Svet ešte nikdy nemal jasnejšiu predstavu o sociálnych a environmenálnych výzvach, ktorým všetci čelíme.

Potreba konať nebola nikdy väčšia.

A my vieme, že budeme zohrávať dôležitú úlohu. Sme spoločnosťou značiek a ľudí s jasným poslaním: urobiť z udržateľnosti samozrejmosť.

Priekopnícke desaťročie

V roku 2010 sme spustili Unilever plán udržateľného rozvoja (USLP), ktorým sme si stanovili za cieľ dokázať, že udržateľnosť a úspešné podnikanie sú navzájom prepojené.

Počas desiatich rokov USLP sa svet zmenil. Problémy, ktoré nás inšpirovali konať, sa stali prevládajúcimi. Akcionári už nepovažujú záväzky v oblasti udržateľnosti za niečo pekne dopĺňajúce – oprávnene ich očakávajú ako minimum.

Veľmi veľa sme sa toho naučili. A hoci sme nie vždy všetko urobili správne, veríme, že sme ostali verní našej ambícii byť lídrami v udržateľnosti; poháňaní našim základným presvedčením, že značky so poslaním rastú; spoločnosti s poslaním pretrvávajú; a ľudia s poslaním prosperujú.

Sme si istejší než kedykoľvek predtým, že smer, ktorým ideme, je správny – pre nás a pre svet. A vyzbrojení skúsenosťami z nášho USLP sa chystáme vytvoriť hnutie, v ktorom sú naši dodávatelia, zákazníci a spotrebitelia súčasťou budovania lepšej budúcnosti.

Nový kontrakt – so spoločnosťou a s planétou

Teraz chceme posunúť naše podnikanie – a spôsob, akým sa podniká – ešte ďalej, než kedykoľvek predtým. Naša firemná stratégia Unilever Compass určuje, ako urobíme z tejto ambície realitu.

Compass stavia našich akcionárov do centra všetkého, čo robíme.

Posilňuje nespochybniteľný význam rešpektovania ľudských práv. A stanovuje ambiciózne akčné programy na riešenie najpálčivejších problémov našej doby, ktoré využívajú celý rozsah a vplyv našich značiek a idú ďalej a rýchlejšie rozpínaním časovo viazaných cieľov, ktoré vedú k pozitívnym zmenám.

Naša vízia v akcii

Máme rozsah, schopnosti a vôľu urobiť reálny, pozitívny a trvajúci rozdiel pre planétu a našu spoločnosť. Meníme sa, konáme a podporujeme tých, ktorí tiež konajú.

Získajte viac informácií o oblastiach, ktorým sa venujeme.Budeme konať v záujme zlepšovania zdravia planéty. Prijímanie opatrení v rámci klímy. Ochrany a regenerácie prírody. A vytváranie sveta bez odpadu.

Budeme prispievať k spravodlivejšiemu, sociálnejšie inkluzívnemu svetu. Sústredíme sa na rovnosť, diverzitu a inklúziu vo všetkom, čo robíme. Podnecujeme naše podnikanie, aby sa aktívne dvíhala životná úroveň, a pripravujeme ľudí na budúcnosť práce.

Súčasne budeme vylepšovať zdravie a celkovú pohodu jednotlivcov. Naše značky budú centrom tejto práce – ako aj boli počas celej našej existencie.

Vieme, že to bude výrazná zmena. Tiež však vieme, že najväčšie výzvy si vyžadujú opatrenia nad rámec zmien, ktoré môže jedna spoločnosť vykonať sama.

Niektoré z najväčších možností na pozitívny vplyv sú v našom hodnotovom reťazci a v spoločnostiach, s ktorými sme spojení. Takže musíme použiť veľkosť a rozsah našej spoločnosti na ovplyvnenie obchodných postupov a ľudí, s ktorými pracujeme a v ekonomikách, v ktorých pôsobíme.

Pretože pre nás všetkých, ktorí chceme vidieť spravodlivejší, sociálnejšie inkluzívny svet a zdravú planétu, je odkaz jasný: nie je čas nazvyš. Konajme.

Konajte aj vy a pomôžte nám dosiahnuť našu víziu.

Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás