Konanie v oblasti boja proti klimatickým zmenám

Veríme v lepšiu budúcnosť. Takú, v ktorej zdravie planéty je rovnako dôležité ako stabilita globálnej ekonomiky.

V rámci našich prevádzok prechádzame na obnoviteľnú energiu, hľadáme nové zložky s nižším obsahom uhlíka, meníme zloženie našich produktov, aby sme ponúkali rastlinné alternatívy ako sú vegánske jedlá a čistiace prostriedky bez fosílnych palív.

Naším cieľom je do roku 2039 dosiahnuť čisté nulové emisie z našich produktov až po ich predaj. To je o 11 rokov skôr než rok 2050, termín určený Parížskou dohodou o zmene klímy.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Ochrana a obnova prírody

Máme odvážne ambície. Do roku 2023 chceme transformovať náš dodávateľský reťazec vrátane eliminácie odlesňovania. Nemôžeme to však robiť sami, závisíme od spolupráce s našimi partnermi, dodávateľmi a drobnými farmármi na celom svete, aby sme mohli podporovať potrebné systematické zmeny. Naše značky poskytli prostriedky v hodnote 1 miliardy eur na splnenie našich cieľov v oblasti klímy a prírody a zvyšujeme transparentnosť, využívame technológie a zavádzame nové princípy regeneratívneho poľnohospodárstva, aby sa zvyšovali príjmy farmárov, zabezpečilo sa spravodlivé a udržateľné živobytie a riešili klimatické a ekologické núdzové situácie.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Svet bez odpadu

Prechod na prístup k obehovému hospodárstvu je centrom našej stratégie ohľadom sveta bez odpadu.

Stanovili sme si ambiciózne a previazané ciele na zredukovanie našej odpadovej stopy. Toto zahŕňa ciele v oblasti plastov a balení, potravinového odpadu a iného odpadu z našich továrni a prevádzok.

Našu stratégiu nedosiahneme, pokiaľ nebudeme riešiť odpad a nebudeme hľadať inovatívne spôsoby na zníženie, opätovné použitie a opakovanú recykláciu materiálov v obehovom systéme.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Výrobky s výživovými benefity

Svetový potravinový systém je narušený. Pomáhame ho napraviť.

Ako jedna z popredných spoločností so spotrebným tovarom na svete, s veľkým portfóliom potravín a občerstvenia, môžeme pomôcť vytvoriť globálny potravinový systém, ktorý je spravodlivý pre každého. A čím viac budeme rásť, tým rýchlejšie môžeme priniesť zmeny.

Potraviny budúcnosti je náš odvážny nový súbor záväzkov, ktoré pomôžu ľuďom prejsť k zdravšiemu spôsobu stravovania a znížia environmentálny dopad potravinového reťazca.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Zdravie a duševná a fyzická pohoda

Sme presvedčení, že prístup k dobrému zdraviu by mal byť právom, nie výsadou. Spoločnosť má vedomosti na riešenie týchto problémov: nikto by nemal v tomto ostať pozadu.

Sme odhodlaní využiť rozsah a dosah našich značiek a programov na zlepšenie zdravia ľudí, ich pohody a inklúzie.

Nielen prostredníctvom lepších, inovačnejších produktov, ale aj prekonávaním bariér, ktoré často ľudí brzdia.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Rovnosť, diverzita a inklúzia

Chceme svet, v ktorom nikto nezostane pozadu. Ešte tam nie sme. Sociálna rovnosť a spravodlivosť sa nedosiahla nikde na svete.

Stanovili sme si teda ambíciu stať sa majákom rozmanitosti a inklúzie použitím nášho podnikania a vplyvu na odbúranie bariér a vytvorenie možností na našich pracoviskách, v našich dodávateľských a distribučných reťazcoch a v celej spoločnosti.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Zvýšenie životnej úrovne

Sme presvedčení, že podnikanie môže pomôcť pri riešení sociálnej nerovnosti a sme odhodlaní zvyšovať životnú úroveň prostredníctvom nášho hodnotového reťazca.

To znamená zabezpečiť, aby naši vlastní zamestnanci dostávali mzdu umožňujúcu dôstojný život a nad rámec nášho podnikania brať ohľad na pracovníkov a majiteľov malých firiem, ktorí poskytujú naše tovary a služby, a zabezpečiť, aby mali slušnú životnú úroveň a správnu podporu pre rast.

Stanovili sme si jasné ciele, ktoré nám pomôžu prispieť k dosiahnutiu globálnej spravodlivosti.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Budúcnosť práce

Budúcnosť práce nie je iba o dátach, robotoch a algoritmoch – v skutočnosti je o ľuďoch. Budúcnosť práce si zreteľne môžeme predstaviť len cez predstavu sveta, v ktorom sa ľuďom darí.

Zmysluplnú prácu považujeme za právo každého – a robíme veľké kroky, aby sme pre budúcnosť práce vybavili aj našich ľudí a ostatných.

So zmenou pracovných možností pripravujeme každého na adaptáciu a rast – a v konečnom dôsledku na úspech – či už to znamená robiť novú kariéru, alebo iný druh práce, alebo rekvalifikáciu.

Tým, že toto všetko robíme, pomáhame každému držať krok so zmenami a naďalej pokračovať v cieľavedomej práci.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Zodpovedné podnikanie

Naše zodpovedné základy podnikania sú podstatou všetkého, čo robíme.

Máme pevné hodnoty a jasné politiky a štandardy, ktoré zaručujú, že naši zamestnanci nielen robia veci správne, ale aj robia správne veci.

Od každého v spoločnosti Unilever očakávame, že bude ambasádorom našich vysokých etických štandardov. Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom zamestnanci nielen žijú podľa našich hodnôt vo svojej vlastnej práci – integrita, rešpekt, zodpovednosť a priekopníctvo, – ale sú ostražití pri identifikácii potenciálnych obáv a vedia sa v takýchto situáciách ozvať.

Naším cieľom je mať pozitívny vplyv v celom našom hodnotovom reťazci, pri práci s dodávateľmi, distribútormi a tretími stranami, aby sme zvýšili úroveň v otázkach, ako sú ľudské práva a úplatkárstvo a korupcia.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.

Rešpektovanie ľudských práv

Ľudské práva sú univerzálne a nemenné. Svet sa však rýchlo mení – a niektoré z týchto zmien ohrozujú ľudské práva.

V našich činnostiach a vo všetkých našich obchodných vzťahoch je všetko čo robíme posilnené hlbokým a pevným záväzkom rešpektovať a podporovať všetky medzinárodne uznané ľudské práva.

Musíme tiež vyriešiť základné príčiny problémov týkajúcich sa ľudských práv. To znamená napravenie nerovností, ktoré ohrozujú práva ľudí.

Viac sa dozviete na našej globálnej webovej stránke.
Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás