Výsledky spoločnosti Unilever za rok 2012

Celoročné výsledky:

  • celkový obrat vzrástol o 10,5 % na 51,3 mld. eur s pozitívnym dopadom kurzových rozdielov (2,2%) a akvizícií (1,1 %)
  • základné predaje vzrástli o 6,9 %, zahrňujúce rast objemov o 3,4 % a rast cien o 3,3 %
  • tržby v rozvojových krajinách vzrástli o 11,4 %, v súčasnosti tvoria 55 % celkového obratu spoločnosti
  • prevádzková marža medziročne vzrástla o 30 bázických bodov na 13,8 %, hrubá marža sa zvýšila o 10 bázických bodov, náklady na reklamu a propagáciu sa navýšili na 470 mil. eur
  • zisk na akciu sa zvýšil o 11 % na 1,57 euro a voľný peňažný tok mal hodnotu 4,3 miliardy eur

Výsledky 4. štvrťroku:

  • základné predaje vzrástli o 7,8 %, 4,8 % tvoril rast objemov a 2,9 % rast cien.

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman uviedol: "Pokračujeme aj naďalej v transformácii Unileveru do trvalo rastúcej spoločnosti. Máme za sebou ďalší veľmi dobrý štvrťrok so ziskovým rastom na našich trhoch. Všetky kategórie a všetky regióny rástli vďaka dobrej rovnováhe medzi objemom a cenou. Rozvíjajúce sa trhy opäť prispeli dvojciferným rastom, čo nám pomohlo presiahnuť obrat 50 mld. eur. To je významný medzník na našej ceste zdvojnásobiť tržby Unileveru zo 40 mld. na 80 mld. eur a zároveň znížiť dopad na životné prostredie.

Tieto výsledky boli dosiahnuté v ťažkých ekonomických podmienkach, s meniacimi sa nákladmi za suroviny a vo vysoko konkurenčnom prostredí. Odrážajú náš pokrok pri dosahovaní väčších a lepších inovácií a ich rýchlejšieho uvádzania na trh, zlepšenie našich aktivít na trhu a súčasne úspory vo všetkých oblastiach podnikania. Pokračovali sme v investíciách do našich značiek, opäť vzrástli naše investície do reklamy a propagácie. Som rád, že môžem oznámiť, že značky Magnum a Sunsilk sa pridali ku skupine značiek nášho portfólia, ktorých predaje presiahli 1 mld. eur.

Celkom ich v súčasnosti máme štrnásť. To nám dáva istotu, že Unilever je stále pripravený vyhrať. Dôležité je, že sme dosiahli tieto výsledky a zároveň vybudovali silné základy pre budúcnosť. Unilever Plán Udržateľného Rozvoja sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Avšak nie je žiadny priestor pre pocit uspokojenia: trhy zostanú aj naďalej náročné, s intenzívnou konkurenciou a meniacimi sa nákladmi za suroviny. Aj naďalej sa zameriame na dosiahnutie ďalšieho ziskového rastu na všetkých našich trhoch, stabilné a udržateľné prevádzkové marže, ktoré povedú ešte k lepšiemu a silnejšiemu cash flow. "

Obrat51,3 mld. eur+ 10, 5%
Prevádzkový zisk 7,0  mld. eur+   9 %
Čistý zisk 4,9  mld. eur+   7 %
Čistý zisk na akciu1,57 mld. eur+ 11 %
Znížený zisk na akciu1,54 mld. eur+   5 %
Štvrťročná dividenda splatná v marci 2012 - 0,243 Eur na akciu
Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach