Unilever rozširuje svoje ciele na podporu udržateľného rozvoja

Spoločnosť Unilever oznámila, že jej iniciatíva Unilever Plán Udržateľného Rozvoja má už tri roky veľmi dobré výsledky a firma plánuje svoje ciele v tejto oblasti ďalej rozšíriť. Ich účelom je dosiahnuť čo najširšie zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia život ľudí na celom svete.

„Po troch rokoch od spustenia iniciatívy Unilever Plánu Udržateľného Rozvoja sme získali istotu, že tento projekt skutočne pomáha rozvoju podnikania a buduje hlbšie vzťahy s našimi zamestnancami a spotrebiteľmi. V roku 2013 sme dosiahli veľmi dobré výsledky, najmä pri tých cieľoch, ktorých plnenie môžeme sami priamo ovplyvniť. Vďaka iniciatíve môžeme ušetriť náklady, znižovať riziká a taktiež nám pomáha v našich aktivitách v oblasti inovácií. Najväčší rast vidíme práve u značiek, ktoré sa v oblasti udržateľnosti angažujú najviac. Patrí medzi ne napríklad Dove, Lifebuoy, Pureit a Domestos,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Unilever, Paul Polman.

Konferencie s názvom Making Progress, Driving Change (Dosahujeme pokrok, podporujeme zmeny), na ktorej včera v Londýne Polman vystúpil, sa zúčastnila stovka odborníkov udržateľného rozvoja z akademickej, neziskovej, štátnej aj podnikateľskej sféry. Riaditeľ Unileveru okrem iného uviedol, že spoločnosť sa aj naďalej zameria na svoje silné stránky, ktoré plynú z jej veľkosti, vplyvu, odborných znalostí a zdrojov. Bude chcieť docieliť najmä systémové zmeny, nie len čiastočné zlepšenia. Preto si taktiež Unilever stanovil ešte ambicióznejšie ciele pri riešení globálnych problémov v oblasti trvalej udržateľnosti. Patrí medzi ne:

 • Pomoc v boji s klimatickými zmenami. Spoločnosť chce zastaviť odlesňovanie planéty, kvôli ktorému vzniká až 15 % globálnych emisií skleníkových plynov.
 • Zlepšiť oblasť výživy vďaka podpore trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zaistenia obživy pre drobných poľnohospodárov. Farmári v Ázii a v subsaharskej Afrike produkujú 80 % všetkých potravín.
 • Zlepšiť zdravie a kvalitu života tým, že pomôžeme zaistiť prístup k bezpečnej pitnej vode, ku kanalizácii a prispejeme k rozvoju správnych hygienických návykov.

V oblasti sociálnej zodpovednosti spoločnosť potvrdila, že vďaka Unilever Plánu Udržateľného Rozvoja významne rozšírila pilier zlepšovania životných podmienok, ktorý sa teraz zameriava na:

 • Spravodlivosť na pracovisku.
 • Príležitosti pre ženy.
 • Rozvoj inkluzívneho podnikania.

Unilever tieto oblasti vníma ako platformu pre svoj ďalší rozvoj a považuje ich za dôležité z hľadiska podnikateľských aktivít.

„S rozširovaním našich aktivít, ktoré môžu zaistiť trvalo udržateľný a spravodlivý rast, máme dobré výsledky. Ale musíme pre to robiť ešte viac. Vždy sme považovali rolu firiem v tejto oblasti za významnú. Spoločnosť Unilever si preto kladie ešte náročnejšie ciele v kľúčových oblastiach, v ktorých si sľubujeme pokročiť najviac a kde úspech závisí predovšetkým na našej práci. Využijeme svoju veľkosť a budeme spolupracovať s ostatnými partnermi, aby sme dosiahli príslovečného bodu zlomu, kedy rozdiel je už vidieť a je trvalý,“ dodal Polman.

Detailný prehľad výsledkov plnenia cieľov programov v rámci iniciatívy Unilever Plánu Udržateľného rozvoja a filozofie spoločnosti Unilever k transformačným zmenám nájdete online pod týmto odkazom:

www.unilever.com/sustainable-living/

Pre média:

V novembri 2010 predstavila spoločnosť Unilever novú iniciatívu Unilever Sustainable Living Plan (Unilever Plán Udržateľného Rozvoja), v ktorom sa zaviazala k desiatim rokom podpory trvalo udržateľného rastu. Od podobných sa tento plán odlišuje tým, že zahŕňa celý hodnotový reťazec. Plán preberá zodpovednosť nielen za vlastné a priame aktivity spoločnosti Unilever, ale taktiež za dodávateľov, distribútorov a za to, ako zákazníci používajú výrobky spoločnosti Unilever.

Iniciatíva si do roku 2020 stanovila nasledujúce hlavné ciele:

 • Pomôcť viac ako miliarde ľudí zlepšiť ich zdravie a životné podmienky.
 • O polovicu znížiť ekologickú stopu našich produktov.
 • Používať 100 % surovín z trvalo udržateľnej poľnohospodárskej produkcie a pomôcť miliónom ľudí v ich obžive.

Ku koncu roku 2013 vykázala spoločnosť Unilever tieto výsledky:

 • 48 % poľnohospodárskych surovín je z trvalo udržateľných zdrojov, oproti 14 % v roku 2010.
 • Vďaka značkám Lifebuoy, Signal, Pureit a Dove sa teraz 303 miliónov ľudí teší z lepšieho zdravia a kvality života, oproti 52 miliónom v roku 2010.
 • Väčšina potravín a nápojov od spoločnosti Unilever spĺňa národné výživové normy; 31 % potravín a nápojov spĺňa najvyššie výživové normy, ktoré vychádzajú z celosvetovo uznávaných výživových odporúčaní.
 • Spoločnosť pomohla, okrem iného taktiež formou vzdelávania, viac ako 570 000 drobným poľnohospodárom a zvýšila podiel žien, mikropodnikateliek, zapojených v Indii do pracovného programu Shakti z 48 000 v roku 2012 na 65 000 v roku 2013.

Vo svojich továrňach spoločnosť Unilever dosiahla v roku 2013 výborné výsledky:

 • Zníženie emisií CO2 z energií o 32 % na tonu výroby od roku 2008, čo predstavuje ekvivalent 200 000 áut, ktoré už nejazdia po diaľniciach.
 • Zníženie spotreby vody o 29 % na tonu výroby, čo predstavuje úsporu dvoch litrov na každého človeka na planéte.
 • Zníženie produkcie odpadov o dve tretiny na tonu výroby, t.j. o 97 000 ton odpadov menej v roku 2013 v porovnaní s rokom 2008.
 • Už plná tretina prevádzok spoločnosti Unilever (170) neprodukuje žiadny škodlivý odpad, ktorý by sa musel skládkovať - v porovnaní s 35 prevádzkami v roku 2010.

Značky, ktoré sa najviac angažujú na poli trvalej udržateľnosti, sú medzi tými, ktoré vykazujú najrýchlejší rast:

 • Značky Dove, Lifebuoy, Domestos a Pureit rástli v priemere za posledné tri roky dvojciferne.

Úspora nákladov:

 • Od roku 2008 nebolo vynaložených celkovo 350 miliónov eur vďaka úspore surovín a energií a vďaka opatreniam nákladovej efektivity v našich továrňach.
 • Zaviedli sme novú obalovú technológiu, ktorá funguje na báze vstrekovania plynu do plastových fliaš, čím dochádza k tvorbe vzduchových bublín a zníženiu množstva použitého plastu o 15 % . Táto technológia sa teraz používa u produktov Dove Body Wash a plánuje sa jej rozšírenie naprieč celým portfóliom. Po jej plošnom zavedení je možné potenciálne ušetriť 27 000 ton plastu.

Inovácie a zmena správania spotrebiteľov vďaka našim značkám:

 • Uvedenie menších, stlačených deodorantov Sure, Dove a Vaseline na britský trh: úspora približne 25 % emisií CO2 na jedno balenie; približne 40 % všetkých dámskych deodorantov, ktoré vo Veľkej Británii dnes predávame, sú tzv. stlačené deodoranty.
 • Mydlo Lifebuoy Colour Changing: motivuje deti, aby si dostatočne dlho umývali ruky mydlom – po 10 sekundách mení farbu – a práve 10 sekúnd je doba potrebná na to, aby sa ruky zbavili nebezpečných baktérií.
 • Kampaň značiek Becel a Flora pro.activ It Takes a Village: jej cieľom je pomôcť ľuďom so zvýšeným cholesterolom osvojiť si zdravšie stravovacie/životné návyky. Táto kampaň už beží na dedinách v šiestich krajinách; zapojilo sa do nej 500 ľudí a už 89 % z nich sa podarilo znížiť cholesterol.
Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach