Školy si môžu prilepšiť aj v uhorkovej sezóne

Rekonštrukciu by si už na prvý pohľad vyžadovala väčšina slovenských škôl. Okrem fasád, striech, tried a učební bývajú často v zlom stave aj školské jedálne. Prostredie a kultúra stravovania je pritom dôležitý faktor, ktorý môže podporovať, alebo naopak, brzdiť detský apetít.

Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo vyše 1 100 zamestnancov školského stravovania, viac ako 51% jedální vyžaduje rekonštrukciu. Rovnakému počtu chýbajú moderné spotrebiče a takmer tretina (29%) má nevyhovujúce alebo nedostačujúce základné vybavenie (riad). Z ďalších požiadaviek sa najčastejšie objavuje konvektomat, nábytok alebo potreby do kuchyne. Nie v každej jedálni je samozrejmosťou odsávač, rozmrazovací box, nerezové stoly, úložné priestory, alebo vozidlo na prevoz stravy.

Začiatok prázdnin je pre školy vhodným obdobím na rekonštrukčné práce a modernizáciu. Napriek tomu sa v septembri väčšina školákov aj tak vráti do pôvodných, často schátraných priestorov so zastaralým vybavením. Pritom existujú možnosti, ako možno aspoň sčasti vylepšiť školské rozpočty.

Školy a škôlky môžu teraz získať 6 000 Euro na modernizáciu, rekonštrukciu, alebo nákup potrebného vybavenia do jedálne, alebo do akýchkoľvek iných školských priestorov. Počas celých prázdnin až do 30. septembra 2013 má každý pokladničný bloček s výrobkom Rama hodnotu jedného bodu. 6000 eur môžu vyhrať štyri základné alebo materské školy, ktoré nazbierajú najviac bodov. Aby dostali šancu aj menšie školy, odmenu získajú dve inštitúcie s najvyšším počtom bodov na žiaka a dve s najvyšším počtom bodov celkovo.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach