Unilever uzatvoril prvé globálne partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom

Popredný predajca a výrobca potravín Unilever včera podpísal dohodu o partnerstve s Medzinárodným fondom pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD), ktorá má pomôcť k zlepšeniu životných podmienok drobných poľnohospodárov po celom svete. Ide teda o celosvetovo prvú uzatvorenú spoluprácu medzi verejným a súkromným subjektom.

Päťročné partnerstvo medzi spoločnosťou Unilever a IFAD si kladie za cieľ zlepšiť bezpečnosť potravín prostredníctvom zvýšenia poľnohospodárskej produktivity a prepojením poľnohospodárov na trhu po celom svete, čím chcú zabrániť poklesu poľnohospodárskej stability a rastúcej nezamestnanosti. „Zamerať sa iba na zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity nie je dostačujúce. Zásadný je širší prístup, ktorý podporuje vznik životaschopných vzťahov medzi vidieckymi poľnohospodármi a trhmi. IFAD uznáva, že správne typy investícii sú nevyhnutné pre zaistenie potravín pre budúcu generáciu. To je dôvod, prečo je partnerstvo, ktoré sme dnes uzatvorili, také dôležité,“ komentuje prezident IFAD Kanayo Nwanze.

Unilever sa v rámci projektu Unilever Plán Udržateľného rozvoja zaviazal k získavaniu všetkých svojich poľnohospodárskych surovín čo najšetrnejším spôsobom bez veľkého dopadu na životné prostredie.

„Teraz, viac akokoľvek predtým, svet potrebuje investície do poľnohospodárstva, ktoré musia pochádzať ako zo súkromného, tak aj z verejného sektoru, aby došlo k reálnym zmenám. Pre zvýšenie produktivity a zaistenie dostatočného množstva potravín sú nevyhnutný drobný poľnohospodári aj veľké poľnohospodárske spoločnosti. Aby bolo možné prejsť k poľnohospodárskej výrobe, 1,5 miliardám ľudí, ktorí sa spoliehajú na malé farmy, musí byť umožnený prístup k znalostiam, príjmom, obchodom a rizikovému managementu, ktoré pochádzajú z veľkých spoločností,“ hovorí Paul Polman, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever.

Okolo 1,2 miliardy ľudí žije v chudobe, z čoho 76 % vo vidieckych oblastiach a 200 tisíc miliónov je nezamestnaných. Tieto čísla sa zhoršujú v spojitosti s rastúcim počtom obyvateľstva a s tým spojenými požiadavkami na zvyšovanie množstva potravín. V roku 2050 bude na svete okolo 9 miliárd obyvateľov.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach