Prejsť na Obsah

Planéta a spoločnosť

Doteraz sme ešte nikdy nemali jasnejšiu predstavu o tom, akým sociálnym a environmentálnym problémom čelíme. Potreba konať ešte nikdy nebola naliehavejšie.

A my vieme, že v tom musíme hrať veľkú rolu. Sme spoločnosť značiek a ľudí s jasným poslaním: urobiť z udržateľnosti samozrejmosť.

Sustainable scenarios

Priekopnícka dekáda

V roku 2010 sme predstavili Unilever plán udržateľného rozvoja (USLP), ktorý bol nastavený tak, aby preukázal vzájomnú previazanosť nasledovanie cesty udržateľnosti a úspešného podnikania.

Po viac ako 10 rokoch nasledovaniu USLP sa však svet zmenil. Problémy, ktoré nás prinútili konať, sa stali normou. Akcionári už nevnímajú záväzky udržateľnosti ako niečo, čo je dobré mať - oprávnene je očakávajú ako nutné minimum.

Na našej ceste sme sa mnoho naučili. A aj keď sa nám všetko vždy úplne nepodarilo, veríme, že sme zostali verní svojej ambíciu stať sa lídrami v udržateľnosti; hnaní našej vierou v to, že značky s poslaním rastú, spoločnosti s poslaním pretrvajú a ľudia s poslaním prekvitajú.

Sme si istejší ako kedykoľvek predtým, že smer, ktorým ideme, je správny - pre nás i pre planétu. A vyzbrojení skúsenosťami z nasledovanie USLP vyrážame na novú cestu, aby sme vytvorili hnutie, v ktorom naši dodávatelia, zákazníci a spotrebitelia sú všetci súčasťou budovania lepšej budúcnosti.

Nová zmluva – so spoločnosťou a planétou

Teraz chceme posunúť naše podnikanie - a spôsob, akým podnikáme - oveľa ďalej ako kedykoľvek predtým. Naša stratégia Unilever Compass určuje, ako túto ambíciu premeníme v skutočnosť.

Compass stavia naše kľúčové stakeholderi do srdca všetkého, čo robíme.

Posilňuje význam rešpektu k ľudským právam. Poháňa ambiciózne akčné programy pre riešenie najkritickejších problémov našej doby. Využíva rozmanitosť a vplyv našich značiek a postupuje stále ďalej a stále rýchlejšie pri vytyčovaní cieľov, ktoré majú jasne stanovený termín dokončenia a vedú k pozitívnym zmenám.

Naša vízia v akcii

Naša spoločnosť má dostatočný rozsah pôsobnosti, schopnosti, kompetencie i vôľu na to, aby reálne, pozitívne a trvalo ovplyvnila našu planétu aj ľudstvo. Naša spoločnosť sa mení, koná a podporuje ostatných, ktorí to robia tiež.

Zistite viac o oblastiach, ktorým sa venujeme.

Dvaja vedci v laboratórnych plášťoch vykonávajúci experiment

Zodpovedné podnikanie

Naše základy zodpovedného podnikania sú zároveň základom všetkého, čo robíme. Máme pevné hodnoty a jasné zásady a normy, ktoré našich zamestnancov naviguje nielen v správnom rokovania, ale tiež zabezpečí, aby dokázali robiť správne veci.

Očakávame, že každý v Unileveri je ambasádorom našich vysokých etických štandardov.

Muž v továrni s okuliarmi a prilbou

Rešpektovanie ľudských práv

Ľudské práva sú univerzálne a nemenné. Svet sa však rýchlo mení - a niektoré z týchto zmien ohrozujú ľudské práva.

V našom vlastnom podnikaní a prostredníctvom všetkých našich obchodných vzťahov je všetko, čo robíme, podporené hlbokým a neochvejným záväzkom rešpektovať a presadzovať všetky medzinárodne uznávané ľudské práva.

A landscape photograph of a lush, green forest

Času nie je nazvyš

Budeme konať v záujme zlepšovania zdravia planéty. Prijímanie opatrení v rámci klímy. Ochrany a regenerácie prírody. A vytváranie sveta bez odpadu.

Budeme prispievať k spravodlivejšiemu, sociálnejšie inkluzívnemu svetu. Sústredíme sa na rovnosť, diverzitu a inklúziu vo všetkom, čo robíme. Podnecujeme naše podnikanie, aby sa aktívne dvíhala životná úroveň, a pripravujeme ľudí na budúcnosť práce.

Súčasne budeme vylepšovať zdravie a celkovú pohodu jednotlivcov. Naše značky budú centrom tejto práce – ako aj boli počas celej našej existencie.

Vieme, že to bude výrazná zmena. Tiež však vieme, že najväčšie výzvy si vyžadujú opatrenia nad rámec zmien, ktoré môže jedna spoločnosť vykonať sama.

Niektoré z najväčších možností na pozitívny vplyv sú v našom hodnotovom reťazci a v spoločnostiach, s ktorými sme spojení. Takže musíme použiť veľkosť a rozsah našej spoločnosti na ovplyvnenie obchodných postupov a ľudí, s ktorými pracujeme a v ekonomikách, v ktorých pôsobíme.

Pretože pre nás všetkých, ktorí chceme vidieť spravodlivejší, sociálnejšie inkluzívny svet a zdravú planétu, je odkaz jasný: nie je čas nazvyš. Konajme.

Planéta a spoločnosť na Slovensku

Prioritou našej spoločnosti na Slovensku je dôraz na rozširovanie aspektov udržateľného podnikania s ohľadom na šetrný prístup k životnému prostrediu aj zodpovednému správaniu voči spotrebiteľom, dodávateľom a zákazníkom. Aj naďalej budeme hľadať cesty pre rast nášho biznisu za súčasného znižovania vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie pozitívneho vplyvu nielen na lokálnej komunity. Veríme, že takýto prístup k biznisu povedie k dlhodobej prosperite firmy.

Stále viac lokálne budujeme poslanie našich značiek, a to v nadväznosti na napĺňaní Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Prostredníctvom našich značiek, napríklad značiek Domestos, Cif, Dove, Rexona, Míša či Hellmann's, adresujeme konkrétnej lokálne environmentálne alebo sociálne výzvy.

Podpora SDGs a spolupráce s asociáciami a neziskovými organizáciami nadobúda na dôležitosti v napĺňaní nášho poslania. Tiež chceme hlasnejšie adresovať tému cirkulární ekonomiky s obalovými materiálmi či minimalizovať odpad z našej činnosti, napríklad spoluprácou s vybranými neziskovými organizáciami.

Späť hore