Hospodárske výsledky v prvom polroku 2011

Pokračovanie dobrého vývoja aj napriek ťažkej situácii na trhoch.

Zhrnutie výsledkov za prvý polrok:

  • Výrazný rast tržieb v druhom štvrťroku o 7,1 %, za prvý polrok tržby vzrástli o 5,7 %, rast je tvorený nárastom predaja o 2,2 % a rastom cien o 3,5 %
  • Obrat vzrástol o 4,1 % na 22,8 miliárd EUR s negatívnym dopadom kurzových rozdielov vo výške 1,6 %
  • Základný prevádzkový zisk klesol o 0,2 % vzhľadom k nárastu surovín, Unilever bude ďalej pokračovať v programoch k zvýšeniu efektivity v reklame a promočných akciách a úspore nepriamych nákladov
  • Výdavky na marketing a promočné akcie dosiahli približne 3 mld. EUR a boli vyššie ako v druhej polovici roku 2010, ale klesli o 1,5 % oproti predchádzajúcemu mimoriadne vysokému porovnávaciemu obdobiu
  • Integrácia prevzatých značiek Sara Lee je takmer na konci, Alberto Culver postupuje rychlým tempom a získanie značky "Fab" pre pracie prostriedky v Kolumbii je už dokončené
  • Zisk na akcii sa zvýšil o 10 % na 0,77 EUR

Komentár Paula Polmana, výkonného riaditeľa

"Robíme povzbudivý pokrok v transformácii spoločnosti Unilever na trvalo rastúcu spoločnosť. V ťažkom a nestabilnom prostredí sme opäť vykázali silný rast. Objemy predajov boli veľmi silné aj napriek vplyvu zvýšenia cien. To ukazuje na silu našich značiek a inovácií. Naše výsledky na rozvíjajúcich sa trhoch vykazujú dvojciferný rast. Aj výsledky v západnej Európe v druhom štvrťroku boli silné a celkové výsledky za polrok tak odrážajú skutočný pokrok, ktorý sme za posledné obdobie urobili.

Najväčšou hnacou silou rastu boli väčšie a lepšie inovácie, ktoré sme uskutočnilii rýchlejšie a taktiež sa podarilo pokrývať biele miesta, kde naše značky doposiaľ neboli. Teraz sa snažíme ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Napríklad rad Dove na poškodené vlasy bude do konca roka už v 30 krajinách, Magnum sa začal predávať po celých Spojených štátoch a Indonézii, v juhovýchodnej Ázii bol zahajený predaj značky Vaseline pre mužov.

Súčasne sme taktiež pokračovali v budovaní nášho komplexného portfólia vrátane transformácie značiek spoločnosti Sara Lee a Alberto Culver, ktorá postupuje rýchlym tempom. Získanie značky pracích prostriedkov "Fab" v Kolumbii je v súčasnej dobe dokončené.

Ďalším stavebným kameňom v transformácii spoločnosti Unilever sú nedávno oznámené organizačné zmeny, ktoré nám umožnia naďalej dosahovať rast. Naše priority zostávajú rovnaké: ziskový rast objemu na našich trhoch, stabilný a trvalo udržateľný prevádzkový zisk a silné cash flow. V dnešnom nestálom prostredí je viac ako inokedy našou prioritou číslo jedna zabezpečiť, aby naše značky boli riadené s ohľadom na dlhodobé zdravie podniku."

Výsledky regiónu Stredná a východná Európa

Región Stredná a východná Európa, vrátane Ruska, zlepšil v druhom štvrťroku svoje predaje po slabšom štarte na začiatku tohto roku. S ohľadom na oznámené organizačné zmeny sa región Strednej a východnej Európy stane súčasťou nového regiónu Európa.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach