Unilever Česká republika získa značku SAVO

Unilever Česká republika a Bochemie dnes oznámili, že podpísali zmluvu, podľa ktorej Unilever nadobudne značku Savo a ďalšie spotrebiteľské značky od Bochemie. Transakcia zahŕňa prevod predmetných značiek, iných práv duševného vlastníctva a vybraných zamestnancov. Výroba získaných značiek zostane v závode v Bohumíne. Akvizícia je podmienená súhlasom relevantných súťažných úradov.

Unilever sa snaží rozširovať svoje podnikanie a zároveň znižovať dopad na životné prostredie. Hľadá nepretržite príležitosti na rast a ďalšie vybudovanie svojho portfólia. V súčasnej dobe predstavuje značka SAVO kompletnú sadu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre domácnosť a táto akvizícia rozšíri portfólio výrobkov Unileveru tak, aby mohol uspokojovať všetky špecifické potreby spotrebiteľov.

Unilever prostredníctvom akvizície 100% podielu v spoločnosti HomeBrands, a.s., dcérskej spoločnosti Bochemie, získa značky SAVO, Biolit, Diffusil a ďalšie. Transakcia nezahŕňa aktivity Bochemie týkajúce sa špeciálnych chemikálií, ktoré zostávajú bez zmien. Bochemie taktiež zostane vyrábať produkty SAVO vo svojom závode v Bohumíne na základe výrobnej zmluvy.

„Unilever neustále investuje do budovania svojich značiek a vyhľadávania nových trhových príležitostí. Je to pre nás cenná akvizícia, ktorá zahŕňa známe značky s vybudovanou pozíciou na trhu. Tieto značky získajú prospech z marketingovej sily a zdrojov Unileveru“ povedal Florin Trandafirescu, generálny riaditeľ Unilever Česká a Slovenská republika.

„Na transakciu sa pozeráme ako na uznanie dlhodobo úspešnej práce zamestnancov Bochemie v oblasti budovania silných regionálnych značiek. Sme presvedčení, že Unilever bude na týchto úspechoch stavať a aj naďalej posilňovať pôsobnosť značiek, ktoré od nás kupuje, a to na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.“ komentoval transakciu generálny riaditeľ spoločnosti Bochemie Miloslav Vodička. „Bochemie sa odteraz zameria na ďalší rozvoj svojho podnikania v oblasti chemických špecialít,“ dodal.

Všetky značky, ktoré sú súčasťou prevádzaného podniku, budú aj naďalej dostupné na českom a slovenskom trhu, rovnako ako aj v Maďarsku, Rumunsku a ďalších trhoch v krajinách strednej a východnej Európy.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach