Vysokoškolský prieskum na tému udržateľnosť

85 % vysokoškolákov považuje udržateľné správanie za dôležité, správnu definíciu však pozná len 19 % z nich. Prieskum* medzi študentami slovenských a českých vysokých škôl odhalil nízku znalosť pojmu udržateľný rozvoj. Pojem podľa svojho názoru pozná 85 % vysokoškolákov, jeho presný význam však dokáže objasniť iba tretina z nich. Podobne sú na tom aj naši českí susedia, výraz pozná 89 % vysokoškolákov, vysvetliť ho však dokáže približne iba jedna štvrtina z nich. Prieskum na Slovensku a v Českej republike realizovala spoločnosť Unilever.

„V prieskume sme sledovali aj znalosti spoločenskej zodpovednosti firiem, čiže CSR a aj tu sme u vysokoškolákov zistili veľké medzery. Iba 20 % slovenských študentov dokáže definovať pojem CSR. Alarmujúce výsledky nás utvrdili v tom, že je dôležité vzdelávať verejnosť, predovšetkým mladých rozvíjajúcich sa ľudí, o dôležitosti týchto oblastí,“ komentuje Veronika Kúšiková, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Unilever.

Oproti tomu pojem CSR dokáže definovať 23% českých študentov. Aj napriek tomu sú študenti z oboch krajín presvedčení, že sa firmám angažovanosť v udržateľnom rozvoji oplatí. Podľa prieskumu u respondentov zvyšuje spoločenská zodpovednosť firiem renomé spoločnosti a záujem pre takúto spoločnosť pracovať. Nie je to však dôvod k uprednostneniu výrobkov týchto firiem pred ostatnými.

„Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj sú témami posledných niekoľkých rokov. Aj my cítime, že je nutné sa tejto problematike venovať a preto dlhodobo realizujeme aktivity, do ktorých zapájame nielen širokú verejnosť vrátane mladých ľudí, ale aj našich zamestnancov. Práve pre mladých ľudí- študentov vysokých škôl, sme tento rok pripravili súťaž v rámci nášho Plánu udržateľného rozvoja, do ktorej sa študenti môžu zapojiť so svojimi „udržateľnými“ nápadmi. Autorom najlepších projektov dáme možnosť ich realizovať a „zlepšiť svet“,“ hovorí Daniel Nikl, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Slovensko.

*Prieskum prebehol prostredníctvom internetového dotazníka spoločnosti STEM/MARK na počte 1000 českých vysokoškolákov a 635 študentov vysokých škôl na Slovensku v rokoch 2013 - 2014.

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach