1. Domov
 2. ...
 3. Tlačové správy
 4. Hospodárske výsledky spoločnosti Unilever za rok 2013

Hospodárske výsledky spoločnosti Unilever za rok 2013

Dobrý posun na náročných trhoch

Kľúčové ukazovatele za rok 2013:

 • zníženie obratu (-3 %) na 49,8 miliardy EUR ovplyvneného dopadmi kurzových rozdielov (-5,9 %) a čistých akvizícií a predajov (-1,1 %)
 • rast základných predajov o 4,3 % zahrňujúci rast objemov (o 2,5 %) a zvýšenie cien (o 1,8 %)
 • predaje na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástli o 8,7 % s nárastom objemu o 4,8 %
 • zvýšenie základnej prevádzkovej marže (COM) o 40 bázických bodov (0,4%), predovšetkým v dôsledku nárastu hrubej marže o 110 bázických bodov (1,1%)
 • náklady na reklamu a podporu predaja vzrástli o 50 bázických bodov (0,5%), čo predstavuje zvýšenie o zhruba 460 miliónov EUR pri konštantnom menovom kurze
 • voľné cash flow na úrovni 3,9 miliardy EUR, zisk na akcii vzrástol o 3 % na 1,5 EUR

Výsledky 4. kvartálu:

 • rast základných predajov o 4,1 % so zvýšením objemov o 2,7 % a cien o 1,4 %
 • predaje na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástli o 8,4 % pri náraste objemov o 5,3 %

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman uviedol:

"Rok 2013 je ďalším dôkazom toho, ako sa nám darí transformovať Unilever na spoločnosť založenú na udržateľnom raste. Ďalší rok sa nám podarilo dosiahnuť konzistentný rast základných predajov a zvyšovať marže spolu so silným cash flow. Dokázali sme to aj napriek nepriaznivým vonkajším ekonomickým podmienkam a na vysoko konkurenčných trhoch. Tieto výsledky odrážajú pozitívne dopady inovácií zameraných na zvyšovanie marží a aktívne riadenie nákladov.

Do budúcnosti očakávame pokračujúcu neistotu v externom prostredí a tomu prispôsobujeme aj pozíciu Unileveru. Aj keď naše investície uskutočnené v posledných piatich rokoch zaistili, že sme v dobrej kondícii, sme odhodlaní byť ešte aktívnejší a financovať ďalšie rastové príležitosti odstraňovaním komplikovaných procesov a znižovaním nákladov.

Znovu by som chcel zdôrazniť, že do budúcnosti sa na našich trhoch aj naďalej sústredíme na dosahovanie profitabilného rastu, trvalé a udržateľné zlepšovanie prevádzkovej marže a silné cash flow.“

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach
Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás