Unilever vďaka novému projektu zníži v SR množstvo kamiónovej prepravy

Spoločnosť Unilever predstavila nový projekt financovaný zo zdrojov EÚ, ktorý povedie k zníženiu vzdialenosti odjazdených kilometrov kamiónov na európskych cestách približne o 200 mil. kilometrov ročne do konca roku 2014 a to v porovnaní s úrovňou v roku 2010. Z toho približne 910 000 kilometrov v Slovenskej republike.

„Nový program dopravného managementu spoločnosti prispeje k podstatnému zníženiu vplyvu dodávateľského reťazca Unilever na životné prostredie a európsku sieť ciest,“ hovorí Michal Glacner, Logistic Director, UNILEVER Central Europe.

Na základe zmluvy podpísanej s Európskou komisiou bude zriadená nová sieť hlavných uzlov, ktorá bude riadená logistickým centrom Unilever (Unilever´s Ultralogistik) v Katowiciach. Celý projekt bude používať najnovšiu technológiu za účelom optimalizácie vyťaženosti nákladov používaných kamiónov.

Ide o najrozsiahlejší projekt svojho druhu s ohľadom na veľkosť a rozsah v rámci EÚ a významne prispeje k presadeniu Plánu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti Unilever (USLP), ktorý si dáva za cieľ zdvojnásobiť objem jej podnikania pri znížení vplyvu na životné prostredie do roku 2020.

Unilever sa vo svojom Pláne udržateľného rozvoja zaviazal, že do roku 2020 zaistí produkciu emisií CO2 zo svojej globálnej logistickej siete na úrovni alebo pod úroveň roku 2010 – navzdory podstatne vyšším objemom, ktoré budú generované rastom spoločnosti. Toto bude predstavovať zlepšenie o 40 % v účinnosti zníženia CO2.

Predpokladá sa, že tento nový projekt vylúči do konca roku 2014 ekvivalentnú hodnotu 154. 000 ciest kamiónov každý rok medzi Bruselom a Varšavou alebo viac ako 260.000 ciest kamiónov medzi Berlínom a Bruselom a to v porovnaní s rokom 2010. Zníženie dopravy by malo nastať takmer vo všetkých členských krajinách EÚ, najmä by malo mať vplyv na oblasti častého vzniku dopravných zápch.

Menej kamiónov na cestnej sieti bude mať za následok zníženie emisií uhlíka. Projekt predpokladá do konca roka 2014 zníženie uhlíkovej stopy našej logistickej siete okolo 15.000 ton CO2 každý rok, v porovnaní s rokom 2010.

Jan Zijderveld, prezident Unilever Europe prehlásil: „Tento projekt predstavuje hlavný krok vpred pri presadzovaní Plánu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti Unilever. Vedie k znižovaniu počtu najazdených kilometrov našimi kamiónmi a následkom toho dôjde k významnému zníženiu vplyvu nášho podnikania na životné prostredie. Avšak obchodné výhody tejto iniciatívy sú rovnako dôležité a ešte raz predstavujú ziskový príklad presadzovania trvalo udržateľného rozvoja do nášho podnikania. Tento projekt nielen zníži uhlíkovú stopu, ale následkom toho dôjde k dlhodobým úsporám a toto prispeje k ešte väčšej efektivite nášho podnikania a cenovej efektivite“.

Logistické centrum Unilever (Unilever´s Ultralogistik) v Katowiciach bude riadiť sieť regionálnych hlavných uzlov a každý hlavný uzol bude zodpovedný za zníženie počtu najazdených kilometrov vozidiel so zaistením toho, že kamióny budú viac naplnené a to ako pri európskych cestách od dodávateľov do tovární, tak aj z tovární do skladov.

Marco Polo je financujúci program EÚ pre logistických prevádzkovateľov, ktorí sa zaviazali k udržateľnej preprave tovaru po Európe. V rokoch 2003 a 2009 získalo financovanie projektu viac ako 500 firiem. Druhý program Marco Polo beží od roku 2007 do roku 2013 s rozšíreným rozpočtom a ešte väčšou ambíciou. Jednou z kľúčových priorít tohto projektu je obmedzenie cestnej dopravy.

V roku 2011 dosiahla spoločnosť Unilever 8 % zlepšenie v účinnosti emisií CO2 produkovaných z jej prepravných prevádzok v porovnaní s rokom 2010.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach

Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás