1. Domov
  2. Prístupnosť

Prístupnosť

Unilever.sk je odhodlaný umožniť všetkým užívateľom internetu možnosť voľného a bezbariérového prístupu k svojim webovým stránkam a súčasne im poskytnúť bohatú vizuálnu skúsenosť.

Webový štandard

Unilever.sk dodržiava webové štandardy spoločnosti W3C o prístupnom obsahu (Web Content Accessibility Guidelines) a to na úrovni AA. Všetky stránky sú vo formáte štruktúrovaného, sémantického XHTML. Vizuálny štýl dokumentu je definovaný pomocou technológie CSS a dodatočnou užívateľskou interakciou zaisťujeme JavaScript.

Unilever.sk je plne prístupný aj pre užívateľou bez podpory CSS alebo JavaScriptu. V miestach, kde sú použité obrazové materiály, je súčasne k dispozícii textová alternatíva.

Navigácia pomocou klávesnice

Unilever.sk podporuje štandardnú klávesovú navigáciu prostredníctvom tabulátora.

Navigácia pomocou hlasu

Pretože Unilever.sk dodržiava webové štandardy, užívatelia majú taktiež možnosť navigácie s použitím programu pre rozpoznávanie reči.

Veľkosť písma

Moderné prehliadače podporujú buď dynamickú zmenu veľkosti písma alebo celkové zväčšenie stránky, čo im umožní prehliadnuť si väčšinu obsahu vo veľkosti, ktorá im vyhovuje.

Prehliadač Internet Explorer spoločnosti Microsoft nepodporuje úplne štandardy týkajúce sa zmeny veľkosti písma. Užívateľom, ktorí využívajú funkcie zväčšovania veľkosti písma či obsahu, odporúčame, aby si stiahli prehliadač podporujúci webové štandardy.

Pri použití funkcie zmeny veľkosti písma či zväčšenia (priblíženia) obsahu odporúčame užívateľom, aby opätovne nahrali danú stránku. Veľkosti niektorých nadpisov sa môžu zmeniť až po opätovnom načítaní stránky.

  • Microsoft Internet Explorer

Otvorte menu Stránka, vyberte Veľkosť textu a zvoľte požadovanú veľkosť textu

  • Mozilla Firefox

Otvorte menu Zobraziť, vyberte Veľkosť stránky a zvoľte Zväčšiť či Zmenšiť

  • Apple Safari (OS X)

Otvorte menu Zobraziť, vyberte Zväčšiť text či zmenšiť text alebo držte klávesu jablka/cmd a prostredníctvom tlačítok + a – dosiahnete zväčšenie či zmenšenie písma.

Farba písma a pozadie

Vzhľadom k použitiu webových štandardov je možné, aby si užívatelia prehliadali naše stránky s vlastnou farebnou schémou.

Podporované prehliadače

Unilever.sk bol testovaný v nasledujúcich prehliadačoch:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari

Napriek tomu nebol web Unilever.sk testovaný vo všetkých prehliadačoch, vzhľadom k dodržiavaniu webových štandardov sa dá predpokladať, že je možné stránky v poriadku zobraziť vo všetkých štandardizovaných prehliadačoch.

Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás