Hospodárske výsledky Unileveru v prvom štvrťroku 2011

Piaty štvrťrok za sebou v znamení solídneho rastu.

Zhrnutie globálnych výsledkov Unileveru za prvý štvrťrok 2011:

  • Obrat narástol o 7,0 % na 10,9 miliárd EUR
  • Základný rast tržieb o 4,3 %, všetky kategórie rastú, predovšetkým vďaka 9,9% rastu na rozvíjajúcich sa trhoch
  • Celkový rast predajov o 2,5 %, rast cien o 1,8 %
  • Integrácia Sara Lee - výrobkov osobnej starostlivosti je na dobrej ceste
  • Štvrťročné dividendy sa zvýšili o 8,2 %

Komentár Paula Polmana, výkonného riaditeľa:

"V prvom štvrťroku sme podali dobrý výkon, ktorý ukazuje, že transformácia spoločnosti Unilever zdarne pokračuje. Je to dobrá správa predovšetkým s ohľadom na rastúce náklady komodít, slabú spotrebiteľskú dôveru a veľmi konkurenčné trhy. Všetky kategórie rastú, čo bolo spôsobené najmä vynikajúcimi výsledkami na rozvíjajúcich sa trhoch.

Súčasne uvádzame naše silné značky na nové trhy, ako napríklad Magnum do Spojených štátov a Indonézie a Dove do Číny. Začlenenie značiek spoločnosti Sara Lee v oblasti osobnej starostlivosti pokračuje dobre a tešíme sa na dokončenie akvizície s Alberto Culver v priebehu druhého štvrťroka.

Aj naďalej sa sústredíme na dlhodobý rozvoj podnikania a naše priority zostávajú nasledovné: rentabilný nárast objemu na trhoch, stabilná a trvalo udržateľná základná prevádzková marža a silný cash flow.“

Výsledky regiónu Stredná a východná Európa:

Rast v strednej a východnej Európe zodpovedá súčasnej situácii na týchto trhoch, čomu je prispôsobené aj načasovenie našich aktivít na podporu predaja.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach