Unilever založil celosvetovú nadáciu

Spoločnosť Unilever založila nadáciu „The Unilever foundation“. Nadácia sa zameria na kvalitu života hneď v niekoľkých oblastiach, ide o oblasť hygieny, prístupu k čistej a pitnej vode, základnej výživy a zvýšenia životného štýlu.

V tejto súvislosti uzavrel Unilever partnerstvo s piatimi globálnymi neziskovými organizáciami: UNICEF, Oxfam, World Food Programme, PSI a Save the children. Nadácia Unilever sa tak stáva kľúčovým nástrojom pre dosiahnutie cieľov, ktoré si spoločnosť vytýčila vo svojom Unilever Pláne Udržateľného Rozvoja a ktorý si kladie za cieľ do roku 2020 zlepšiť zdravie a životný štýl jednej miliardy ľudí na celom svete a znížiť dopad na životné prostredie o polovicu.

„Žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení. Rastie počet obyvateľov, voda sa stáva v mnohých regiónoch a štátoch stále vzácnejšia, zväčšuje sa taktiež problém s nedostatkom potravín. Unilever sa podieľa na riešení týchto pálčivých problémov obzvlášť v krajinách s rozvíjajúcim sa trhom, kde naše aktivity môžu zohrať veľmi dôležitú rolu,“ hovorí Keith Weed, šéf marketingu a komunikácie spoločnosti Unilever. „Našim cieľom je zdvojnásobiť náš biznis a zároveň sústavne obmedzovať náš dopad na životné prostredie. Spoločne so svojimi partnermi hľadáme také riešenia, ktoré nám efektívne pomôžu k dosiahnutiu našich ambicióznych cieľov,“ dodáva Keith Weed.

Výzvy 21. storočia:

 • Vyše miliarda ľudí nemá prístup k nezávadnej vode
 • Viac ako 3,5 miliónov detí mladších ako 5 rokov ročne zomrie na zažívacie a respiračné infekcie
 • Každé 4 sekundy zomrie jedno dieťa na liečiteľnú chorobu, ktorej je možné predísť
 • 2,6 miliardy ľudí nemá prístup k dostatočnej hygiene
 • Zhruba 925 miliónov ľudí trpí chronickým hladom

„Dva miliárdkrát denne niekto niekde použije značku Unilever. Náš globálny presah je spojený s hlbokou znalosťou spotrebiteľského správania, čo nám môže umožniť spustiť a riadiť dlhodobé systémové zmeny,“ dodáva Weed.

Partnerské organizácie

 • Organizácia Oxfam sa zaoberá predovšetkým bojom proti chudobe a nerovnosťou, ďalším pilierom je taktiež boj proti nedostatočnému prístupu k pitnej vode. Spolupráca s Unileverom prebiehala najskôr vo Veľkej Británii, teraz sa rozširuje na celosvetovú úroveň.
 • Nezisková organizácia PSI sa zaoberá zlepšovaním zdravia detí a rodín s dôrazom na hygienu (dôsledné umývanie rúk, pitie čistej vody). Spolupráca s Unileverom tak zlepší zdravie miliónov ľudí na celom svete.
 • Organizácia Save the children sa spolu so spoločnosťou Unilever snaží o lepší život detí po celom svete. Zaisťuje lepšiu dostupnosť zdravotných služieb a vakcín.
 • Svetová organizácia UNICEF chce zlepšiť hygienu v rozvojových krajinách programom CATS, ktorý pomáha zmeniť hygienické návyky a zaistiť hygienické štandardy na celom svete.
 • World Food Programme spolupracuje s nadáciou Unilever na projekte, ktorý má za cieľ zlepšiť výživu a zdravie obyvateľov Bangladéša a Indonézie.
 • Nadácia Unilever spolupracuje s mnohými ďalšími lokálnymi organizáciami po celom svete, čím adresne podporuje špecifické potreby danej krajiny.
Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach