Výsledky spoločnosti Unilever za prvý štvrťrok

Výsledky 1. štvrťroku: • obrat vzrástol o 11,9 % na 12,1 miliardy eur • základné predaje vzrástli o 8,4 %, rozvojové krajiny dosiahli rast 11,9 % a rozvinuté trhy 4,2 %, všetky kategórie pokračovali v raste • základný rast objemu o 3,5 %, ceny vzrástli o 4,7 % • akvizície sa podieľali 2,7 % na obrate, značky Alberto Culver dosahujú dobré výsledky a integrácia koncernu Kalina beží podľa plánu • štvrťročné dividendy vzrástli o 8 % na 0,243 eur

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman uviedol: „Dosiahnuté výsledky ukazujú, že sme urobili dobrý štart do nového roku, ktorý podčiarkuje pokrok, ktorý sme dosiahli v transformácii Unilever do udržateľného rastu spoločnosti. Rástli sme na všetkých našich trhoch, ako aj vo všetkých kategóriách. Rozvíjajúce sa trhy, v súčasnosti tvoriace 56 % nášho obchodu, opäť výdatne prispeli k silnému rastu, zatiaľ čo dobrý výkon na rozvinutých trhoch bol poznamenaný v porovnaní so slabým výkonom predchádzajúceho roku. Náš výkon je potešujúci vzhľadom k bojujúcim ekonomikám a pokračujúcej krehkej dôvere spotrebiteľov a aktivitám konkurencie.

Unilever Plán Udržateľného Rozvoja je základom našej stratégie. Stále častejšie je totiž udržateľný rast jediným prijateľným spôsobom podnikania. Náš budúci úspech závisí na schopnosti oddeliť rast od dopadu našej ekologickej stopy a súčasne zvýšiť naše pozitívne sociálne dopady. Dnes sme svedkami nárastu dôkazov, že náš prístup môže priniesť obchodný rast. Napríklad značka Lifebuoy neustále rastie v súlade s rozširovaním programov na umývanie rúk, vstupu na nové trhy a zavádzania nových produktov, ako je napríklad Lifebuoy Clini-Care10, ktorá prináša prevratnú technológiu pre ochranu pred baktériami a vynikajúcu starostlivosť o pokožku.

Vnútorné makroekonomické prostredie zostáva obtiažne a vyššie vstupné náklady stále pretrvávajú. Pokračujeme v implementácii našej stratégie a riadení našich značiek s ohľadom na dlhodobé zdravie podniku. Naše dlhodobé priority zostávajú nezmenené - ziskový rast objemu na našich trhoch, stabilná a trvalo udržateľná prevádzková marža a silné cash flow. Pre rok 2012 chceme pokračovať v nastúpenej ceste a priniesť mierne zlepšene operatívneho zisku behom celého roku, s váhou na druhú polovicu roku. "

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach