácia Climate Counts. Obrovská distribučná sieť potravinárskych firiem, nároky na balenie tovaru a rastúci dopyt spotrebiteľov majú závažný dopad na životné prostredie. „Firmy podnikajúce v tomto sektore však majú veľký priestor na zlepšenie. Niektoré spoločnosti už zavádzajú nové štandardy pre celú oblasť výroby potravín,“ uvádza Climate Counts.

Vďaka inováciám vo výrobnom procese sa Unilever v celkovom hodnotení posunul z minuloročného piateho na tretie miesto. So ziskom 80 bodov z celkového počtu 100 tak za sebou zanechal konkurentov z oblasti potravinárstva a kozmetiky ako sú Danone, Procter & Gamble, Nestlé či Kraft. Vyššie hodnotenie získala len športová značka Nike a Stoneyfield Farm, výrobca čerstvých mliečnych výrobkov.

Najdôležitejšou oblasťou v rámci spoločensky zodpovedného podnikania je práve ochrana životného prostredia. „Každý z nás môže malým kokom prispieť k veľkej zmene v prospech zdravia, vzdelania alebo životného prostredia. Našou novou stratégiou malých krokov pre veľkú zmenu chceme vytvárať lepšiu budúcnosť pre jednotlivcov aj celú spoločnosť,“ hovorí Jana Gašparová, Public Affairs Manager zo spoločnosti Unilever.

Na mieru zodpovedného správania firiem reagujú aj spotrebitelia. Prieskum realizovaný v roku 2009 vo Veľkej Británii potvrdil, že nákupné rozhodovanie nesúvisí len s kvalitou produktu a cenou, ale aj so sekundárnymi aktivitami výrobcov. Čoraz viac spotrebiteľov pri kúpe prihliada na to, aký postoj značka prejavuje k spoločenskej zodpovednosti. Unilever sa preto rozhodol, že svoje zodpovedné správanie posunie bližšie k spotrebiteľom spojením korporátnej značky s nadlinkovou reklamou produktov.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach