Prejsť na Obsah

Planéta a spoločnosť

Sme spoločnosť značiek a ľudí s jasným poslaním: spraviť z trvalo udržateľných životných podmienok samozrejmosť.

A sme odhodlaní dokázať, že náš účelovo orientovaný obchodný model vhodný pre budúcnosť poskytuje vynikajúci výkon.

Sustainable scenarios

Unilever Compass je naša stratégia na zabezpečenie konzistentného, konkurencieschopného, ziskového a zodpovedného rastu.

Naše podnikanie jednoducho nebude prosperovať bez zdravej planéty a spoločnosti.

Stanovili sme ambicióznu agendu trvalej udržateľnosti s cieľom riešiť problémy, ktoré veľmi zaujímajú našich spotrebiteľov a zainteresované strany – ako sú klimatické zmeny, znečistenie plastmi a nerovnosť.

Využívame naše značky, odbornosť našich ľudí a partnerov, aby sme vytvorili trvalý pozitívny vplyv – na svet a na naše podnikanie.

Zistite viac o našom doterajšom pokroku.

Prečítajte si viac o stratégii Unilever Compass

Summary:

Unilever branding followed by a montage of people going about their daily lives.

Detailed:

The Unilever logo on a glass building with a city reflected in it.

A range of different vegetables being harvested.

People cooking a range of nutritious food.

Three young women at work in a greenhouse.

Children from different countries playing and laughing.

A woman holding a picture of a rich green forest stood amongst piles of cut down trees.

Kaksi laboratoriotakkeihin pukeutunutta tutkijaa suorittaa kokeen

Zodpovedné podnikanie

Zásady nášho zodpovedného podnikania sú základom našej stratégie Compass. Máme silné hodnoty a jasné politiky a štandardy na zabezpečenie toho, aby naši zamestnanci robili veci nielen správne, ale aby robili správne veci.

Mies, jolla on suojalasit ja kypärä tehtaassa

Dodržiavanie ľudských práv

Svet sa mení rýchlo – a niektoré z týchto zmien ohrozujú ľudské práva. V našich vlastných prevádzkach a v našich obchodných vzťahoch máme hlboký a neochvejný záväzok dodržiavať a propagovať všetky medzinárodne uznávané ľudské práva.

A landscape photograph of a lush, green forest
Späť hore