Výsledky spoločnosti Unilever za tretí štvrťrok

Výsledky za tretí štvrťrok: -obrat vzrástol o 10,3 % na 13,4 miliardy eur s pozitívnym vplyvom zmeny menových kurzov (4,1 %) a akvizícií (0,1 %) - základné predaje vzrástli o 5,9 %, rozvíjajúce sa trhy o 12,1 %. - základný objem predaja vzrástol o 3,4 % , ceny sa zvýšili o 2,4 %

Výsledky za deväť mesiacov:

  • obrat vzrástol o 11,1 % na 38,8 miliárd eur s pozitívnym vplyvom zmeny menových kurzov (2,6 %) a akvizícií (1,5 %)
  • základné predaje vzrástli o 6,6 %, rozvíjajúce sa trhy o 11,7 %.
  • základný objem predaja vzrástol o 3,0 % , ceny sa zvýšili o 3,5 %

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman uviedol:

„Som rád, že sme opäť dosiahli dobrý rast, plynúci aj z rastu objemov na našich trhoch. Naše trvalé výsledky, navzdory pokračujúcemu silnému konkurenčnému prostrediu, recesii ekonomiky a zvyšujúcej sa globálnej nerovnováhe a neistote, ukazujú, že transformácia spoločnosti Unilever je na dobrej ceste a je ukotvená hlboko v našom podnikaní.

Stratégie Compass a Unilever Plán udržateľného rozvoja riadia aktivity celého nášho podnikania. Sme svedkami trvalého zlepšovania kvality našich inovácií, ktoré spĺňajú potreby spotrebiteľov, nech sú kdekoľvek. Organizačná štruktúra, ktorú sme vytvorili v minulom roku, už prináša výsledky a vidíme prínosy z hľadiska našej agility a disciplíny na operatívnej úrovni.

Som obzvlášť potešený pokrokom, ktorý sme urobili pri získavaní a udržaní najlepších talentov, čo je stále viac uznávané aj externe. Vyhrali sme napríklad ocenenie za diverzitu v Číne a Európe a nedávno sme boli podľa výskumu medzi profesionálmi na sieti Linkedin zaradení ako piata najžiadanejšia spoločnosť na svete, kde by ľudia chceli pracovať. To je oblasť, kde vidíme, že spoločensky zodpovedný prístup prináša merateľný úžitok.

Pri pohľade dopredu, je zrejmé, že prostredie zostane náročné. Inflácia cien komodít je vysoká a zostáva volatilné a nie je ani žiadny náznak, že konkurenčné prostredie bude jednoduché. V tomto náročnom prostredí nedôjde ale k žiadnej zmene našich cieľov , ktoré zostávajú: ziskový rast objemu na našich trhoch, stabilné a udržateľné zlepšenie prevádzkového zisku a silné cash flow. Pre rok 2012 zostávame na ceste doručenia mierneho zlepšenia v oblasti prevádzkového zisku."

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach