Unilever zverejňuje prvý report o ľudských právach svojho druhu

Jún 2015: Zverejnili sme prvý report, ktorý sumarizuje prácu Unileveru, ktorú robí v oblasti ľudských práv. Report dokumentuje oblasti, v ktorých naša spoločnosť ušla významné kroky vpred a zároveň vymedzuje výzvy, ktoré sú pred nami.

Súvisiace odkazy (v angličtine):

Navyšovanie našich snáh

V roku 2014 sme formalizovali naše záväzky, ktoré sa týkajú zlepšovania ľudských práv naprieč naším hodnotovým reťazcom. Tieto hodnoty sú popísané v rámci nášho piliera, ktorý sa zameriava na zlepšovanie živobytie (Enhancing Livelihoods pillar) a nájdeme ho v našom Unilever pláne udržateľného rozvoja. Od tej doby sme v tomto smere značne navýšili naše snahy. 

Stali sme sa prvou spoločnosťou, ktorá prijala dokument 'UN Guiding Principles Reporting Framework' vydaný Spojenými národmi, čo je vôbec prvý obsiahly sprievodca pre spoločnosti s informáciami o tom, ako treba oznamovať plnenie Pravidiel Spojených národov týkajúcich sa pracovných a ľudských práv. A zároveň sme prvou spoločnosťou, ktorá vypracovala tento podrobný a samostatný report. 

Dotyčný report - Enhancing Livelihoods, Advancing Human Rights – načrtáva náš cieľ, ktorým je nielen rešpektovanie ľudských práv, ale hlavne ich aktívne šírenie a podpora ich pokroku naprieč všetkými oblasťami podnikania. Report popisuje, ako je v nás hlboko zakorenený rešpekt k ľudským právam, a tento rešpekt vkladáme do všetkého, čo robíme. Zároveň report zdôrazňuje kľúčové oblasti nášho pokroku vrátane snahy spoločnosti Unilever podporovať ženy, bojovať proti sexuálnemu obťažovaniu a podporovať dialógy ohľadom zdravia a bezpečnosti v rámci firmy. 

Okrem iného report tiež opisuje kľúčové oblasti, na ktoré sa do budúcna musíme zamerať, a ktoré zasahujú za hranice ľudských práv, pričom zohľadňujú aj našich dodávateľov, pracovné podmienky v továrňach a pokračovanie v spolupráci s ďalšími organizáciami s cieľom pozitívne ovplyvniť systémovú zmenu.

Keď uspejeme, môžeme toho veľa získať

Nutnosť konať je nespochybniteľná, pretože podnikanie sa môže rozvíjať len v spoločnostiach, v ktorých sú ľudské práva rešpektované a dodržiavané. Výzva je však obrovská. Sme aktívna vo viac ako 190 krajinách, každá krajina má vlastné kultúrne normu, rôzne úrovne uplatňovanie zákona a odlišné pohľady a názory na otázku, čo vlastne znamená rešpektovať ľudské práva. Tento ekosystém zahŕňa ako časti, ktoré máme pod kontrolou, tak časti, v ktorých máme len určitý vplyv. Máme zhruba 172,000 zamestnancov, ale v našom hodnotovom reťazci hrajú úlohu milióny ľudí. 

Marcela Manubens, Global VP, Social Impact a autorka reportu vysvetľuje: "V Unileveri prijímame výzvy tohto druhu. Napriek tomu, že môžeme veľa stratiť v prípade neúspechu, tak ak uspejeme, získame oveľa, oveľa viac. Našou ambíciou je, aby boli ľudské práva zakotvená do každej funkcie, každej role a každého kúta našej organizácie. "

Zdvojnásobenie našich snáh

Tento rok bude veľmi významný, a to vďaka snahám, ktoré sú vynaložené v rámci rozvoju programu z roku 2015 a v rámci parížskej dohody týkajúcej sa globálnej zmluvy o klíme. Ľudské práva sú neoddeliteľne spätá s týmito snahami, pretože vplyv klimatické zmeny je hrozbou pre celé ľudstvo a má nepredstaviteľné dôsledky, ktoré by najviac zasiahli najchudobnejšie vrstvy a komunity. 

Paul Polman, CEO hovorí: "Je príhodné, že teraz nastal ten moment, kedy naznačíme našej cestu vpred. Teraz sa musíme poučiť z toho, čo sme sa naučili, a musíme zdvojnásobiť naše úsilie, aby sme začlenili podporovanie ľudských práv do štruktúry nášho podnikania. 

(Uvítame vaše komentáre, môžete ich zaslať na adresu: humanrights.report@unilever.com)

Slovakia:

T: +421 259 326 500
M: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach